Oxana Spînu

Titlul: -
Funcția: Cercetător științific 
Laborator: Metode Fizico-chimice de Cercetare și Analiză
Birou:  402
Telefon/fax: (+373 22) 73 97 36
Email:

[email protected]
[email protected]

Profil/cont personal:

Scopus Author ID
Google scholar
ORCID
Linkedin 
IBN 
Research Gate

Domeniul de cercetare
 • Elaborarea și utilizarea teoriei stabilității termodinamice în sisteme omogene și eterogene pentru evaluarea stării poluanților pe termen scurt și lung în ape contaminate.
 • Determinarea compoziției de echilibru a sistemelor multifazice și multicomponente de diversă compoziție inițială.
 • Determinarea condițiilor optime de separare a fazelor solide din amestecurile eterogene studiate.
 • Analiza termodinamică a specierii poluanților și determinarea condițiilor optime de eliminare ale acestora din apele reziduale.
Publicații relevante
Proiecte

Capitole in monografii:

 1. POVAR I.; SPINU, O.; LUPASCU, T.; DUCA, Gh. Thermodynamic Stability of Natural Aqueous Systems. In: Handbook of Research on Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry, IGI Global, 2020, 76-108.ISBN13 9781799812418.https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8.
 2. POVAR I.; SPINU, O. Buffer properties of heterogeneous mixtures “mineral – natural waters”. In: Handbook of Research on Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry, IGI Global, 2020, 164-196.  ISBN13 9781799812418. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8.
   

Articole din reviste:

 1. POVAR, I.; ZINICOVSCAIA, I.; UBALDINI, S.; SPINU, O.; PINTILIE, B.; LUPASCU, T.; DUCA, Gh. Thermodynamic analyzing of heavy metals precipitation for recovery from industrial wastewaters. Environmental Engineering and Management Journal. 2020, 19 (2), 281-288. (IF 1.334).
 2. POVAR, I.; UBALDINI, S.; SPINU, O.; LUPASCU, T. Thermodynamic analysis of the copper (I) homogeneous and heterogeneous speciation in ammonium thiosulfate leaching systems. Canadian Journal of Chemistry. 2019, 97(9), 651-658. ISSN 0008-4042 (print) https://doi.org/10.1139/cjc-2018-0446(IF 1.084).
 3. POVAR I.; SPINU, O.; PINTILIE, B. Expressions for enthalpies of concurrently polynuclear complex formation reactions in two-phase aqueous systems. Journal of Solution Chemistry. 2018, 47(11), 1725-1739. ISSN: 0095-9782. https://doi.org/10.1007/s10953-018-0802-4(IF: 1.401).
 4. POVAR, I.; SPINU, O. Correlation between global thermodynamic functions and experimental data in multicomponent heterogeneous systems. Canadian Journal of Chemistry. 2016, 94(2), 113-119. ISSN (print): 0008-4042. https://doi.org/10.1139/cjc-2015-0411(IF: 1.084)
 5. POVAR, I.; SPÎNU, O.  Acid-Base Buffer Properties of Heterogeneous Multicomponent Extraction Systems.Solvent Extraction and Ion Exchange. 2015,33(2), 196-209. ISSN: 0736-6299. https://doi.org/10.1080/07366299.2014.951284 (IF 2.112).
 6. SPINU, O.; POVAR, I. Distribution of Aluminium Soluble and Insoluble Species in the System “Basaluminite - Soil Solution”. Revista de Chimie. 2016, 67(2), 250-254. ISSN: 0034-7752. (IF: 1.412).
 7. KRUPSKA, T.V.; GOLOVAN, A.P.; LUPASCU, T.; POVAR, I.; SPINU, O.; KARTEL, M.T.; TUROV, V.V. The nanocomposite system based on tannin and methylsilica for the activation of development of seeds. Доповіді Національної академії наук України. 2017, 10, 83-90. ISSN (Print): 1025-6415. https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.10.083.
 8. POVAR, I.; SPINU, O.; ZINICOVSCAIA, I.; PINTILIE, B.; UBALDINI, S. Revised Pourbaix diagrams for the vanadium – water system. Journal of Electrochemical Science and Engineering. 2019. ISSN: 1847-9286. http://dx.doi.org/10.5599/jese.620.
 9. POVAR, I.; ZINICOVSCAIA, I.; SPINU, O.; PINTILIE, B. Thermodynamic Stability Areas of Polyvanadates of Alkaline Earth Metals. Journal of Chemistry. 2019, Article ID 7091781, 6 pages.ISSN: 2090-9063. https://doi.org/10.1155/2019/7091781.
 10. POVAR, I.; SPINU, O. Ruthenium redox equilibria. 1. Thermodynamic stability of Ru(III) and Ru(IV) hydroxides. Journal of Electrochemical Science and Engineering. 2016, 6(1), 123-133. ISSN: 1847-9286. http://dx.doi.org/10.5599/jese.226.
 11. POVAR, I.; SPINU, O. Ruthenium redox equilibria. 2. Thermodynamic analysis of disproportionation and comproportionation conditions. Journal of Electrochemical Science and Engineering. 2016, 6(1), 135-143. ISSN: 1847-9286. http://dx.doi.org/10.5599/jese.228.
 12. POVAR, I.; SPINU, O. Ruthenium redox equilibria. 3. Pourbaix diagrams for the systems Ru-H2O and Ru-Cl-H2O. Journal of Electrochemical Science and Engineering. 2016, 6(1), 145-153. ISSN: 1847-9286. http://dx.doi.org/10.5599/jese.229.
 13. POVAR, I., SPÎNU, O. Thermodynamic analysis of heterogeneous equilibria in natural waters. Journal Wetlands biodiversity. 2014, 4, 17-21. ISSN: 2247-0506.
 14. SPATARU, P.; FERNANDEZ, F.; SPATARU, T.; SISTA, J.W.; SPINU, O.; POVAR, I. Influence of the interaction of calcium carbonate particles with surfactants on the degree of nitrogen transformation in small rivers. Ecological Processes. 2017, 6, 1-8. ISSN: 2192-1709.http://dx.doi.org/10.1186/s13717-017-0086-4.
 15. SPINU, O.; POVAR, I. Buffer capacity in heterogeneous multicomponent systems (review). Chemistry Journal of Moldova. 2015, 10(2), 8-25. ISSN 1857-1727. http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2015.10(2).01.
 16. PINTILIE, B.; SPINU, O.; POVAR, I. Sugestii metodologice de predare a solubilităţii compuşilor puţin solubili. Didactica Pro. 2020, 1 (119), 37-42. ISSN 1810-6455. CZU 378.016:546.1 | doi.org/10.5281/zenodo.3695371.
 17. SPATARU, P.; VOLONTIR, N.; SPINU, O. Problema deșeurilor și gunoiului abordată cu elevii în procesul educațional. Didactica Pro. 2019, 4-5, 91-95. https://doi.org./10.5281/zenodo.3525247.
 18. SPATARU, P.; SPINU, O.; SPATARU, T.; POVAR, I. Analiza surselor de contaminare a mediului ambiant cu pesticide organice halogenate pe teritoriul Republicii Moldova. Akademos. 2017, 1, 42-47.
 19. SPATARU, P.; SPINU, O.; SPATARU, T.; POVAR, I. Analiza stării de depozitare și metodelor de remediere a mediului ambiant contaminat cu poluanți organici persistenți. Akademos. 2017, 2, 52-57.
 20. POVAR, I.; SPATARU, T.; SPATARU, P.; SPINU, O. O soluție ecologică și economică pentru sedimentele organice provenite din apele uzate. Managementul Deșeurilor. Anul VI, 2019, 3 (23), 36-39. ISSN 2345-105-x.
 21. POVAR, I.; SPINU, O.; DEMCHENKO, P.; VOYTKO, A.; LUPASCU, T. Thermodynamic study of the binding of lead by pectin. Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu”:  Economic and Engineering Studies. 2018, 1(3), 61-66. ISSN 2587-313X.
   

