Cucicova Caleria

Titlul: Doctor, conferențiar cercetător
Funcția: Cercetător ştiinţific superior
Laborator: Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi
Birou:  318
Telefon/fax: (+373 22) 73 97 75
Email: cucicovac @ yahoo.com
Profil/cont personal:

SCOPUS
Instrumentul Bibliometric Național

Domeniul de cercetare

Chimie organic și bioorganică; chimia compușilor naturali și fiziologic activi; elaborarea metodelor chemo-, regio- și stereoselective de sinteză a compușilor norlabdanici și drimanici optic activi, inclusive derivați care conțin azot și halogen, cât și a comușilor cu schelet hybrid terpeno-heterociclic pe baza diterpenoidei labdanice natural accesibile sclareol.

Publicații relevante
Proiecte

Articole în reviste din bazele de date Web of Science și SCOPUS

  1. BLAJA, S.P., LUNGU, L.V., KUCHKOVA, K.I., CIOCARLAN, A.G., BARBA, A.N., VORNICU, N., ARICU, A.N. Norlabdane Compounds Containing Thiosemicarbazone or 1,3-Thiazole Fragments: Synthesis and Antimicrobial Activity. In: Chemistry of Natural Compounds, 2021, 57(1), 101-110. DOI: https://doi.org/10.1007/s10600-021-03292-3 (FI 0.809). IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/126852
  2. ARICU, A. N., KUCHKOVA, K. I., SECARA-CUSHNIR, E. S., BARBA, A. N., UNGUR, N. D., VORNICU, N. Synthesis and Antimicrobial Activity of New Drimane and Homodrimane Sesquiterpenoids with Oxadiazole and Thiadiazole Fragments. In: Chemistry of Natural Compounds. 2020, nr. 4(56), pp. 656-662.  DOI: https://doi.org/10.1007/s10600-020-03115-x. IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/111265

 Articole  în culegeri ştiinţifice

  1. ARÎCU, A., LUNGU, L., BLAJA, S., CUCICOVA, C., CIOCÂRLAN, A. Sinteza și studiul activității antimicrobiene a compușilor norlabdanici cu unități structurale heterociclice. In: Acad. A. Gulea - Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională: „Materiale Avansate în Biofarmaceutică şi Tehnică”, Culegere de articole, Chişnău, 2021, 10-34.

Teze ale conferințelor ştiinţifice

  1. CIOCARLAN, A., BLAJA, S.,  CUCICOVA, C.,  LUNGU, L., ARICU, A. Synthesis of some new homodrimane sesquiterpenoids with benzothiazole fragment. In: The 21st Tetrahedron Symposium – Online, 21 – 24 June 2021. (Reg. numb. ETR2021_0478). https://app.oxfordabstracts.com/events/1644/secure/program-app/submission/241532
  2. BLAJA, S., KUCHKOVA, K., LUNGU, L., LOZOVAN, V., ARÎCU, A. Synthesis of hydrazide containing trinorlabdane derivatives. In: New frontiers in natural product chemistry. Online scientific seminar, Chisinau, June 4, 2021, Book of Abstracts, p. 22. DOI/IBN: https://doi.org/10.19261/nfnpc.2021.ab15.
  3. ARICU, A., KUCHKOVA, K., BLAJA, S., BARBA, A. Synthesis of some homodrimane sesquiterpenoids with dihydrazide fragment from norambreinolide. In: New frontiers in natural product chemistry. Online scientific seminar, Chisinau, June 4, 2021, Book of Abstracts, p. 32. DOI/IBN: https://doi.org/10.19261/nfnpc.2021.ab25.
  4. BLAJA, S., ARICU, A., KUCHKOVA, K., BARBA, A. Synthesis of some new homodrimane derivatives of benzothiazole from norambreinolide. In: New frontiers in natural product chemistry. Online scientific seminar, Chisinau, June 4, 2021, Book of Abstracts, p. 33. DOI/IBN: https://doi.org/10.19261/nfnpc.2021.ab26.