Laboratorul Chimie Coordinativă

LCC

 

Șeful laboratorului dr. habilitat, conf. cerc. Ion BULHAC

Birou:  215
Telefon: (+373 22) 73 96 11
Email: ion.bulhac @ sti.usm.md 
ionbulhac @ yahoo.com 

                                                    

 


 

Scurt istoric

Laboratorul Chimie  Coordinativă  este  unul dintre cele mai vechi și  reprezentative  laboratoare  ale institutului. Investigațiile în domeniul chimiei compușilor coordinativi s-au extins substanțial după formarea (în a. 1956) Sectorului de Chimie Anorganică a Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS. În a. 1975, laboratorul a fost numit Chimia Compușilor Coordinativi, condus de acad. Antonie Ablov (în perioada 1959-1978).

in 1978 până în 2006, șeful laboratorului a fost acad. Nicolae Gărbălău. O perioadă relativ mică, pe parcursul a. 2006 laboratorul a fost condus de către mem. cor. Mihail Revenco. 

                                                                                                   

Domenii de cercetare
 • Elaborarea procedeelor de sinteză, în special sinteza templată, a compuşilor coordinativi mono-, polinucleari, polimerici, macrociclici şi supramoleculari ai metalelor de tranziţie cu liganzi organici polifuncţionali (oxime, acizi carboxilici, baze Schiff, amine organice ş.a.);
 • Cercetări fundamentale în elucidarea proprietăţilor fizice, chimice, spectrale, structurale, magnetice și catalitice  ale  compuşilor  sintetizaţi,   efectuate cu utilizarea metodelor fizice: difracția cu raze X, RMN, RES, spectroscopia IR şi UV-Vis, Mössbauer, fotoluminescența, magnetochimia, termogravimetria;
 • Cercetări aplicative ale compuşilor coordinativi și compozițiilor în baza acestora în calitate de stimulatori ai activităţii vitale a unor tulpini de microorganisme și alge, precum şi ca stimulatori pentru ridicarea productivităţii şi rezistenţei la secetă moderată a unor plante de cultură.
 • Studiul procesului de coordinare, inclusiv templat, pentru obţinerea compuşilor coordinativi cu diversă nuclearitate și polimerici, utilizând agenți de coordinație polidentați și de tip „coroană”, cu proprietăţi programate de biostimulatori, catalizatori, inhibitori, pigmenţi foto- şi termostabili, materiale adsorbante și fotoluminescente pentru agricultură, biologie, microbiologie, tehnică, microelectronică ş.a.
Componența
Publicații recente
Proiecte de cercetare
Noutăți

Ion BULHAC
dr. habilitat, conf. cerc.
Șef laborator

birou 215
tel.: (+373 22) 73 96 11
email: ion.bulhac @ sti.usm.mdionbulhac @ yahoo.com;
ion.bulhac @ ichem.md

Anastasia ȘTEFÎRȚĂ
dr. habilitat, prof. cerc.
Cercetător științific principal

birou 211
tel.: (+373 22) 73 96 11
email: anastasia.stefirta @ sti.usm.md
anastasia.stefirta @ gmail.com

Maria COCU
dr., conf. cerc.
Cercetător științific coordonator

birou 203; 325
tel.: (+373 22) 73 99 63
email: maria.cocu @ sti.usm.mdmariacocu @ gmail.com; maria.cocu @ ichem.md

Vera ZUBAREVA
dr.
Cercetător științific superior

birou 212
tel.: (+373 22) 73 96 11
email: vera.zubareva @ sti.usm.mdverzub @ mail.ru;
vera.zubareva @ ichem.md

Olga DANILESCU
dr.
Cercetător științific superior

birou 209
tel.: (+373 22) 73 96 11
email: olga.danilescu @ sti.usm.md;
olgadanilescu @ gmail.comolga.danilescu @ ichem.md

Lilia BRÎNZĂ
dr., conf. cerc.
Cercetător științific superior

birou 211
tel.: (+373 22) 73 96 11
email: liliabrinza15 @ gmail.com

Lidia CUBA
Cercetător științific

birou 206
tel.: (+373 22) 73 96 11
email: lidia.cuba @ sti.usm.mdl-koba @ list.ru

Vasile LOZOVAN
dr.
Cercetător științific superior

birou 202
tel.: (+373 22) 73 96 11
email: vasile.lozovan @ sti.usm.md;
lozovanvasile90 @ gmail.com ; vasile.lozovan @ ichem.md

Dumitru URECHE
dr.
Cercetător științific
 

birou 204
tel.: (+373 22) 73 96 11
email: dumitru.ureche @ sti.usm.md;
dumitru.ureche @ ichem.md; d.ureche @ yahoo.com

Monografia internațională:

 1. COROPCEANU, E.; CILOCI, A.; ȘTEFÎRȚĂ, A.; BULHAC, I. Study of useful properties of some coordination compounds containing oxime ligands. Academica Greifswald, Germania. 2020. 266 p. ISBN 978-3-9402237-24-8.
   