Articole în culegeri (naţionale / internaţionale)

 1. LUPAȘCU, T.; LUPAȘCU L.; ȚÎMBALIUC, N.; SPÎNU, O.; POVAR, I. Obținerea și aplicarea preparatului Enoxil în agricultură și medicină. Lucrările Conferinței științifice internaționale „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 7 iunie, 2017, Cahul, Republica Moldova, 246-250. ISBN 978-9975-88-019-0.
 2. MAFTULEAC, A.; SPATARU, P.; SPINU, O.; PETUHOV, O.; POVAR, I. Analiza termică a flotatului organo-mineral provenit din apele reziduale ale municipiului Chișinău. Lucrările Conferinței științifice internaționale „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 7 iunie, 2018, Cahul, Republica Moldova, 301-304. ISBN 978-9975-88-040-4.
 3. POVAR, I.; SPINU, O.; PINTILIE, B. Thermodynamic analysis of the degree of precipitation of poorly soluble hydroxides and salts in industrial waste water. Proceeding of the International Scientific Environmental Conference „Waste, the reasons of their education and prospects for use”, March 26-27, 2019, Krasnodar, Russia, 230-233.ISBN 978-5-00097-843-6
 4. POVAR, I.; SPINU, O. Studiul termodinamic al sistemului “Cu(II) – NH3 – S2O32- - H2O”. Lucrările Conferinței Științifice Naționale cu participare internațională „Știința și inovarea în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective” (ediția a treia), 20-21 iunie, 2019, Bălţi, Republica Moldova, 10-14. ISBN 978-9975-3316-1-6
 5. POVAR, I.; SPINU, O. Metode experimentale de cercetare a sistemelor eterogene „faza solidă – soluţie multicomponentă”. Lucrările Conferinței științifice internaționale „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 6 iunie, 2019, Cahul, Republica Moldova, 341-345. ISSN 2587-3563
 6. POVAR, I.; SPINU, O. Methods of extracting of the valuable metals from industrial wastewater. Lucrările Conferinței științifice internaționale „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 7 iunie, 2018, Cahul, Republica Moldova, 308-312. ISBN 978-9975-88-040-4. (in Russian)
 7. POVAR, I.; UBALDINI, S.; LUPASCU, T.; SPINU O.; PINTILIE, B. The solution chemistry of the Copper (II) - Ammonia - Thiosulfate aqueous system. Proceedings Book of the 21st International Symposium “The Environment and Industry”, 20-21 September 2018, Bucharest, Romania, 162-169. ISSN-L: 1843-5831. http://doi.org/10.21698/simi.2018.fp20
 8. POVAR, I.; SPINU, O. Aplicarea termodinamicii pentru studiul echilibrelor chimice complexe în sisteme eterogene multicomponente. Lucrările Conferinței științifice internaționale „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 7 iunie, 2017, Cahul, Republica Moldova, 253-257. ISBN 978-9975-88-019-0.
 9. POVAR, I.; SPINU, O. Thermodynamic methodology for computing complex chemical equilibria in the system “Ruthenium – H2O”. A collection of articles on the  materials  of  the  Scientific  and  Practical  Conference  with  International  Participation “Environmental, Industrial and Energy Security – 2017”, September 11 - 15, 2017, Sevastopol, Russia, 1273-1276. ISBN 978-5-9907603-7-0
 10. POVAR, I.; MIHAILENCO, A.; SPATARU, P.; MAFTULEAC, Al; SPINU, O.; BUZILA, S. Technology of processing the organic part of sludge from wastewater treatment plants in an ecological product for agriculture. Proceedings of the International Conference “Transboundary Dniester River Basin Management: Platform for Cooperation and Current Challenges”, October 26-27, 2017, Tiraspol, Moldova, 291-294. ISBN 978-9975-6
 11. POVAR, I.; SPINU, O. Buffering properties of the soil solutions which contain soluble and insoluble forms of phosphate. Proceedings of the International Conference dedicated 140 yours of famous naturalist L.S. Berg, 11 March, 2016, Bender, Republic of Moldova, 203-207. ISBN 978-9975-66-515-5
 12. POVAR, I.; SPINU, O. Buffer ability exposed by minerals in natural waters. I. Theoretical aspects. Scientific papers of XV International Scientific-practical Conference “Resources of natural waters of the Carpathian region (Problems of protection and rational use)”, May 26-27, 2016, Lvov, Ukraine, 112-115.
 13. POVAR, I.; SPINU, O. Buffer ability exposed by minerals in natural waters. II. Iron (III) minerals - saturated solution. Scientific papers of XV International Scientific-practical Conference “Resources of natural waters of the Carpathian region (Problems of protection and rational use)”, May 26-27, 2016, Lvov, Ukraine, 116-119.
