Petru Spătaru

Titlul: Doctor
Funcția: Cercetător științific coordonator
Laborator: Metode Fizico-chimice de Cercetare și Analiză
Birou:  421
Telefon/fax: (+373 22) 73 97 81
Email:

[email protected]
[email protected]

Profil/cont personal:

ORCID
Google Scholar
LinkedIn 

Domeniul de cercetare
 • Chimia ecologică
 • chimia analitică
 • chimia fizică
Publicații relevante
Proiecte

Articole din reviste

 1. SPATARU, P.; FERNANDEZ, F.; SPATARU, T.; SISTA, J.W.; SPINU, O.; POVAR, I. Influence of the interaction of calcium carbonate particles with surfactants on the degree of nitrogen transformation in small rivers. Ecological Processes, 2017, 6, 1-8. http://dx.doi.org/10.1186/s13717-017-0086-4
 2. SPATARU PETRU, POVAR IGOR , LUPASCU TUDOR, ALDER ALFREDO CARLOS, MOSANU ELENA  Study of nitrogen forms in seasonal dynamics and kinetics of nitrification and denitrification in prut and nistru river waters. Environmental Engineering and Management Journal 2018, Vol.17, No. 7, 1711-1719 http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/; http://www.eemj.eu
 3. SPATARU, P.; FERNANDEZ, F.; POVAR, I.; SPATARU, T. Behaviour of Nitrogen Soluble Forms in Natural Water in the Presence of Anionic and Cationic Surfactants and Mineral Substrates. Advances in Sciences and Engineering. 2019, 11 (2), 70-77. ISSN: 2046-0392. https://doi.org/10.32732/ase
 4. SPATARU, T., FERNANDEZ, F., SISTA, J. W., SPATARU, P., POVAR, I.  Disposal of poisonous organic halides by using the electrochemical method: DFT simulation. Chemistry Journal of Moldova, 2016, 11(2), 93-98. ISSN 1857-1727.
 5. SPATARU, P.; POVAR, I.; MOSANU, E.; TRANCALAN, A. Study of stable nitrogen forms in natural surface waters in the presence of mineral substrates. Chemistry Journal of Moldova, 2015, 10 (2), 26-32. ISSN 1857-1727.
 6. SPATARU, P.; SPINU, O.; SPATARU, T.; POVAR, I. Analiza surselor de contaminare a mediului ambiant cu pesticide organice halogenate pe teritoriul Republicii Moldova. Akademos, 2017, 1, 42-47.
 7. SPATARU, P.; SPINU, O.; SPATARU, T.; POVAR, I. Analiza stării de depozitare și metodelor de remediere a mediului ambiant contaminat cu poluanți organici persistenți. Akademos, 2017, 2, 52-57.
 8. MAFTULEAC, A., ŢÎMBALIUC, N., SPĂTARU, P. Proprietăţile fizico-chimice la probele de apă recent centrifugate. Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe reale şi ale naturii”, 2014, 1(71), 149-152. ISSN 1857-1735
 9. MAFTULEAC, A.; SPATARU, P.; BOLOTIN, O. Spectroscopia infraroșie și analiza Roentgen în studierea cernoziomului din Republica Moldova. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. 2017, 2, 82-87. ISSN: 1857-0046
 10. POVAR, I.; SPATARU, T.; SPATARU, P.; SPINU, O. O soluție ecologică și economică pentru sedimentele organice provenite din apele uzate. Managementul Deșeurilor. Anul VI, 2019, 3 (23), 36-39. ISSN 2345-105-x
 11. SPATARU, P.; POVAR, I.; MAFTULEAC, A. Un semnal de alarma privind starea dezastruoasă a râurilor mici din Republica Moldova. Economics, Social and Engineering Sciences - EcoSoEn. 2018, 1 (2), 279-285. ISSN 2587-344X. 
   