Capitol în monografiie națională

 1. ARSENE, Ion, COROPCEANU, Eduard. Aspecte teoretice ale unor reacții radicalice în mediu acvatic. In: Chimie ecologică: istorie și realizări: Academicianul Gheorghe Duca, 70 ani de la naștere: Monografie. Coordonatori ed.: V. Gladchi, A. Arîcu. Chișinău: CEP USM, 2022 p. 114-159. ISBN 978-9975-159-05-0.


Articole în reviste internaționale:

 1. BOUROSH, P., COCU, M., DANILESCU, O., BULHAC, I. Binuclear vanadium(V) complex with the ligand based on isonicotinic acid hydrazide and 1-phenyl-1,3-butanedione: synthesis and crystal structure. In: Russian Journal of Coordination Chemistry, 2023, Vol. 49(4), pp. 195–204. DOI:  https://doi.org/10.1134/S1070328423700409 (FI: 1,841)
 2. BULHAC, Ion; URECHE, Dumitru; KRAVTSOV, Victor; BOUROSH, Pavlina. Synthesis and structure of heterometallic compounds with dimethylpyridine-2,6-dicarboxylate. In: Russian Journal of Coordination Chemistry. 2023, Vol. 49(2), pp. 77-85. DOI: https://doi.org/10.1134/S1070328422700245 (FI: 1,841)
 3. CRACIUN, N.; CHISCA, D.; MELNIC, E.; FONARI, M.S. Unprecedented Coordination Compounds with 4,4′-Diaminodiphenylethane as a Supramolecular Agent and Ditopic Ligand: Synthesis, Crystal Structures and Hirshfeld Surface Analysis. Crystals. 2023, 13, 289. https://doi.org/10.3390/cryst13020289 (IF: 2,688)
 4. LOZOVAN, V., KRAVTSOV, V.CH., CHUMAKOV, Y.M., COSTRIUCOVA, N.V., SIMINEL, N., PETUHOV, O., VLASE, T., VLASE, G., BARBA, A., FONARI, M.S.  Zn(II) and Cd(II) Metal–Organic Frameworks with Azine-Functionalized Pores: Crystal Structures, Photoluminescence, Solvent Exchange, and Molecular Simulations of Carbon Dioxide Binding Sites. In: Cryst. Growth Des. Vol., 23(5), 2023, pp. 3171–3185. https://doi.org/10.1021/acs.cgd.2c01345 (FI: 4,01)
 5. BOUROSH, P., COROPCEANU, E., RIJA, A., URECHE, D., CILOCI (DESEATNIC), A., CLAPCO, S., DVORNINA, E., LABLIUC, S., BULHAC, I. Synthesis and structures of disulfanilamideglyoxime and Ni(II) and Cu(II) complexes with this ligand stimulating the proteolytic properties of [Cu(DsamH2)3]SO4·5H2O. In: Russian Journal of Coordination Chemistry / Koordinatsionnaya Khimiya, 2022, vol. 1(48), pp. 41-51. DOI: https://doi.org/10.1134/S1070328422010018https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/152502 (FI: 1,179).
 6. BOUROSH, P.; COCU, M.; DANILESCU, O. AND BULHAC I. Binuclear Vanadium(V) Complex with the Ligand Based on Isonicotinic Acid Hydrazide and 1-Phenyl-1,3-Butanedione: Synthesis and Crystal Structure. Russian Journal of Coordination Chemistry, 2023, vol. 49, no. 3, pp. 195–205.  Doi: 10.1134/S1070328423700409 (FI: 1,814).
 7. CHISCA, D., CROITOR, L., COROPCEANU, E.B., FONARI M.S. Four Cu(II) coordination polymers with isonicotinamide and picolinic acid in interplay with anionic and neutral linkers. In: Inorganic Chemistry Communications, 2021, 132, 108864. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1387700321004196 (FI: 1,943)
 8. CHUMAKOV, Y.M., DANILESCU, O., BOUROSH, P.N., KULIKOVA, O.V., BULHAC, I., CROITOR, L. Metal ions impact on the isostructurality and properties of 2D coordination polymers. In: CrystEngComm, 2022, vol. 24, pp. 4430-4439. https://doi.org/10.1039/D2CE00444E  (FI: 3,545).
 9. COCU, M.; BOUROSH, P.; CRAVTSOV, V.; DANILESCU, O.; BULHAC I. Mononuclear nickel(II) and copper(II) coordination compounds with the ligands based on acetyl(benzoyl)acetone S-methylisothiosemicarbazones and 8-quinolinealdehyde. Synthesis and crystal structure. Russian Journal of Coordination Chemistry (FI: 1,814). Acceptat pentru publicare.
 10. CROITOR L., COROPCEANU E. B., FONARI M. S. Anion – pyridine-n-oxime interplay to control the Cu(II)…Cu(II) separations in a series of Cu(II) coordination polymers. In: CrystEngCom, 2022, 24, pp. 6146-6154. DOI: https://doi.org/10.1039/d2ce01000c  (FI: 3,545).
 11. CROITOR, L., COCU, M., BULHAC, I., BOUROSH, P.N., KRAVTSOV, V.CH., PETUHOV, O., DANILESCU, O. Evolution from discrete mononuclear complexes to trinuclear linear cluster and 2D coordination polymers of Mn(II) with dihydrazone Schiff bases: preparation, structure and thermal behavior. In: Polyhedron, 2021, vol. 206, 115329. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/135191;