 14. POVAR, I.; SPINU, O. Buffer properties of soil minerals. Proceedings of the International Conference “The perspectives and problems of integration into the European Research and Education areas”, 7 June 2016, Cahul, Republic of Moldova, 402-405. (In Russian)
 15. POVAR I.; SPINU O. Thermodynamic analysis of distribution hydroxocomplexes chromium (III) and Chromium (IV) in the system of "Solid phase - saturated aqueous solution". Procedeengs of IV International Ecological Scientific Conference "Problems of recultivation of wastes of everyday life, industrial and agricultural production", Vol. II, March 24-25, 2015, Krasnodar, Russia, 336-340. ISBN: 978-5-94672-889-8
 16. POVAR, I.; PINTILIE, B.; SPÎNU, O.; TIMBALIUC, N., LUPASCU, T. Study of the main characteristics of mixtures of gasoline with monoatomic alcohols. Scientific papers of International Scientific Conference "Alternative and renewable energy as alternative primary energy sources in the region", April 2-3, 2015, Lviv, Ukraine, 95 - 98.
 17. POVAR I., SPINU O. Diagrammatic representation of complex chemical equilibria in natural waters containing solid phases. Scientific papers of 14-th International Scientific Conference "Resources of Natural Waters of the Carpathian Region", 28-29 of May, 2015, Lviv, Ukraine, 157-159.
 18. POVAR I., SPINU O.  Diagrams of distribution for aluminium soluble and insoluble species in the heterogeneous system "mineral - natural water". Scientific papers of 14-th International Scientific Conference "Resources of Natural Waters of the Carpathian Region", 28-29 of May, 2015, Lviv, Ukraine, 160-164.
 19. POVAR, I.; SPINU, O. Application of thebuffer theory for evaluating attenuation and natural remediation of ionic pollutants in aquatic ecosystems. Proceedings of WASTEnet 2015 Scientific Conference "Sustainable Solutions to Wastewater Management: Maximizing the Impact of Territorial Co-Operation", 19th - 21st June, 2015, Kavala, Greece, 69.1-69.8.
 20. SPINU, O.; POVAR, I. Studiul Termodinamic al Sistemului “Cu(I) – NH3 – S2O32- - H2O”. Lucrările Conferinței Științifice Naționale cu participare internațională „Știința și inovarea în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective” (ediția a treia), 20-21 iunie, 2019, Bălţi, Republica Moldova, 14-18. ISBN 978-9975-3316-1-6
 21. SPATARU, P.; MAFTULEAC, A.; SPINU, O. Spectroscopia produsului solid obținut din apele reziduale municipale în procesul termo-mezofilic. Lucrările Conferinței științifice internaționale „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 7 iunie, 2018, Cahul, Republica Moldova, 304-308. ISBN 978-9975-88-040-4.
 22. SPATARU, P.; SPINU, O.; BUZILA, S.; POVAR, I. Technology of processing the organic part of sludge from wastewater treatment plants. Proceeding of the International Scientific Ecological Conference "Environmental problems of agrolandscape development and ways to increase their productivity", March 27-29, 2018, Krasnodar, Russia, 135-137. УДК 504.062.4(063). (in Russian)
 23. SPATARU, P.; SPINU, O.; BUZILA, S.; MAFTULEAC, Al.; POVAR, I. Investigation of self-purification and nitrification processes in the Rеut River. Scientific papers of XVII International Scientific-practical Conference “Resources of natural waters of the Carpathian region (Problems of protection and rational use)”, 24-25 May 2018, Lvov, Ucraine,164-167. УДК 627.1(063)(292.451/454).
 24. SPATARU, P.; SPINU, O.; BUZILA, S.; MAFTULEAC, Al; POVAR, I. Devastating state of small rivers in the Republic of Moldova. Scientific papers of XVI International Scientific-practical Conference “Resources of natural waters of the Carpathian region (Problems of protection and rational use)”, 25-26 May 2017, Lvov, Ucraine, 42-46.
 25. SPATARU, P.; SPINU, O.; BUZILA, S.; MAFTULEAC, Al; POVAR, I. The Nistru reservoirs - opportunities and challenges. Proceedings of the International Conference “Transboundary Dniester River Basin Management: Platform for Cooperation and Current Challenges”, October 26-27, 2017, Tiraspol, Moldova, 352-355. ISBN 978-9975-66-591-9
 26. ПОВАР, И.; СПЫНУ, О. Восстановительно-окислительные и гетерогенные равновесия гидролитических форм ванадия в различных степенях окисления. Труды Конгресса "Техноген-2017", 5 - 8 июня, 2017, г. Екатеринбург, Россия, 189-192. ISBN 978-5-9909772-9-7.
   

