Academician Gheorghe Duca

(29 februarie 1952, or. Sîngerei,  R. Moldova)

Chimist, domeniile ştiinţifice: cinetică chimică și cataliză; chimie ecologică și de mediu; procese redox cu transfer de electroni; peroxidul de hidrogen în mediul ambiant, agricultură, produse alimentare și biomedicină; procese de autoepurare a apelor naturale; tehnologii de purificare a apei; evaluarea riscului chimic; educația ecologică.
ORCID ID 0000-0001-7265-6293, H-index:13, Google Schoolar H-factor: 707, Researcher Gate Rating: 29.81, Researcher Gate nr. of citations: 5278.

 • Doctor habilitat în ştiinţe chimice (1988)
 • Profesor universitar (1988)
 • Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (1992)
 • Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000)
Duca G

Născut la 29 februarie 1952 în satul Copăceni, raionul Sîngerei, astăzi în Republica Moldova. Absolvent al Facultății de Chimie a Universităţii de Stat din Chișinău (1974). În anul 1979 obține titlul științific de doctor în științe, specializarea Chimie Fizică, la Universitatea de Stat din Moldova, cu teza întitulată: „Cataliza oxidării acidului tartric și dihidroxifumaric“, iar în perioada 1985-1988 urmează un stagiu de instruire post-doctorat la Institutul de Chimie Fizică al Academiei de Științe din Rusia. În anul 1989 obține titlul de doctor habilitat în științe, domeniul Protecția Mediului, în Cinetică și Cataliză, la Universitatea de Stat din Odessa, cu teza: „Mecanismele proceselor eco-chimice în mediu acvatic“. În anul 1992 a fost ales membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, apoi în anul 2000 membru titular al aceleiași instituții academice. În perioada 2004-2018 a fost președintele înaltului for științific din Republica Moldova.

Imediat după absolvirea facultății a fost încadrat în învățământul superior. A activat în calitate de șef al Catedrei/Departamentului Chimie Fizică al Universității de Stat din Chișinău/Moldova (1988–1992), profesor la Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău, Republica Moldova (2020), șef al Laboratorului Chimia Aplicată și Ecologică, USM (1992–1998), șef al Catedrei/Departamentului Chimia Ecologică și Industrială al USM (1992–1998), profesor la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a USM (1988 – prezent), Președinte al Academiei de Științe a Moldovei (2004–2018), Președinte al Societății de Chimie din Republica Moldova (2011 – prezent), profesor la Facultatea de Științe Exacte a Universității de Stat „D. Cantemir” (2011–2020), Președinte al Consiliului științific a Școlilor doctorale ale Universității de Stat „D. Cantemir” (2019 – prezent).

Academicianul Gheorghe Duca a efectuat un șir de stagii de instruire în străinătate, în domeniile: ingineria mediului, la Universitatea din Roma “La Sapiența” 1989-1990); managementul ecologic, la EERO, Olanda (1993); evaluarea impactului de ecologic, Universitatea Central Europeană, Budapesta, 1996; educație ecologică, Universitatea din California, Riverside (2000); programe manageriale, Fundația CRDF și Fundația Științifică Națională, Virginia de Vest (2000) și analiza apei și a deșeurilor, Societatea Chimică Americană, New Orleans (2001), profesor-invitat la „Sichuan Unversity”, China (2016–2023).

A deţinut importante funcţii administrative în organele publice centrale: șef al Comisiei pentru Educație, Știință, Cultură, Tineret, Mass-media și Sport, Parlamentul Republicii Moldova (1998–2001), ministru al Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova (2001–2004), membru al Guvernului Republicii Moldova (2001–2018). Desemnat de către Guvernul Republicii Moldova drept persoană responsabilă pentru semnarea acordului internațional între Republica Moldova și Fundația SUA de cercetări civile și dezvoltare (CRDF, 2000), Memorandumului de înțelegere dintre Republica Moldova și Comisia Europeană privind participarea Republicii Moldova în Programul Cadru Șapte al UE pentru cercetare, dezvoltarea tehnologică și acțiuni demonstrative (2011), Acordul de asociere a Republicii Moldova la Programul Cadru al UE pentru cercetare și dezvoltare Orizont 2020 (2014).