 12. DOI: https://doi.org/10.1016/j.poly.2021.115329. (FI: 3,052)
 13. DANILESCU, O., BOUROSH, P.N., PETUHOV, O., KULIKOVA, O.V., BULHAC, I., CHUMAKOV, Y.M., CROITOR, L. Crystal engineering of Schiff base Zn(II) and Cd(II) homo- and Zn(II)M(II) (M = Mn or Cd) heterometallic coordination polymers and their ability to accommodate solvent guest molecules. In: Molecules, 2021, vol. 26, pp. 2317-2331. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/129965;  https://doi.org/10.3390/molecules26082317.  (FI: 3,267)
 14. DANILESCU, O., BULHAC, I., BOUROSH, P.N., CROITOR, L. Anion-assisted Fe(III)-coordination supramolecular systems based on 2,6-diacetylpyridine dihydrazone. In: Polyhedron. 2022, vol. 215, pp. 115679. https://doi.org/10.1016/j.poly.2022.115679; https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/150193 (FI: 3,052).
 15. DANILESCU, O.; BULHAC, I.; SHOVA, S.; NOVITCHI, G.; BOUROSH, P. Coordination Compound of Copper(II) with Schiff Bases Based on Aromatic Carbonyl Compounds and Hydrazides of Carboxylic Acids: Synthesis, Structures, and Properties. Russ. J. Coord. Chem. 2020, 46(12), 838—849. Doi: https://doi.org/10.1134/S1070328420090018 (FI: 0,973). (Partea experimentală pentru studiul cu raze X a fost realizată în cadrul altui Proiect)
 16. DARII, Marian, MIKOSCH, Annabel, LEUSEN, Jan van, KRAVTSOV, Victor, DVORNINA, Elena, CLAPCO, Steliana, CILOCI, Alexandra, KOGERLER Paul and BACA, Svetlana. FeII/III and MnII complexes based on 2,4,6-tris(2-pyridyl)-triazine: synthesis, structures, magnetic and biological properties. In: RSC Adv., 2022, 12, p. 29034–29047, DOI: 101039/d2ra04868j. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2022/ra/d2ra04868j (FI:4,036).
 17. LOZOVAN, V.; KRAVTSOV, V. CH.; COROPCEANU, E. B.; SIMINEL, V.; KULIKOVA,  O. V.; COSTRIUCOVA, N. V.; FONARI, M. S. Water-sulfate anion interplay in the evolution of solid state architectures and emission properties of Zn and Cd coordination networks with four azine ligands, In: Journal of Solid State Chemistry, 2020,  286, p. 121312. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jssc.2020.121312 (IF:2.726). (Studiul cu raze X a fost efectuat în cadrul altui Proiect)
 18. LOZOVAN, V.; KRAVTSOV, V. CH.; GORINCIOI, E.; ROTARU, A.; COROPCEANU, E. B.; SIMINEL, V.; FONARI, M. S. Chromism, positional, conformational and structural isomerism in a series of Zn(II) and Cd(II) coordination polymers based on methylated azine N,N’-donor linkers. In: Polyhedron, 2020, 180, p. 114411 (IF: 2.27). Doi: https://doi.org/10.1016/j.poly.2020.114702  (FI: 2,284). (Studiul cu raze X a fost efectuat în cadrul altui Proiect).
 19. LOZOVAN, Vasile, KRAVTSOV, Victor, COSTRIUCOVA, Natalia, SIMINEL,  Anatolii, KULIKOVA, Olga, FONARI, Marina. Tunability in dimension, metal and ligand coordination modes and emission properties in Cd(II) and Zn(II) coordination networks based on 4,4’-(hydrazine-1,2-diyilidenebis(methanylylidene)) dibenzoic acid linker In: Journal of Solid State Chemistry, 2022, vol. 310, 123021. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2022.123021https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/152743 (FI: 3,498).
 20. LOZOVAN, Vasile, KRAVTSOV, Victor, CHUMAKOV, Yurii, COSTRIUCOVA, Natalia, SIMINEL, Nikita, PETUHOV, Oleg, VLASE, Titus, VLASE, Gabriela, BARBA, Alic and FONARI Marina. Zn(II) and Cd(II) Metal–Organic Frameworks with Azine-Functionalized Pores: Crystal Structures, Photoluminescence, Solvent Exchange, and Molecular Simulations of Carbon Dioxide Binding Sites. In: Cryst. Growth Des. April 24, 2023, 23, 5, 3171–3185. https://doi.org/10.1021/acs.cgd.2c01345 (FI. 4.01)
 21. ŞTEFÎRŢĂ, A., BULHAC, I., COROPCEANU, E., BRÎNZĂ, L. The action of some cytokinin-type compounds on the antioxidant protection capacity of plants in conditions of unfavorable variation of humidity and repeated water stress. In: International Journal of Advanced Researches, 2021, vol. 9, no. 7, pp.  642 – 653. DOI: 10.21.474/ IJAR 01/ 13166/ DOI: http://dx/doi/org/10.21474/IJAR01/13166. ISSN 2320-5407 (FI: 7,02)