Teze ale comunicărilor:

 1. LUPASCU, T.; TIMBALIUC, N.; LUPASCU, L.; SPINU, O.; POVAR, I. Research on obtaining enotannins from moldovan grape seeds. Abstracts of the 10th Edition of the Symposium with International Participation “New trends and strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, technique and environmental protection”, June 08 - 09, 2017, Timişoara, România, 28.
 2. LUPASCU, T.; TIMBALIUC, N.; LUPASCU, L.; SPINU, O.; POVAR, I. Health significance of the ENOXIL preparation. Abstracts of the 9th International Conference in Chemistry Kiev-Toulouse, ICKT-9, June 4 – 9, 2017, Kiev, Ukraine, 196.
 3. PETUHOV, O.; POVAR, I.; GORINCIOI, E.; LUPAȘCU, T.; SPINU, O. Microbiological activity of the activated carbon impregnated with silver and selenium nanoparticles. Book of Abstracts of the Ukrainian Conference with International participation “Chemistry, Physics and Technology of Surface”, 24-25 May, 2017, Kyiv, Ukraine, 127. ISBN 978-966-02
 4. POVAR I.; SPINU, O.Method for the determination of the equilibrium constants in the „slightly soluble complexonate - saturated aqueous solution” systems. Abstracts of the 1st European NECTAR Conference,March 05th – 06th, 2020, Belgrade, Serbia, Poster 21.
 5. POVAR I.; SPINU O.; PINTILIE, B. Concurrent chemical equilibria in natural aqueous systems. Book of abstracts of the International Conference „Achievements and Perspectives of Modern Chemistry” dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry, October 9-11, 2019, Chisinau, Republic of Moldova, 187. ISBN 978-9975-62428-2
 6. POVAR I.; SPINU O. Buffer action of heterogeneous multicomponent systems „Mineral – natural waters”. Book of abstracts of the International Conference „Achievements and Perspectives of Modern Chemistry” dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry, October 9-11, 2019, Chisinau, Republic of Moldova, 188. ISBN 978-9975-62428-2
 7. POVAR I.; SPINU O.; PINTILIE, B. Thermodynamic approach for studying complex chemical equilibria in real conditions. Book of abstracts of the International Conference „Achievements and Perspectives of Modern Chemistry” dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry, October 9-11, 2019, Chisinau, Republic of Moldova, 187. ISBN 978-9975-62428-2
 8. POVAR I.; SPINU O.; LUPASCU T. A reliable tool for assessment of the lead sequestration by pectin. Book of Abstracts of the 17th International Conference on Chemistry and Environment, 16-20 June, 2019, Thessaloniki, Greece, ID 35.
 9. POVAR, I.; SPINU, O. Thermodynamic analysis of removing the heavy metals by precipitation in industrial wastewaters. Book of Abstracts of the Republican Scientific Conference on Analytical Chemistry with international participation "Analytics RB - 2018", May 16-19, 2018, Minsk, Belarus, 275-276. (in Russian)
 10. POVAR, I. SPATARU, P.; MAFTULEAC, Al.; SPINU, O.; PINTILIE, B., BUZILA, S. Technology of treating the organic part of mud from wastewater treatment plants in a soil fertilizer. Abstract Book of the Water JPI 2018 Conference „Emerging pollutants in freshwater ecosystems”, 6–7th of June, 2018, Helsinki, Finland, 29-30.
 11. POVAR, I.; SPINU, O.; DEMCHENKO, P.; VOYTKO, A.; LUPASCU, T. Clinical and Thermodynamic Studies of the Lead (II) Binding by Pectins in the Blood of Children. Abstracts of the 4th International Conference on Chemical Engineering „Innovative Materials and Processes for a Sustainable Development”, October 31-November 2, 2018, Iasi, Romania, 0.26.
