Danilescu Olga

Titlul: Doctor în științe chimice
Funcția: Cercetător științific superior
Laborator: Chimie coordinativă
Birou:  209
Telefon/fax: (+373 22) 73 96 11
Email: [email protected]
[email protected]
Profil/cont personal:

ResearchGate
ORCID
Google scholar
Instrumentul Bibliometric Național
AGEPI

Domeniul de cercetare

Chimie anorganică, Chimie coordinativă, compus coordinativ, sinteză chimică.

Publicații relevante
Proiecte

Articole în reviste din bazele de date Web of Science şi SCOPUS

 1. BOUROSH, P.; COCU, M.; DANILESCU, O. and  BULHAC I. Binuclear Vanadium(V) Complex with the Ligand Based on Isonicotinic Acid Hydrazide and 1-Phenyl-1,3-Butanedione: Synthesis and Crystal Structure. Russian Journal of Coordination Chemistry, 2023, vol. 49, no. 3, pp. 195–205.  Doi: 10.1134/S1070328423700409. (IF: 1,814)
 2. CHUMAKOV, Y.M., DANILESCU, O., BOUROSH, P.N., KULIKOVA, O.V., BULHAC, I., CROITOR, L. Metal ions impact on the isostructurality and properties of 2D coordination polymers. In: CrystEngComm, 2022, vol. 24, pp. 4430-4439. https://doi.org/10.1039/D2CE00444E  (FI: 3,545).
 3. DANILESCU, O., BULHAC, I., BOUROSH, P.N., CROITOR, L. Anion-assisted Fe(III)-coordination supramolecular systems based on 2,6-diacetylpyridine dihydrazone. In: Polyhedron. 2022, vol. 215, pp. 115679. https://doi.org/10.1016/j.poly.2022.115679; https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/150193 (FI: 3,052).
 4. DANILESCU Olga, BOUROSH Paulina, PETUHOV Oleg, KULIKOVA Olga BULHAC, Ion, CHUMAKOV Yurii, CROITOR Lilia. Crystal Engineering of Schiff Base Zn(II) and Cd(II) Homo- and Zn(II)M(II) (M = Mn or Cd) Heterometallic Coordination Polymers and Their Ability to Accommodate Solvent Guest Molecules. In:  Molecules, 2021, Volume 26, Issue 8, p. 2317. DOI: https://doi.org/10.3390/molecules26082317 (IF: 3,267).
 5. BOUROSH, P., BULHAC, I., MÎRZAC, A., SHOVA, S., DANILESCU, O. Mono- and dinuclear vanadium complexes with the pentadentate Schiff base 2,6-diacetylpyridine bis(nicotinoylhydrazone): synthesis and structures. In: Russian Journal of Coordination Chemistry. 2016, vol. 42(3), pp. 157-164. DOI: 10.1134/S1070328416030015. (IF 0,521)
 6. BULHAC, I., DANILESCU, O., RIJA, A., SHOVA, S., KRAVTSOV, V.CH., BOUROSH, P.N. Cobalt(II) complexes with pentadentate Schiff bases 2,6-diacetylpyridine hydrazones: syntheses and structures. In: Russian Journal of Coordination Chemistry. 2017, vol. 43(1), pp. 21-36. DOI: 10.1134/S1070328417010018. (IF 0,521)
 7. DANILESCU, O., BULHAC, I., SHOVA, S., NOVITCHI, G., BOUROSH, P. Synthesis, structure and properties of coordination compounds of copper(II) with Schiff bases, obtained on the base of aromatic carbonyl compounds and hydrazides of carboxylic acids. In: Russian Journal of Coordination Chemistry. 2020, accepted paper.
 8. DANILESCU Olga, BOUROSH Paulina, PETUHOV Oleg, KULIKOVA Olga BULHAC, Ion, CHUMAKOV Yurii, CROITOR Lilia. Crystal Engineering of Schiff Base Zn(II) and Cd(II) Homo- and Zn(II)M(II) (M = Mn or Cd) Heterometallic Coordination Polymers and Their Ability to Accommodate Solvent Guest Molecules. In:  Molecules, Volume 26, Issue 8, p. 2317. DOI: https://doi.org/10.3390/molecules26082317 (IF: 3,267). 
 9. CROITOR, Lilia; COCU, Maria; BULHAC, Ion, BOUROSH, Paulina; KRAVTSOV, Victor; PETUHOV, Oleg; DANILESCU, Olga. Evolution from discrete mononuclear complexes to trinuclear linear cluster and 2D coordination polymers of Mn(II) with dihydrazone Schiff bases: Preparation, structure and thermal behavior. Polyhedron 206 (2021) 115329. https://doi.org/10.1016/j.poly.2021.115329 (IF: 2,343).