 22. ŞTEFÎRŢĂ, A., BULHAC, I., COROPCEANU, E., VOLOȘCIUC L., BRÎNZĂ, L. The action of some cytokinin-type compounds on the self-regulation of plant water status under conditions of adverse humidity variation and repeated water stress. In: SSRG International Journal of Agriculture and Environmental Science, 2021, vol. 8, № 3, p. 1-7. ISSN: 2394 –2568. DOI: 10.21474/IJAR01/13166  (FI: 1,19)
 23. URECHE, D., BULHAC, I., SHOVA, S., BOUROSH, P. Pseudomacrocyclic bis(dianilineglyoxime)cobalt(III) complexes cations: Synthesis and structures. In: Russian  Journal of Coordination Chemistry, 2022, 48(6), pp. 333-343. DOI: https://doi.org/10.1134/S1070328422060070 (FI = 1,179).
 24. URECHE, D.; BULHAC, I.; CIOCARLAN, A.; ROSHCA, D.; LUPAŞCU, L.; BOUROSH, P. Novel vic-dioximes: synthesis, structure characterization, and antimicrobial activity evaluation. In: Turkish Journal of Chemistry, 2021, nr. 6(45), pp. 1873-1881. DOI: https://doi.org/10.3906/kim-2104-24 (FI = 1,239).
 25. ВИТИУ, А., КОРОПЧАНУ, Э., БОУРОШ, П. Координационные соединения переходных металлов с роданин-3-уксусной кислотой. In: Коорд. химия., 2021, т. 47,  № 11, c. 655-667. DOI: 10.31857/S0132344X21110062  (FI: 1,168) / VITIU, A., COROPCEANU, Ed., BOUROSH, P. Coordination Compounds of Transition Metals with Rhodanine-3-acetic Acid. In: Russian Journal of Coordination Chemistry, 2021, vol. 47, no. 11, pp. 717–729 (FI: 1,179)
 26. КОРОПЧАНУ, Э.Б., УРЕКЕ,  Д., РИЖА, А.П., ЧИЛОЧИ, А.А., КЛАПКО,С.Ф., ДВОРНИНА, Е.Г.,  БУЛХАК, И.И., КОКУ, M.A., БОУРОШ, П.Н. Cинтез и строение комплексных соединений никеля(II) на основе дианилинглиоксима. Стимулирующие протеолитические свойства [Ni(DAnH)2]·0.25H2O. In: Коорд. Химия, 2021, т. 47, №: 1, cтр. 21-29.  DOI: 10.31857/S0132344X21010023.  (FI: 1,168)  /  COROPCEANU, E.B., URECHE, D., RIJA, A.P., CILOCI, A.A., CLAPCO, S.F., DVORNINA,  E. G., BULHAC, I. I., COCU, M.A. and BOUROSH, P.N. Synthesis and Structures of Nickel(II) Complexes Based on Dianilineglyoxime. Stimulation of the Proteolytic Properties by [Ni(DAnH)2]·0.25H2O. In: Russian Journal of Coordination Chemistry, 2021, Vol. 47, no. 1, pp. 17–25. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/126408;   https://doi.org/10.1134/S1070328421010024. (FI: 1,179)
 27. КУБА, Л. Н., ГОРИНЧОЙ, Е. К., ДРАГАНЧА, Д. П., ШОВА, С. Г., БОУРОШ, П. Н. Нековалентные взаимодействия в архитектурах с семикарбазонами замещенного салицилового альдегида. In: Коорд. химия., 2021, vol. 47, № 7, pp. 438–452. DOI: 10.31857/S0132344X21070033  (FI: 1,168) / CUBA, L. N., GORINCIOI, E. C.,  DRAGANCEA, D. P.,  SHOVA, S. G.,  BOUROSH, P. N. Noncovalent Interactions in the Architectures with Substituted Salicylaldehyde Semicarbazones. In: Rus. J. Coord. Chem., 2021, 47(7), pp. 488–501. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136553; DOI: 10.1134/S1070328421070034  (FI: 1,179)
 28. УРЕКЕ, Д.; РИЖА, А.; БУЛХАК, И.; КОРОПЧАНУ, Е.; БОУРОШ, П. Синтез и структурное исследование 2D координационных полимеров Zn(II), Cd(II) и Mn(II) на основе ди-м-аминобензоилглиоксима. B: Журн. Неорг. Химии. 2020, т. 65, № 12, с. 1633-1642. Doi: https://doi.org/10.1134/S0036023620120189 (FI: 0,940). 
 29. ŞTEFÎRŢĂ, A.; BULHAC, I.; BRÎNZĂ, L.; VOLOȘCIUC, L.; COROPCEANU, E.; COCU, M. The "Photosynthesis - Growth - Stress Memory" relationship in plants under conditions of moisture fluctuation and recurrent drought: management options. In: Journal of Applied Life Sciences and Environment, 2022, vol. 55(4) (192), pp. 457-472. DOI: https://doi.org/10.46909/alse-554076.
 30. ŞTEFÎRŢĂ, Anastasia, BULHAC, Ion, COCU, Maria; BRÎNZĂ, Lilia and ZUBAREV, Vera. Exogenous optimization of the antioxidant protection capacity of plants in moderate drought conditions.  International Journal of Advanced Research (IJAR), 2022, 10(04), 1109-1119. ISSN: 2320-5407 DOI: http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/14654.
 31. ŞTEFÎRŢĂ, A., BULHAC, I.,  COROPCEANU, E.,   BRÎNZĂ, L.  Polyel   – compound with antioxidant properties. In: Journal of Applied Life Sciences and Environment (ALSE), 2021, Vol.  LIV, no.  2 (186),  pp. 146 – 155.  https://doi.org/10.46909/journalalse-2021-014
 32. CODREANU, S., ARSENE, I., COROPCEANU, E. Using of the study on energy profile in the predicting of the substitution reaction occurring at the chemistry course. In: Social Sciences and Education Research Review. 2020, v. 7, nr. 1, pp. 194-211. ISSN 2393-1264.