 12. POVAR, I.; ZINICOVSCAIA, I.; SPINU, O.; UBALDINI,  S.; LUPASCU, T.; DUCA, GH. Equilibrium study of the removal of heavy metals from industrial effluents by chemical processes and biosorption. Abstracts of the 4th International Conference on Chemical Engineering „Innovative Materials and Processes for a Sustainable Development”, October 31-November 2, 2018, Iasi, Romania, 0.27.
 13. POVAR, I.; SPINU, O. Derived expressions for the enthalpies of polynuclear complex formation reactions in heterogeneous multicomponent systems. Book of Abstracts of the 4th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, 28-31 August, 2017, Chisinau, Republic of Moldova, 266.
 14. POVAR, I.; SPINU, O.; GOYET, C. Assessing long-term response of seawater to external perturbations such as atmospheric greenhouse gas and contaminants. Book of Abstracts of the 6th International Conference Ecological & Environmental Chemistry, March 2 - 3, 2017, Chisinau, Republic of Moldova, 110. ISBN 978-9975-51-810-9
 15. POVAR, I.; SPINU, O. Long term assessment of the heavy metals content in acidic soils. Book of Abstracts of the 6th International Conference Ecological & Environmental Chemistry, March 2-3, 2017, Chisinau, Republic of Moldova, 114. ISBN 978-9975-51-810-9
 16. POVAR, I.; SPINU, O. Thermodynamic Modeling for In-Situ Alkaline Uranium Leaching Processes. Book of Abstracts of the 20-th International Symposium “The Environment and Industry” - SIMI 2017, September 28-29, 2017, Bucharest, Romania, 69.
 17. POVAR, I.; SPINU, O. Revised Pourbaix Diagrams for the System Vanadium – Water. Book of Abstracts of the 20-th International Symposium “The Environment and Industry” - SIMI 2017, September 28-29, 2017, Bucharest, Romania, 127.
 18. POVAR, I.; SPINU, O. Derived Expressions for the Enthalpies of Polynuclear Complex Formation Reactions in Heterogeneous Multicomponent Systems. Book of Abstracts of the 7th Scientific International Conference "Chemical Thermodynamics and Kinetics", May 29 – June 2, 2017, Nizhny Novgorod, Russia, 233-234.
 19. POVAR, I.; SPINU, O. Determination of the heats of complex formation reactions based on temperature coefficients of the metal ion activity. Book of Abstracts of the 25th Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry - Eugen Segal, 15 april, 2016, Bucharest, Romania, 50. ISBN 978-606-11-5369-5
 20. POVAR, I.; SPINU, O. A New approach for developing mass balance equations for complex chemical equilibria in heterogeneous multicomponent systems. Book of Abstracts of the 3rd International Conference on Analytical Chemistry, August 28-31, 2016, Iasi, Romania, POSTER SESSION 3 – ENVIRONMENTAL ANALYSIS P1-EA.
 21. POVAR, I.; SPINU, O. On the leaching behavior of uranium ores in alkaline medium. Proceedings book of the International Scientific Conference “Modern researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields”, September 21-23, 2016, Ureki, Georgia, 82.
 22. POVAR, I.; SPINU, O. The buffer capacity theory as a tool for assessing the changes of heavy metal ion concentrations in contaminated ecosystems. Book of Abstracts of the  INCD ECOIND – International Symposium – SIMI 2016 “The Environment and Industry”, October 13-14, 2016, Bucharest, Romania, 51. ISSN-L 1843-583.
 23. POVAR I., SPINU, O. The study of homogeneous ion buffer systems. Proceedings of the  Republican Scientific Conference on Analytical Chemistry with international participation “Analytics RB – 2015”, May 15 - 16, 2015, 107. ISBN 978-985-553-287-4. (Rus.)
 24. POVAR I., SPINU, O. Homogeneous ion buffersystem “Hg (II) - an auxiliary metal ion – ligand”. Proceedings of the Republican Scientific Conference on Analytical Chemistry with international participation “Analytics RB – 2015”, May 15 - 16, 2015, 108-109. ISBN 978-985-553-287-4. (Rus.)
