Implementarea schemei tehnologice de pre-epurare a apelor uzate industriale provenite de la producția de carne de pasăre de la ”Floreni” SRL

31.10.2023

      La 20 octombrie 2023 a fost semnat actul de implementare a schemei tehnologicede pre-epurare a apelor uzate industriale provenite de la producția de carne de pasăre de la compania ”Floreni” SRL. Cercetările au fost realizate de către un grup de cercetători științifici din laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare și Analiză al Institutului de Chimie, USM (cerc. șt. Alexandru Vișnevschi, dr. Petru Spătaru,  cerc. șt. Oxana Spînu), în cadrul proiectului din Programul de stat (2020-2023) cu titlul:  Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației (cifrul: 20.80009.7007.20)”, condus de dr. habilitat Igor Povar.
      În cadrul  companiei ”Floreni” SRL a fost instalată o unitate de pre-epurare a apelor uzate industriale parvenite de la producția de carne de pasăre. Această unitate funcționează prin intermediul unui proces de pre-epurare prin flotare cu pre-tratare chimică, având scopul de a elimina eficient grăsimile, materiile în suspensie și alți poluanți specifici producției.
      Implementarea ulterioară a schemei tehnologice propuse a dus la o reducere semnificativă a costurilor operaționale legate de achiziționarea reactivelor pentru coagulare și floculare, în comparație cu propunerea făcută de producătorul echipamentului și tehnologiei ”Euromarket” SRL.
      Astfel, costurile au fost reduse de la 7862 lei pe zi la 1170 lei pe zi, ceea ce se traduce printr-o economie efectivă de 2088 mii lei pe an.