Articole în reviste naționale:

 1. BULHAC, Ion; ȘTEFÎRȚĂ, Anastasia; BRÎNZĂ, Lilia; COROPCEANU, Eduard; VOLOȘCIUC, Leonid; COCU, Maria. Coordination compounds and chemical compositions with antioxidant properties. Acta et commentationes. Exact and Natural Sciences, 2023, vol. 15, nr 1, p. 88-103. https://doi.org/10.36120/2587-3644.v3i1.
 2. NEDBALIUC, Boris; COROPCEANU, Eduard; CIOBANU, Eugeniu; GRIGORCEA, Sofia; URECHE, Dumitru; BRÎNZĂ Lilia. The influence of some Ca(II) and Ba(II) with Co(II) compounds on the productivity of the cyanobacteria Spirulina platensis. In: Acta et commentationes. Exact and Natural Sciences, 2023, vol. 15, nr 1, p.  pp. 7-16.
 3. CLAPCO, S., CILOCI, A., DVORNINA, E., LABLIUC, S.  New Method of Obtaining Proteolytic Enzymatic Preparation from Fungal Strain Fusarium gibbosum CNMN FD 12", In: Bulletin of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Food Science and Technology, 2023. Acceptat.
 4. ARSENE, I., COROPCEANU, E., PURCEL, V. DFT study of condensation mechanisms of 4-pyridinecarboxaldehyde with o-, m-, p-aminobenzoic acids. In: Acta et Commentationes, Exact and Natural Sciences, vol. 1(13), 2022, p. 122–131, DOI: 13.36120/2587-3644.v13i1.31-39,  E-ISSN: 2587-3644 ISSN: 2537-6284.
 5. BIVOL, C.; CILOCI, A.; TIURINA, J.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; CLAPCO, S. Nanoprocedeu de obţinere a unui preparat lipolitic autohton în baza tulpinii de micromicete Aspergillus Niger CNMN FD 01. În: Buletinul Academiei de Științe. Seria „Științele vieții”, 2020, nr. 2, pp. 150-157
 6. BRÎNZĂ, L., NEDBALIUC, B., GRIGORCEA, S., NISTIRIUC, L., TUMURUC, V., MUŞTUC, M. Diversitatea taxonomică şi rolul bioindicator a algoflorei bentonice a lacului "La Izvor" (or. Chişinău). În: Acta et commentationes. Ştiinţe Exacte şi ale Naturii,  2021, nr. 1 (11), Chişinău, UST, pp. 48-53. ISSN 2537-6284. https://revista.ust.md/index.php/acta_exacte/issue/view/35
 7. BULHAC, Ion; ȘTEFÎRȚĂ, Anastasia; BRÎNZĂ, Lilia; COROPCEANU, Eduard; VOLOȘCIUC, Leonid; COCU, Maria. Coordination compounds and chemical compositions with antioxidant properties. Acta et commentationes. Exact and Natural Sciences, 2023, vol. 15, nr 1, p. 88-103. https://doi.org/10.36120/2587-3644.v3i1.
 8. CHIRAC, G., CODREANU, S. Synthesis and study of coordinating agents for the synthesis of new coordination compounds. In: Acta et Commentationes, Exact and Natural Sciences, vol. 1(13), 2022, p. 100–109, DOI: 13.36120/2587-3644.v13i1.31-39,  E-ISSN: 2587-3644 ISSN: 2537-6284.
 9. CODREANU, S., COROPCEANU, E. Metodologia de instruire prin cercetare la chimie în context interdisciplinar. In: Acta et commentationes. Ştiinţe ale Educaţiei. 2020, nr. 3, p. 14-22. ISSN 1857-0623.