 25. POVAR, I.; SPINU, O. Thermodynamic evaluation of disproportionation and comproportionation equilibria in heterogeneous systems "solid phase - aqueous solution" under real conditions. Book of Abstracts of Fifth Regional Symposium on Electrochemistry - South East Europe (RSE- SEE), June 7-11, 2015, Pravets, Bulgaria, 24.
 26. POVAR, I.; SPINU, O. Global thermodynamic functions of heterogeneous processes in the system “solid phase - saturated multi-component aqueous solution”. Proceedings of 10 Russian symposium (with international participation), “Thermodynamics and Materials”, September 7-11, 2015, St. Petersburg, Russia, 88. (Rus.)
 27. POVAR, I.; SPINU, O. Non-calorimetric method for determination of enthalpies of complex formation reactions from temperature coefficients of metal ion activities or equilibrium concentrations. Abstracts of the XVIII-th International Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry", October 8-9, 2015, Chisinau, Moldova,125.
 28. POVAR I., SPINU, O. Buffer action of natural systems "Iron (III) mineral - soil solution". Abstracts of International Symposium SIMI 2015, October 29 - 30, 2015, Bucuresti, Romania, III – P – 4.
 29. SPATARU, P.; MIHAILENCO, A.; PINTILIE, B.; MAFTULEAC, Al; SPINU, O.; BUZILA, S.; POVAR, I. Dehydrating sediments at WWTP through the process of biological purification by activated sludge. Book of Abstracts of the 20-th International Symposium “The Environment and Industry” - SIMI 2017, September 28-29, 2017, Bucharest, Romania, 33.
 30. SPATARU, T.; POVAR, I.; SPATARU, P.; SPINU, O.; BUZILA, S. Investigating the Co-Cl bond cleavage in polychloride pesticides. Book of Abstracts of the 6th International Conference Ecological & Environmental Chemistry, March 2 - 3, 2017, Chisinau, Republic of Moldova, 179. ISBN 978-9975-51-810-9
 31. SPINU, O.; POVAR, I. Application of the buffer theory for natural remediation of ionic pollutants in aquatic ecosystems. Book of Abstracts of WASTEnet 2015 Scientific Conference "Sustainable Solutions to Wastewater Management: Maximizing the Impact of Territorial Co-Operation", 19th - 21st June 2015, Kavala, Greece, 34.
 32. SPINU, O. Thermodynamic approach for calculating potential - pH diagrams in the system Cr - natural waters. Book of Abstracts of Fifth Regional Symposium on Electrochemistry - South East Europe (RSE- SEE), June 7-11, 2015, Pravets, Bulgaria, 152.
 33. ТUROV, V.; LUPASCU, T.; KRUPSKA, T.; POVAR, I.; SPINU O. Nanosilica action on the character of binding water in composite systems with the Enoxil bio-preparation. Book of Abstracts of the Ukrainian Conference with International participation “Chemistry, Physics and Technology of Surface”, 24-25 May, 2017, Kyiv, Ukraine, 132. ISBN 978-966-02-8223-0
 34. UBALDINI, S.; POVAR, I.; LUPASCU, T.; SPINU, O.; TRAPASSO, F.; PASSERI, D.; CARLONI, S.; GUGLIETTA, D. Exploitation of secondary raw materials: application of innovative processes for valorization of mining wastes. Book of abstracts of the International Conference „Achievements and Perspectives of Modern Chemistry” dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry, October 9-11, 2019, Chisinau, Republic of Moldova, 26. ISBN 978-9975-62428-2
 35. ПОВАР, И.; СПЫНУ, О. Количественные аспекты теории буферного действия почвенных минералов. Сборник тезисов докладов Пятой Республиканской конференции по аналитической химии с международным участием «Аналитика РБ-2017», 19—20 мая 2017 г., Минск, Республика Беларусь, 67-68. ISBN 978-985-553-432-8.
   

