Elaborarea metodelor de obţinere a terpenoidelor valoroase prin valorificarea resurselor renovabile din Republica Moldova

Programme

Proiect instituțional, finanțat de CSȘDT,
18.02. Cercetări ştiinţifice aplicate cu destinaţie generală în direcţia strategică "Materiale, tehnologii şi produse inovative"

Code
CSSDT/15.817.02.14A
Duration
2015-2019
Institutions

Institutul de Chimie

Abstract

Pentru prima dată a fost realizată sinteza unei serii de compuși terpenici amidici, oxodiazolici, triazolici, cu grupe diazinice - substanțe bioactive cu activitate antimicrobiană pronunțată, pornind de la  (-)-sclareol și (+)-sclareolidă.

A fost elaborată o metodă de sinteză a terpenoidelor cu fragment structural heterociclic, care conține atomi de oxigen, azot și sulf.

Au fost elaborate noi metode eficiente radicalice de sinteză a unor diterpenoide bioactive cu structură ent-kauranică, importante pentru medicină și industria farmaceutică.

Au fost sintetizați compuși diterpenici naturali, cu structură ent-kauranică, cu activitate anti-HIV și anti-tumorală.

Au fost elaborate metode de funcționalizare radicalică a diterpenoidelor labdanice – manoiloxidului și a 13-epi-manoiloxidului în derivați halogenați - compuși bioactivi de perspectivă pentru medicină. A fost elaborată o cale nouă de sinteză a sesteterpenoidelor nor-scalaranice cu grupă funcțională la atomul de carbon C12.

A fost realizată sinteza unor diterpenoide de structură ent-isocopalică, care posedă activitate antitumorală selectivă doar asupra celulelor canceroase.

A fost realizată sinteza unor diterpenoide labdanice naturale, din seria lagochilinei, funcționalizate în ciclul A, – compuși labdanici cu activitate anti-bacteriană și antifungică.

Au fost elaborate metode eficiente și ecologice de funcționalizare a diterpenoidelor homodrimanice în compuși bioactivi - importanți pentru agricultură și farmaceutică.

A fost realizată transformarea ozonolitică a sclareolului și a diacetatului lui în compuși norlabdanici polifuncționalizați utilizând mediu de solvenți ne-nocivi („green”).

Publications

În perioada 2015-2019, în baza rezultatelor obţinute au fost publicate 129 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 culegeri pentru studenți; 2 capitole în monografii internaționale; 47 articole, dintre care 20 articole în reviste cu factor de impact; 9 articole în reviste internaționale;  15 articole în reviste  naționale; 3 articole în culegeri naționale; 78 rezumate la conferințe științifice naționale și internaționale.

A fost susținută o teză de doctor habilitat (Veaceslav Kulcițki) și 3 teze de doctor în științe chimice (Olga Morarescu, Lidia Lungu, Elena Secara).