 10. GRIGORCEA, S., NEDBALIUC, B., CHIRIAC, E., ALUCHI, N., GRIGORCEA, D. Determinarea particularităţilor de creştere şi dezvoltare a micromicetelor Alternaria spp., Fusarium spp. şi Botrytis spp. în cultura duală cu Penicillium spp., în diferite condiţii de temperatură. În: Acta et commentationes. Ştiinţe Exacte şi ale Naturii,  2021, nr. 1 (11), Chişinău, UST, pp. 138-145. ISSN 2537-6284. https://revista.ust.md/index.php/acta_exacte/issue/view/35
 11. LOZINSCHI, I., COROPCEANU, E. Impactul abordării inter- și transdisciplinare a conținuturilor la biologie și chimie asupra formării competenței antreprenoriale și spiritului de inițiativă la elevi. In: Acta et commentationes. Științe ale Educației. 2022, nr. 2, pp. 7-21.
 12. LOZINSCHI, I., COROPCEANU, E. Impactul activității experimentale la chimie asupra orientarii profesionale a elevilor. In: Acta et commentationes. Științe ale Educației. 2021, nr. 3, pp. 24-33. https://revista.ust.md/index.php/acta_educatie/issue/archive
 13. NEDBALIUC B., GRIGORCEA S., CHIRIAC E., DONCILĂ A., NEDBALIUC R., ŢÎGANAŞ A. Inventarierea clorofitelor lacului La Izvor şi utilizarea unor specii în biotehnologie. In: Acta et commentationes. Ştiinţe Exacte şi ale Naturii. 2020, nr. 1(9), Chişinău: UST, p. 70-77. ISSN 2537-6284.
 14. NEDBALIUC, B., CIOBANU, E., CHIRIAC, E., GRIGORCEA, S., ALUCHI, N., BRÎNZĂ, L., NEDBALIUC, R. Caracterizarea comunităţilor algale ale lacului Rîşcani (or. Chişinău) prin prisma relaţiilor interspecifice. În: Acta et Commentationes Științe exacte și naturale, 2021, v. 11, nr. 1, pp. 38-47.  https://revista.ust.md/index.php/acta_exacte/issue/view/35
 15. ROTARI, N., COȘCODAN, E. CHIȘCA, D. Actual applications of infrared spectrophotometry indetermining the quality of daily products. In: Acta et Commentationes, Exact and Natural Sciences, vol. 1(13), 2022, p. 31–39, DOI: 13.36120/2587-3644.v13i1.31-39,  E-ISSN: 2587-3644 ISSN: 2537-6284.
 16. ŞTEFÎRŢĂ, A., BULHAC, I., VOLOȘCIUC,L., BRÎNZĂ, L. Efectul unor compuși de tip citokininic asupra capacității de autoreglare a status-ului apei plantelor în condiții de variație nefavorabilă a umidității și stres hidric repetat. În: Buletinul AȘM. Științele vieții, 2021, nr. 1 (343), pp. 50-60. ISSN 1857-064X. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Buletin%20%C8%98tiin%C8%9Bele%20vie%C8%9Bii%201-2021-final.pdf_bun.pdf (nu a fost inclus în raportul pentru a. 2021)
 17. ŞTEFÎRŢĂ, A., VOLOȘCIUC, L., BRÎNZĂ L., BUCEACEAIA S., ALUCHI, N. Caracteristica unor soiuri de soia după caracterul „cros-toleranță”. În: Buletinul AȘM. Științele vieții, 2021,  nr. 1 (343), p. 70-78. ISSN 1857-064X. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Buletin%20%C8%98tiin%C8%9Bele%20vie%C8%9Bii%201-2021-final.pdf_bun.pdf.
 18. ЧИЛОЧИ, А.А., ТЮРИНА, Ж.П., БИВОЛ, Ч.М., КЛАПКО, С.Ф., ДВОРНИНА, Е.Г., ЛАБЛЮК, С.В. Влияние наночастиц оксида цинка на физико-химические и каталитические свойства внеклеточных протеаз микромицета Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15. In: Buletinul Academiei de Științe. Seria „Științele vieții”, 2020, nr. 3, pp.158-167. http://bsl.asm.md/articles/domain/6?page=2