Brevete de invenție și cereri de brevet:

 1. SPĂTARU, P. ; MAFTULEAC, A.; POVAR, I.; PINTILIE, B.; SPÎNU, O. Procedeu de concentrare a reziduurilor solide organice din sedimentele apelor reziduale. Hotărâre pozitivă nr. 9524 din 2020.05.20 la cererea de brevet, nr. depozit a 2019 0046, data depozit 2019.05.31.

Naționale

1.

ANCD/20.80009.7007.20. Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației
Perioada de realizare: 2020-2023
Conducător: dr. habilitat Igor POVAR

2.

CSSDT/15.817.02.15A. Controlul stabilității și calității sistemelor ecologice pe termen scurt și lung în Republica Moldova
Perioada de realizare: 2015-2019
Conducător: dr. habilitat Igor POVAR

Internaționale

1

COST/CA18202. Network for equilibria and chemical thermodynamics advanced research (NECTAR)
Perioada de realizare: 2019-2023 
Conducător: dr. habilitat Igor POVAR

2

DEH-2019. Soluție ecologică și economică de tratare a nămolurilor cu miros neplăcut de la stațiile de epurare a apelor uzate din Republica Moldova 
Perioada de realizare: 2019
Conducător: dr. habilitat Igor POVAR

3

CFLI-2017-MD-0005. Technology enhancement to support sludge processing from wastewater treatment plants to create useful agriculture products
Perioada de realizare: 2017-2018
Conducător: dr. habilitat Igor POVAR

4

H2020-MSCA-RISE-2016/734641. Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications (NANOMED) 
Perioada de realizare: 2017-2020
Conducător: acad. Tudor LUPAȘCU

5

FP7-PEOPLE-2013-IRSES/612484. Materiale biocompatibile / bioactive nanostructurate (NANOBIOMAT)
Perioada de realizare: 2014-2017
Conducător: acad. Tudor LUPAȘCU

Bilaterale

1

AȘM-CNCI/18.80013.5007.01/it. Optimizarea termodinamică a proceselor inovatoare elaborate pentru valorificarea deșeurilor industriale care conțin metale preţioase
Perioada de realizare: 2018-2019
Conducător: dr. habilitat Igor POVAR

2.

AȘM-ANSIIU/17.80013.5007.02/Ua. Nanocompozite multicomponente pentru stimularea creșterii plantelor agricole
Perioada de realizare: 2017-2018
Conducător: academician Tudor LUPAȘCU