Elaborarea și testarea unei tehnologii de tratare a apei

25.04.2023

În baza acordului de colaborare semnat recent de către Directorul Institutului de Chimie al USM - dr. habilitat Aculina Arîcu cu Primarul com. Onițcani (raionul Criuleni) - Doamna Marina Tîrgola, echipa de cercetători din cadrul proiectului din ”Programul de stat (2020-2023)” cu titlul: „Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă”, condus de Academicianul Tudor Lupașcu au prelevat și analizat șase probe de apă din fântâni arteziene și izvoare din comuna Onițcani (raionul Criuleni), care reprezintă principalele surse de alimentare cu apă a locuitorilor comunei.
În baza rezultatelor obținute a fost elaborată și propusă o tehnologie de tratare a apei din sonda nr. 2. Rezultatele obținute privind calitatea apei cât și recomandările propuse au fost comunicate de către domnul acad. Tudor Lupașcu doamnei Primar Maria Tîrgola și domnului inginer-responsabil de aprovizionarea cu apă a comunei Vladimir Bardian (Act de testare și verificare a tehnologiei din 18.04.2023/20.04.2023). Primarul com. Onițcani a exprimat sincere mulțumiri echipei de cercetători pentru contribuție.
Felicitări echipei proiectului și succese mari în realizarea obiectivelor propuse!

Onitcani

Multumiri Onitcani