CILOCI (DESEATNIC), Alexandra, CLAPCO, Steliana, DVORNINA, Elena, LABLIUC, Svetlana. Procedee inovative de cultivare a micromicetelor Fusarium gibbosum CNMN FD 12 și Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 – producători de hidrolaze exocelulare. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2023, nr. 2(69), pp. 54-61. ISSN 1857-0461. DOI: 10.52673/18570461.23.2-69.05.

Brevete de invenție

 1. DANILESCU, O., BULHAC, I., COCU, M., BOUROȘ, P., CILOCI, A., CLAPCO, S., LABLIUC, S., MATROI, A. Nitrat de 2,6-diacetilpiridin-bis(picolinoilhidrazon)-bis(aqua)fier(III)–hidrat(1/2,5) cu proprietăți de stimulator  al sintezei lipazelor exocelulare pentru tulpina de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 și mediu nutritiv pentru cultivare. Brevet de invenţie MD nr. 4827 din 31.05.2023.
 2. CILOCI, Alexandra, DVORNINA, Elena, RUDIC, Valeriu, BULHAC, Ion, URECHE, Dumitru, COCU, Maria. Procedeu de cultivare submersă a tulpinii Lentinus edodes (Berk.) Sing. CNMN FB 01. Brevet de invenție MD 4843 B1 din 31.01.2023.
 3. BULHAC, Ion, URECHE, Dumitru, BOUROŞ, Paulina, DANILESCU, Olga, CILOCI, Alexandra, CLAPCO, Steliana. Tetra(izotiocianato)cobaltat(II) de tris(dimetil piridin-2,6-dicarboxilat)calciu cu proprietăţi de biostimulator al activităţii lipolitice pentru tulpina de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03. Brevet de invenție MD 4853 B1 din 30.04.2023.
 4. BULHAC, I.; ŞTEFÎRŢĂ, A.; COROPCEANU, E.; BRÎNZĂ, L.; COBĂNICĂ, O. Preparat complex cu proprietăți antioxidante. MD 4647 C1, 2020.04.30.
 5. BULHAC, Ion; URECHE, Dumitru; BOUROȘ, Pavlina; COCU, Maria; CILOCI, Alexandra; CONDRUC, Victoria; DVORNINA, Elena. Tris(2,6-dimetil piridincarboxilat-1kONO)-di-μ-(izotiocianato-1,2kN)-(diizotiocianato-2kN)bariu(II)cobalt(II) cu proprietăți de biostimulator al sintezei principiilor bioactive la fungi. Brevet MD 4847 B1 din 2023.02.08.
 6. CILOCI, A.; TIURINA, J.; BULHAC, I.; CLAPCO, S.; DANILESCU, O.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E. Nutrient medium for cultivation of fungal strain Fusarium gibbosum CNMN FD 12. Brevet MD 4645, 2020.03.31.
 7. DANILESCU, O.; BOUROȘ, P.; PETUHOV, O.; BULHAC, I.; ȘOVA, S. Polimer coordinativ 2,6-diacetilpiridinbis(izonicotinoilhidrazonato)(2-)cobalt(II)-apă(1/5,75) care manifestă proprietăți adsorbtive. Brevet de invenţie MD  4672 B1, 2020.01.31. (Partea experimentală pentru studiul cu raze X și cercetărilor termogravimetrice a fost realizată în cadrul altor Proiecte).
 8. CILOCI, A., BULHAC, I., CLAPCO, S., DANILESCU, O., DVORNINA, E., LABLIUC, S, MATROI, A., URECHE, D. Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 – producător de lipase (Calciu Ca). Brevet de invenție MD nr. 4828. C12N 1/14, C12N 9/20, C12R 1/845, C12Q 1/34, C07F 3/04, C07F 15/06, C07D 213/79. Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, UTM. Institutul de Chimie, USM. Nr. depozit a 2021 0070. Data depozit 2021.10.11. Publicat 2022.10.31. In: BOPI. 2022, nr. 10.
