Lungu Lidia

Titlul: Doctor în științe chimice
Funcția: Cercetător ştiinţific superior
Laborator: Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi
Birou:  307
Telefon/fax: (+373 22) 73 97 69
Email: lidia.lungu @ ichem.mdlidilungu @ yahoo.com
Profil/cont personal:

Google scholar
ORCID  
SCOPUS
ResearchGate
Instrumentul Bibliometric Național

Domeniul de cercetare

Chimia bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi, metode fozico-chimice de analiză, sinteza chimică.

Publicații relevante
Proiecte

Articole  în  reviste ştiinţifice internaționale din bazele de date Web of Science și SCOPUS

 1. Blaja, S.P., Lungu, L.V., Kuchkova, K.I., Ciocarlan, A.G., Barba, A.N., Vornicu, N., Aricu, A.N. Norlabdane compounds containing thiosemicarbazone or 1,3-thiazole fragments: Synthesis and antimicrobial activity. Chemistry of Natural Compounds. 2021. nr. 57, p. 101-110. ISSN 0009-3130.
 2. L. Lungu, A. Ciocarlan, C. Smigon, I. Ozer, S. Shova, I. Gutu, N. Vornicu, I.I. Mangalagiu, M. D’Ambrosio, A. Aricu. Synthesis and evaluation of biological activity of homodrimane sesquiterpenoids bearing 1,3,4-oxadiazole or 1,3,4-thiadiazole units. Chem. Heter. Comp., 2020, 56(5), 578-585. 

Articol în revistă națională

 1. A. Ciocarlan, L. Lungu, S. Blaja, I. Dragalin, A. Aricu. The use of some non-conventional methods in chemistry of bicyclohomofarnesenic methyl esters. Chem. J. Mold., 2020, 15(2), p. 69-77. (Categoria A) DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2020.791.

Articole  în culegeri ştiinţifice de lucrări ale conferinţelor internaţionale

 1. Arîcu, A., Lungu, L., Blaja, S., Cucicova, C., Ciocârlan, A. Sinteza și studiul activității antimicrobiene a compușilor norlabdanicui cu unități structurale heterociclice. Dedicată Aniversării  a 75-a de la nașterea academicianului Aurelian Gulea și e la fondarea Universității de Stat din Moldova. Culegere de articole. Chișinău 26.05.2021, p. 10-34.

Materiale/ teze la forurile ştiinţifice  

 1. Ciocarlan, A., Blaja, S.,  Cucicova, C.,  Lungu, L., Aricu, A. Synthesis of some new homodrimane sesquiterpenoids with benzothiazole fragment. The „21st Tetrahedron Symposium -Online”, Online”, 21-24 June 2021  (Ref. numb. TFTR2021 0478).
 2. L. Lungu, S. Blaja, A. Ciocarlan, I. Dragalin, A. Aricu. The electrochemical transformations of methyl bicyclohomofarnesoates. New Frontiers In Natural Product Chemistry a Destiny On The Altar Of Research Dedicated To Academician Pavel Vlad. Chisinau, 4.06.2021. p.15. http://dx.doi.org/10.19261/nfnpc.2021.ab08  
 3. A. Ciocârlan , V. Cazacu, L. Lungu, S. Blaja, I. Dragalin, A. Arîcu. The use of non-conventional methods for the isolation of chromatographically inseparable compounds. New Frontiers In Natural Product Chemistry a Destiny On The Altar Of Research Dedicated To Academician Pavel Vlad. Chisinau, 4.06.2021. p. 19. http://dx.doi.org/10.19261/nfnpc.2021.ab12  
 4. S. Blaja, K. Kuchkova, L. Lungu , V. Lozovan, A. Arîcu. Synthesis of hydrazide containing trinorlabdane derivatives. New Frontiers In Natural Product Chemistry a Destiny On The Altar Of Research Dedicated To Academician Pavel Vlad. Chisinau, 4.06.2021. p. 22. http://dx.doi.org/10.19261/nfnpc.2021.ab15  
 5. V. Popescu, A. Ciocarlan, I. Dragalin, L. Lungu, A. Arîcu. Chemical composition of essential oil of Dill (Anethum graveolens L.) growing in Republic of Moldova. New Frontiers In Natural Product Chemistry a Destiny On The Altar Of Research Dedicated To Academician Pavel Vlad. Chisinau, 4.06.2021. p. 35. http://dx.doi.org/10.19261/nfnpc.2021.ab28   

Brevete de invenţie

 1. Brevet de invenție nr. 4765 B1 31.08.2021. 5-(Homodrim-6,8-dien-11-il)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-imină cu   proprietăţi antifungice. Autori: Arîcu A., Ciocârlan A., Lungu L., Blaja S., Vornicu N. BOPI. 3/2021.
 2. Brevet de invenție nr. 4769. (Z/E)-2-(1-((1R,2R,8aS)-2-hidroxi-2,5,5,8a-tetrametildecahidronaftalen-1-il)propan-2-iliden)hidrazincarbotioamidă pentru utilizare în calitate de remediu antifungic. Arîcu A., Ciocârlan A.,  Lungu L., Blaja S., Vornicu N. B1, Institutul de Chimie. Nr. depozit a2020 0010.  Data depozit 14.02.2020.

 Materiale la saloanele de invenţie

 1. Medalia de aur și diploma de participare “Salonul  Internațional  de Invenții  și  Inovații  TRAIAN VUIA” ediția a VII-a, 06-08 octombrie 2021, (Timișoara, România). Brevet de invenție nr. 4765. 5-(Homodrim-6,8-dien-11-il)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-imină cu proprietăţi antifungice. Autori: Arîcu A., Ciocârlan A., Lungu L., Blaja S., Vornicu N.
 2. Medalia de aur și diploma de participare “Expoziția Internațională Specializată  INFOINVENT” ediția a XVII-a, 17-20 noiembrie 2021, (Chișinău, R.M.). Brevet de invenție nr. 4765 și 4769. Compușii terpenici noi cu fragment tiadiazolic/tiosemicarbazonic cu proprietăţi antifungice. Autori: Arîcu A., Ciocârlan A., Lungu L., Blaja S., Vornicu N.