Din 2006 este director al Centrului de Chimie Fizică și Anorganică al Institutului de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei (din a. 2022 al Universității de Stat din Moldova). Este fondatorul şcolii ştiinţifice Chimia Ecologică, efectuează cercetări fundamentale și aplicative în domeniul chimiei fizice, ecologice și a mediului. A contribuit la dezvoltarea conceptelor chimiei ecologice în procesul studierii fenomenelor din mediul ambiant prin prisma proceselor chimice, fizico-chimice și chimico-biologice. Cercetările au fost axate pe relevarea mecanismelor transformărilor redox în procesele din tehnologiile chimice, mediului ambiant și biomedicină. În baza studierii diferitor sisteme a fost elaborată schema generală de interacțiune a peroxidului de hidrogen cu ionii de metale și compușii lor complecși, care confirmă că în procesul de oxido-reducere se formează radicali liberi și compuși intermediari activi. Au fost explicate proprietățile acestor particule intermediare prin elaborarea Teoriei proceselor redox cu participarea compușilor coordinativi cu transfer parțial de sarcină (CTPS), în conformitate cu care echilibrul termodinamic este stabilit dintre complexul primar și cel cu o stare excitată a electronilor, în urma unui transfer interior parțial a unui sau doi (unei perechi) electroni de la donor la acceptor, la temperatura camerei. Studiul detaliat al comportamentului și proprietăților unui șir de CTPS a făcut posibilă demonstrarea viabilității teoriei propuse în aplicare la procesele de cataliză omogenă, tratarea apelor reziduale, producerea vinurilor, dezvoltarea proceselor chimico-biologice în corpul uman etc. Teoria elaborată a devenit o componentă importantă atât în dezvoltarea științei fundamentale, metodelor tehnologice, cât și în explicarea fenomenelor din mediul ambiant. Pe baza lucrărilor ştiinţifice au fost elaborate tehnologii de tratare fizico-chimică și biochimică a apelor reziduale, de valorificare a deșeurilor, de obținere a substanțelor medicinale, cosmetice, de micșorare a noxelor din atmosferă; metode de estimare a riscului chimic în apariția cancerului pulmonar și gastro-intestinal; procedee noi de obținere a substanțelor biologic active.

Este autor şi coautor a peste 1800 de lucrări editate, inclusiv 443 de articole științifice, 166 de brevete, 94 de monografii, culegeri și manuale, 515 lucrări de popularizare a științei și mai mult de 430 de prezentări și materiale la conferințe științifice naționale și internaționale, editor a 136 de lucrări.

A contribuit la pregătirea a 30 de doctori şi 6 doctori habilitaţi în ştiinţe. A participat la peste 400 de conferinţe şi simpozioane republicane şi internaţionale (Marea Britanie, Canada, Japonia, China, SUA, Franţa, Germania, Rusia, România, Ungaria, Bulgaria etc.). A fost conducător al Programelor de Stat (2004–2008, 2014–2016), este conducător al proiectului național „Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice si de mediu” din cadrul Programului de Stat pentru anii 2020–2023, câștigat prin concursul organizat de ANCD. Are experiență în participarea la proiecte internaționale INTERREG, FP7, Orizont 2020, CRDF etc.

A fost membru al Consiliului directorilor All European Academies, ALLEA (2018–2020), Consiliului Directorilor al Centrului comun de cercetare din Comisia Europeană (2011–2018), Consiliului de Administrație al Fondului Internațional pentru cooperare și parteneriat al bazinelor Mării Negre și Mării Caspice (BSCSF, 2010–2021), Centrului Comun European de Cercetare (JRC, 2013–2021), Membru al Rețelei de cercetare pentru studii avansate „DANUBIUS RI” (2013–2021).