 9. DANILESCU, O., BULHAC, I., COCU, M., BOUROȘ, P., CILOCI, A., CLAPCO, S., LABLIUC, S., MATROI, A. Nitrat de 2,6-diacetilpiridin-bis(picolinoilhidrazon)-bis(aqua)fier(III)–hidrat(1/2,5) cu proprietăți de stimulator  al sintezei lipazelor exocelulare pentru tulpina de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 și mediu nutritiv pentru cultivare. Brevet de invenţie MD nr. 4827 (13) C1, C07D 213/86, C07D 213/50, C07F 15/02, C12N 1/14, C12N 1/38, C12N 9/20, C12R 1/845. Institutul de Chimie, USM. Institutul de Fizică aplicată, USM. Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, UTM. Nr. depozit a 2021 0014. Data depozit 2021.03.29. Publicat 2022.10.31. In: BOPI. 2022, nr. 10.
 10. ȘTEFÎRȚĂ, A.; BRÎNZĂ, L.; BULHAC, I.; COROPCEANU, E.; BUCEACEAIA, S.; IONAȘCU, A.; COVACI, O. Procedeu de cultivare a plantelor de cultură. Brevet de invenție MD 1348 Z, 2020.02.29.
 11. ZUBAREVA, V.; BULHAC, I., BORDIAN, O.; VERLAN, V.; CULEAC, I.; ENACHESCU, M.; MOISE C.C. Compus coordinativ dinuclear al europiului(III) cu liganzi micști, care manifestă proprietăți luminescente. Brevet de invenție MD 4677 B1, 2020.02.29. (Spectrele de luminescență au fost înregistrate și interpretate în cadrul altui Proiect).
 12. URECHE, D., BULHAC, I., VEVERIȚĂ, A., BOUROȘ, P., LUPAȘCU, L. Compusul 2,5, 11,14-tetraazatricicloicosa-1(19),6,8,10(20),15,17-hexaen-3,4,12,13-tetraontetraoximă bis(N,N-dimetilformamidă) cu activitate antibacteriană și antifungică. Brevet de invenție nr. 4745 din 2021.02.28. BOPI nr 2/2021, p.41-41. http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_02_2021.pdf#page=7
 13. BULHAC, Ion; ŞTEFÎRŢĂ, Anastasia; BRÎNZĂ, Lilia; ZUBAREVA, Vera. Compoziţie pentru plantele de cultură. Brevet de invenție nr. 4818. MD din 2022.08.31.
 14. CILOCI, Alexandra, CLAPCO, Steliana, TIURINA, Janeta, DVORNINA, Elena, LABLIUC, Svetlana, BULHAC, Ion, URECHE, Dumitru. Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Rhizopus Arrhizus CNMN FD 03, producător de lipaze. Brevet de invenție MD 1624Y din 2022. 05.31.
 15. ŞTEFÎRŢĂ, A., BULHAC,  I., BRÎNZĂ, L., VOLOȘCIUC, L., ZUBAREV, V. Procedeu de cultivare a plantelor de cultură. Brevet de invenție MD 1596 din 28.02.2022. BOPI 2/2022, p. 66.
 16. URECHE, D., BULHAC, I., BOUROȘ, P., ROȘCA, D., LUPAȘCU, L. Bis-(N,N'-bis(4-tolil)diaminoglioximă)-4-metilanilin-trihidrat pentru utilizare în calitate de remediu antibacterian în agricultură. Brevet de invenție MD 4762 C1 din 28.02.2022.
 17. LOZOVAN, Vasile, FONARI, Marina, KRAVȚOV, Victor, SIMINEL, Nikita, COROPCEANU, Eduard, KULIKOVA, Olga, COSTRIUCOVA, Natalia. Polimer unidimensional al cadmiului(II) în baza liganzilor 1,2-bis(piridin-4-ilmetilen)hidrazină și acid 2-aminobenzoic, care manifestă activitate fotoluminescentă și capacitate de schimb a moleculelor de solvent. Hotarare pozitivă de acordare a brevetului de invenție nr. 4776 C1 din 29.09.2021