Articole în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil

 1. BULHAC, I., DESEATNIC-CILOCI, A., BOUROSH, P., TIURINA, J., BOLOGA, O., BIVOL, C., CLAPCO, S., VEREJAN, A., LABLIUC, S., DANILESCU, O. Structure and some biological properties of Fe(III) complexes with nitrogen-containing ligands. In: Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. 2016, vol. 11(1), pp. 39-49. DOI: 10.19261/cjm.2016.11(1).05.
 2. DANILESCU, O. Structural study of mono- and binuclear 2,6-diacetylpyridine bis(nicotinoylhydrazone) coordination compounds. In: Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2018, vol. 17 (3-4), pp. 177-184. ISSN 1810-648X.
   

Articole în lucrările conferinţelor științifice internaţionale

 1. DANILESCU, Olga; BULHAC, Ion; BOUROȘ, Pavlina; COCU, Maria. Arhitectura versus metoda de sinteză a compușilor coordinativi mono- și dinucleari ai vanadiului (V(II), V(IV)) cu liganzi piridincarbonilici polidentați. Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția a VIII-a, Volumul II, Chimie, 20-21 martie 2021, pag. 54-59.
 2. BULHAC, I., DESEATNIC-CILOCI, A., CUBA, L., BIVOL, C., DANILESCU, O., DVORNINA, E., BOUROŞ, P. Compuşi coordinativi ai fierului(III) cu activitate biologică. In: Proceedings of International Conference. Modern Technologies in the Food Industry. 20-22 october 2016, Chisinau, pp. 348-355. ISBN 978-9975-87-138-9.
 3. BULHAC, I., DANILESCU, O. Compuși coordinativi ai unor metale tranziționale 3d cu baze Schiff heterociclice. Sinteză, structură, proprietăți. In: „Învățământ superior: tradiții, valori, perspective” conferința științifică națională cu participare internaţională. 27-28 septembrie 2019, Chișinău, vol. I, pp. 12-17. ISBN 978-9975-76-284-7.