Este membru al Academiei de Științe și Arte din Bulgaria (2018), Academiei de Științe din Kazahstan (2016), Academiei de Științe din Federația Rusă (2012), Academiei Internaţionale a Şcolii Superioare din Federația Rusă (2011), Academiei Naționale de Științe din Ucraina (2009), membru de onoare al Academiei Române (2007), Academiei Europene de Științe și Arte (2007); Federației Mondiale al Oamenilor de Științe „World Federation of Scientists” (2006), Academiei de Ştiinţe şi Arte din Muntenegru (2006), Academiei de Agricultură și Științe Forestiere „Gheorghe Ionescu-Sisești”, România (2006), Academiei Internaţionale de Noosferă din Federația Rusă (2005), Societăților Chimice din SUA (2002) și Polonia (2010).

Este Doctor Honoris Cauza al universităților din Moldova (ASEM, UEFS, ULIM, Bălți, Cahul, Tiraspol, Comrat), Universității din Oradea (2019), Universității Appolonia din Iași (2018), Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (2018), Universității „Vasile Goldîș” din Arad (2006), Universității „Gheorghe Asachi” din Iași (2000), România și alte instituții din Bulgaria, Belarus și Federația Rusă.

Este decorat cu diverse medalii și laureat al multor premii și ordine, inclusiv Ordinul “Finis Coronat Opus”, Regatul Belgiei (2018), Ordinul „Coroana României în grad de Comandor” (2015), „Ordinul Republicii”, Republica Moldova (2011), Medalia de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (2011), Ordinul „Gloria Muncii”, Republica Moldova. (2007), Ordinul „Meritul Cultural”, România (2006), Ordinul „Crucea de Comandor al Ordinului de onoare”, Polonia (2004) etc.

Opera

Activitate științifică, pedagogică și administrativă

Proiecte, rapoarte, granturi

Membru în societăți și organizații profesionale

Premii, titluri și distincții 

Pagină Web Personală

Referințe

 1. Aniversări 70 ani - Chimistul Gheorghe DUCA, 03 martie 2022
 2. Acad. Gheorghe DUCA, CEEChemistry 2022, 3 martie 2022
 3. Acad. Gheorghe DUCA: „Eu cred în Academie și consider că vor veni vremuri bune și pentru noi cei care produc pentru societate cunoaștere, plus valoare și încredere în viitor. Avem nevoie ca în academie să vină o altă generație…”, 14 decembrie 2021
 4. „Știință și inovare“, 28 noiembrie 2021
 5. Ştiinţa în Republica Moldova, 15 iulie 2021
 6. Națiunile produc știință și tehnologie pentru a sprijini dezvoltarea proprie într-un sistem economic global, 9 iulie 2021
 7. Replica președintelui Academiei de Științe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, 19 aprilie 2016
 8. Inovații implementate în industrie sub conducerea academicianului Gheorghe Duca, 29 februarie 2016
 9. EuroDictionar cu Gheorghe Duca, 16 august 2015
 10. Academician Gheorghe Duca: Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” (Inst.); ed.: Constantin Manolache; resp. ed.: Ion Valer Xenofontov; Chişinău, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” (Inst.), 2017, 304 p.
 11. Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei: Dicţionar (1961–2006)/Acad. de Şt. a Moldovei / Col. „Academica”, Chișinău, ÎEP Ştiinţa, 2006, pp. 59-62.
 12. Demir Dragnev, Constantin Manolache, Ion Valerie Xenofontov. Republica Moldova – 25 ani. Repere istorice. Istoria ştiinţei/Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală «Andrei Lupan» (Inst.), Centrul de Cercetări Enciclopedice, Chişinău, Biblioteca Ştiinţifică Centrală, 2016, p. 117.
 13. Academicianul Gheorghe Duca: Schiţa genealogică / Alexandru Furtună, Mihai Adauge; resp. de ed.: Constantin Manolache; rec.: Ion Jarcuţchi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. – Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2012, 63 p.
 14. Treptele unui urcuş: Profil de savant – Gheorghe Duca / Dumitru Batîr. – Chişinău: Î.E.P. Ştiinţa, 2004, 175 p.
 15. Academia de Științe a Moldovei. Academicieni și membri corespondenți. Duca Gh. (coord.), Chișinău, 2015, 192 p.
 16. Aricu A., Nastas R., Cocu M. The Institute of Chemistry at 60 years anniversary. Brief history, achievements and perspectives. Chemistry Journal of Moldova, 2019, 14(1), p. 8-31. doi: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2019.349