Comunicat de presă

03.06.2022

Joi, 2 iunie 2022, la Institutul de Chimie a avut loc ceremonia de inaugurare a Placii comemorative consacrate regretatului profesor universitar Pavel Vlad, doctor habilitat în științe chimice, eminent savant, specialist ilustru în domeniul chimiei compușilor naturali, academician al Academiei de Științe a Moldovei.
Evenimentul a fost organizat cu prilejul împlinirii a 86 ani de la naștere și 65 ani de activitate științifică și științifico-didactică a academicianului Pavel Vlad. 
La eveniment au participat Președintele AȘM, academicianul Ion Tighineanu, Vice-președintele AȘM, membru corespondent Svetlana Cojocaru, Rectorul USMF Emil Ceban, rude, colegi și discipoli ai regretatului academician.
În discursul de deschidere a ceremoniei, directorul Institutului de Chimie, dr. habilitat Aculina Arîcu a menționat că academicianul Pavel Vlad a fost o personalitate multilateral dezvoltată, înzestrat cu calități deosebite, fiind un savant celebru și un manager extraordinar. De asemenea, a evidențiat că, printre personalităţile remarcabile, care au fondat direcţii noi în ştiinţa naţională, au contribuit la dezvoltarea şi atestarea ei la nivel mondial este cu certitudine şi academicianul Pavel Vlad. Cu o deosebită admirație, dna director a vorbit despre abilitățile dlui academician Pavel Vlad, care a sesizat perfect adierile timpului, orientând cercetările în subtilele probleme ale chimiei compușilor naturali, aducând contribuţii esenţiale şi astfel ducând faima Republicii Moldova departe de hotarele ei prin Şcoala ştiinţifică de chimie bioorganică, chimie a compușilor naturali și biologic activi. Astfel, școala ştiinţifică, fondată de academicianul Pavel Vlad, ocupă poziţia de lider în lume în studiul reacţiei de ciclizare superacidă a terpenoidelor; s-au stabilit legităţile acestei reacţii la diferite clase de compuşi terpenici (alcooli, acetaţii lor, acizi, esteri, fenilsulfone ş.a). De asemenea, a menționat contribuția academicianului Pavel Vlad și a discipolilor săi în propunerea unei teorii noi de evaluare a dependenţei mirosului de structură la compuşii cu miros de ambră şi mosc, care şi-a găsit o înaltă apreciere din partea unui număr impunător de savanţi din străinătate. Rezultatele cercetărilor efectuate pe parcursul anilor au fost totalizate în peste 500 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv cinci monografii, patru manuale, 16 articole de sinteză şi 52 brevete de invenţie, cu participări la 45 conferinţe şi simpozioane internaţionale. Profesorul Pavel Vlad a acordat o deosebită atenție pregătirii tinerilor specialiști de înaltă calificare. Sub îndrumarea mentorului exigent Pavel Vlad au fost pregătite şi susţinute 3 teze de doctor habilitat şi 16 teze de doctor în ştiinţe chimice.
Cu mesaje de comemorare au venit la eveniment Președintele AȘM, academicianul Ion Tighineanu, Rectorul Universitații de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu, profesorul Emil Ceban, ex-Președintele AȘM, Șeful Centrului de Chimie Fizică și Anorganică din cadrul Institutului de Chimie, academicianul Gheorghe Duca, ex-Directorul ICh, Șeful Centrului de Chimie Ecologică și protective a Mediului Ambiant din cadrul Institutului de Chimie, academicianul Tudor Lupașcu. Un savant, în opinia Dumnealor, este remarcabil prin discipolii săi și prin Școala științifică în care activitatea sa are continuitate. Domeniul de chimie a compușilor naturali a avut o ascendență vertiginoasă în perioada vieții academicianului Pavel Vlad și are continuitate prin discipolii săi. 
Mesaje de gratitudine au adus și discipolii academicianului Pavel Vlad dr. habilitat Nicon Ungur, dr. habilitat Aculina Arîcu, dr. habilitat Veaceslav Kulcițki, care au constatat cu caldă mulţumire, că este un noroc şi o fericire să-ţi realizezi potenţialul ştiinţific sub conducerea celebrului savant Pavel Vlad. Din partea familiei cu un mesaj de mulțumire a venit discipolul si totodată ginerele academicianului Pavel Vlad, dr. habilitat Fliur Macaev, iar din partea rudelor a vorbit dr. Liviu Vacarciuc. 

Academicianul Pavel Vlad va rămâne veșnic viu în amintirea tuturor celor care l-au cunoscut, iar acest eveniment de suflet va fi un model demn de urmat pentru următoarele generații, au menționat oaspeții.

poza 1 2

 

3 4

 

5 6

 

7 8
9 10
11 12
13