Asamblarea şi studiul complecşilor metalelor tranziționale în baza liganzilor polifuncţionali şi macrociclici utili pentru agricultură, industria alimentară şi biotehnologii avansate

Program

Proiect instituțional, finanțat de CSȘDT,
18.02. Cercetări ştiinţifice aplicate cu destinaţie generală în direcţia strategică "Materiale, tehnologii şi produse inovative"

Cifru
CSȘDT/15.817.02.18A
Perioada de realizare
2015-2019
Instituții

Institutul de Chimie

Executori:
Dr. Eduard COROPCEANU Dr. Olga DANILESCU
Dr. Maria COCU Lidia CUBA
Dr. habilitat Anastasia ȘTEFÎRȚĂ Dumitru URECHE
Dr. Diana DRAGANCEA Radu STAFI
Dr. Vera ZUBAREVA Alexei MÎNDRU
Dr. Ștefan MANOLE Natalia TALMACI
Dr. Olga BOLOGA Alexandra MÎRZAC
Dr. Yurie MALAEȘTEAN Cristina BALAN
Dr. Pavlina BOUROȘ Aliona VITIU
Dr. Sergiu CALANCEA Ana CEBAN
Svetlana GREBENCO Tatiana CUCIURCA
Olga COVACI Mihaela ROTARU
Vasile LOZOVAN  

                                    

Rezumat

     Au fost elaborate procedee de sinteză si obținuți agenți de coordinație polidebtați și polifuncționali, precum și complecși noi ai V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn și Cd cu structură mono, di- ,tri-, tetra-, penta, hexa, octa- și nanonuclearică în baza acestora. S-au sintetizat de asemenea polimeri coordinativi ai Co, Zn, Cd și Fe cu diferit grad de dimensionalitate, 1D-3D. Pentru prima dată, utilizând reacțiile pe matrice de Co2+, s-au obținut complecși macrociclici de tip tri- și tetranuclear cu liganzi-coroană, conținând poliedre în formă de bipiramidă pentagonală. Au fost stabilite proprietățile fizico-chimice, spectrale, structurale (cu difracția razelor X) și utile (biostimulatori, bioinhibitori, antioxidanți, fotoluminescență, adsorbanți, coloranți pentru mase plastice, inhibitori ai proceselor de coroziune a oțelurilor în apă) ale agenților de coordinație și compușilor coordinativi obținuți, proprietăți datorită cărora compușii pot găsi aplicare în agricultură, industria de prelucrare a producției agricole, biologie, microbiologie, farmaceutică, și tehnică.

Publicații

În perioada 2015-2019 în baza rezultatelor obţinute au fost publicate  184  lucrări ştiinţifice, inclusiv 56 articole, dintre care 31 în reviste de peste hotare cu factor de impact; 2 articole în reviste internaţionale, 15 articole în reviste naţionale, 8 articole în culegeri naționale/internaționale, 128 rezumate la diverse manifestări ştiinţifice internaţionale.

Au fost obţinute 21 brevete de invenţie. Invenţiile în cadrul proiectului au fost expuse la diverse expoziții și saloane de inventică, unde au fost  menţionate cu 20 medalii de aur, 7 medalii de argint și 4 medalii de bronz.

Au fost susținute 2 teze de doctor în științe chimice