Teze în lucrările conferințelor științifice

 1. DANILESCU, O., BOUROSH, P., BULHAC, I. Synthesis and structure of iron(III) coordination compounds with 2,6-diacetylpyridine bis((iso)nicotinoylhydrazones) and coordinated isothiocyanate ions. In: The 27th International Chugaev Conference on Coordination Chemistry and the 4th Young Conference Scool “Physicochemical Methods in the Chemistry of Coordination Compounds”. 2-6 october 2017, Nizhny Novgorod, Russia, p. 210. УДК 061.6(471.41)+54:006.16.
 2. DANILESCU, O. Complecși ai unor metale 3d cu structură diversă în baza 2,6-diacetipiridină bis((izo)nicotinoilhidrazone)-lor. In: A XXVI-a Sesiune de comunicări ştiinţifice a I.C.M. „Petru Poni” Iași. 5-6 octombrie 2017, România, Co 13, p. 32 (comunicare orală).
 3. BULHAC, I., DANILESCU, O. Sinteza și designul molecular al complecșilor V(II,IV), FeIII, CoII, CuII și ZnII cu 2,6-diacetilpiridină bis((izo)nicotinoilhidrazone). In: A XXXV-a Conferință Națională de Chimie. 2-5 octombrie 2018, Călimăneşti - Căciulata, judeţul Vâlcea, România, p. 6.
 4. DANILESCU, O., BULHAC, I., BOUROȘ, P. Sinteza și structura polimerului coordinativ 2D de cobalt(II) cu 2,6-diacetilpiridină bis(nicotinoilhidrazona). In: A XXXV-a Conferință Națională de Chimie. 2-5 octombrie 2018, Călimăneşti - Căciulata, judeţul Vâlcea, România, p. 12.
 5. DANILESCU, O., PETUHOV, O., BULHAC, I., BOUROSH, P. Thermal study of Zn(II) complexes with 2,6-diacetylpyridine bis((iso)nicotinoylhydrazone). In: 12th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (ESTAC12). 23-31 august 2018, Brasov, Romania, p. 535. ISBN 973-3-940237-50-7.
 6. DANILESCU, O., PETUHOV, O., BULHAC, I., BOUROSH P. Thermal study of Fe(III) complexes with 2,6-diacetylpyridine bis((iso)nicotinoylhydrazone). In: 4th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC4). 28-31 august 2017, Chisinau, Moldova, PS3.17, p. 413. ISBN 978-3-940237-47-7.
 7. DANILESCU, O., BOUROȘ, P., BULHAC, I. Sinteza şi studiul polimerilor 2D ai Zn(II) în baza 2,6-diacetilpiridină bis((izo)nicotinoilhidrazone)-lor. In: The 9th International Conference “Microelectronics and Computer Science” & The 6th Conference of Physicists of Moldova, 19-21 october 2017, Chișinău, Moldova, p. 433. ISBN 978-9975-4264-8-0.
 8. DANILESCU, O., BOUROSH, P., BULHAC, I. Synthesis and structural study of Cu(II) binuclear complexes with 2,6-diacetylpyridine bis((iso)nicotinoylhydrazone). In: The 9th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP 2018). 25-28 september 2018, Chisinau, Moldova, p. 118. ISBN 978-9975-142-35-9.
 9. DANILESCU, O., COCU, M., BULHAC, I., PETUHOV, O., BOUROȘ, P. Sinteza, structura și proprietățile sorbționale ale polimerilor coordinativi bi- și tri-dimensionali cu liganzi în baza 2,6-diacetilpiridinei. In: Zilele Academiei Ieșene, a XXVII-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a I.C.M. „Petru Poni” Iași. 2-4 octombrie 2019, Iași, Romania, p. 59. Comunicare orală (Co 27).
 10. DANILESCU, O., COCU, M., BULHAC, I., BOUROȘ, P. Polymeric Mn(II) coordination compounds based on bis((iso)nicotinoylhydrazones) N5O2 donor ligands. In: The International Conference „Achievements and Perspectives of Modern Chemistry”, dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry. 9-11 october 2019, Chisinau, Republic of Moldova, p. 92. ISBN 978-9975-62-428-2.


Brevete de invenţii

 1. CILOCI, A., TIURINA, J., BULHAC, I., DANILESCU, O., LABLIUC, S., DVORNINA, E. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Fusarium gibbosum CNMN-FD-12. Brevet de invenţie MD nr. 4645 (13) B1, C12N 1/14, C07F 15/02, C07F 15/03, C07D 213/88, C12R 1/77. Institutul de Microbiologie și Biotehnologie. Institutul de Chimie. Nr. depozit A 2018 0019. Data depozit 21.03.2018. Publicat 31.08.2019. In: BOPI. 2019, nr. 8.
 2. DANILESCU, O., BOUROȘ, P., PETUHOV, O., BULHAC, I., ȘOVA, S. Polimer coordinativ 2,6-diacetilpiridinbis(izonicotinoilhidrazonato)(2-)cobalt(II)-apă(1/5,75) care manifestă proprietăți adsorbtive. Brevet de invenţie MD nr. 4672 (13) B1, C07F 15/06, C07D 213/88, C12R 1/77, B01J 20/22, B01D 53/14. Institutul de Chimie. Institutul de Fizică Aplicată. Nr. depozit A 2018 0066. Data depozit 23.08.2018. Publicat 31.01.2020. In: BOPI. 2020, nr. 1.


Cerere de brevet de invenție

 1. DANILESCU, Olga; BULHAC, Ion; COCU, Maria; BOUROȘ, Pavlina; CILOCI, Alexandra; CLAPCO, Steliana; LABLIUC, Svetlana; MATROI Alexandra. Nitrat de 2,6-diacetilpiridin-bis(picolinoilhidrazon)-bis(aqua)fier(III)–hidrat(1/2,5) cu proprietăți de stimulator  al sintezei lipazelor exocelulare pentru tulpina de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 și mediu nutritiv pentru cultivare. Cerere de brevet de invenție nr. 6804/2021.