Articole în culegeri naţionale şi internaţionale

 1. SPATARU, P.; POVAR, I.; BUZILA, S. Influence of the reservoir sedimentation on the processes of self-purification and nitrification in the Nistru River. Scientific papers of XV International Scientific-practical Conference “Resources of natural waters of the Carpathian region (Problems of protection and rational use)”, May 26-27, 2016, Lvov, Ukraine, 273-277
 2. SPĂTARU P. Studiul proceselor de autoepurare, nitrificare în apa râului Răut prin modelări de laborator. Proceedings of the International Conference “The perspectives and problems of integration into the European Research and Education areas”, 7 June 2016, Cahul, Republic of Moldova, 350-355.
 3. BUZILĂ, S., SPĂTARU, P. Oxidarea amoniului în simulări de laborator, metoda de estimare a vulnerabilităţii procesului de autoepurare în apele naturale. Proceedings of the International Conference “The perspectives and problems of integration into the European Research and Education areas”, 7 June 2016, Cahul, Republic of Moldova, 355-360.
 4. SPATARU, P.; POVAR, I.; BUZILA, S. Influence of the reservoir sedimentation on the processes of self-purification and nitrification in the Nistru River. Scientific papers of XV International Scientific-practical Conference “Resources of natural waters of the Carpathian region (Problems of protection and rational use)”, May 26-27, 2016, Lvov, Ukraine, 273-277.
 5. SPATARU, P.; SPINU, O.; BUZILA, S.; MAFTULEAC, Al; POVAR, I. Devastating state of small rivers in the Republic of Moldova. Scientific papers of XVI International Scientific-practical Conference “Resources of natural waters of the Carpathian region (Problems of protection and rational use)”, 25-26 May 2017, Lvov, Ucraine, 42-46.
 6. SPATARU, P. Influence of organic ammonium derivatives on the change of concentrations of NH4+ - NO2- - NO3-   in river water. Proceedings book of the 20-th International Symposium “The Environment and Industry” - SIMI 2017, September 28-29, 2017, Bucharest, Romania, 265-271.
 7. SPATARU, P. Studiul impactului diluţiilor asupra procesului de oxidare a amoniului, nitrificare, autoepurare în apa râurilor, bălţilor. Lucrările Conferinței științifice internaționale Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației, 7 iunie, 2017, Cahul, Republica Moldova, 257-262. ISBN 978-9975-88-019-0.
 8. BUZILA, S.; SPATARU, P. Impactul substanțelor tensioactive asupra proceselor redox ale formelor solubile ale azotului în apa de râu. Lucrările Conferinței științifice internaționale Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației, 7 iunie, 2017, Cahul, Republica Moldova, 262-267. ISBN 978-9975-88-019-0.
 9. SPATARU, P.; SPINU, O.; BUZILA, S.; MAFTULEAC, Al; POVAR, I. The Nistru reservoirs - opportunities and challenges. Proceedings of the International Conference “Transboundary Dniester River Basin Management: Platform for Cooperation and Current Challenges”, October 26-27, 2017, Tiraspol, Moldova, 352-355. ISBN 978-9975-66-591-9
 10. MAFTULEAC, A.; SPATARU, P.; SPINU, O. PETUHOV, O.; POVAR, I. Analiza termică a flotatului organo-mineral provenit din apele reziduale ale municipiului Chișinău. Lucrările Conferinței științifice internaționale „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 7 iunie, 2018, Cahul, Republica Moldova, 301-304. ISBN 978-9975-88-040-4.
 11. SPATARU, P.; MAFTULEAC, A.; SPINU, O. Spectroscopia produsului solid obținut din apele reziduale municipale în procesul termo-mezofilic. Lucrările Conferinței științifice internaționale „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 7 iunie, 2018, Cahul, Republica Moldova, 304-308. ISBN 978-9975-88-040-4.
 12. SPATARU, P.; SPINU, O.; BUZILA, S.; POVAR, I. Technology of processing the organic part of sludge from wastewater treatment plants. Proceeding of the International Scientific Ecological Conference "Environmental problems of agrolandscape development and ways to increase their productivity", March 27-29, 2018, Krasnodar, Russia, 135-137. УДК 504.062.4(063). (in Russian)
 13. SPATARU, P.; SPINU, O.; BUZILA, S.; MAFTULEAC, Al.; POVAR, I. Investigation of self-purification and nitrification processes in the Rеut River. Scientific papers of XVI International Scientific-practical Conference “Resources of natural waters of the Carpathian region (Problems of protection and rational use)”, 24-25 May 2018, Lvov, Ucraine,164-167. УДК 627.1(063)(292.451/454).
 14. SPATARU, P.; BUZILA, S.; MAFTULEAC, A. Studiul fizico-chimic al sedimentului   subacvatic al unui lac eutrofizat. Lucrările Conferinței științifice internaționale „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 6 iunie, 2019, Cahul, Republica Moldova, 390-395. ISSN 2587-3563.
 15. SPATARU, P.; BUZILA, S.; MAFTULEAC, A. Impactul compoziţiei apei de ploaie asupra spălării particulelor de carbonat de calciu. Lucrările Conferinței Științifice Naționale cu participare internațională „Știința și inovarea în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective” (ediția a treia), 20-21 iunie, 2019, Bălţi, Republica Moldova, 19-23. ISBN 978-9975-3316-1-6.
 16. SPATARU, P.; BUZILA, S. Impactul ionului amoniului şi particulelor suspendabile de calcar asupra substanţelor tensioactive în apă. Lucrările Conferinței Științifice Naționale cu participare internațională „Știința și inovarea în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective” (ediția a treia), 20-21 iunie, 2019, Bălţi, Republica Moldova, 23-27. ISBN 978-9975-3316-1-6.
   

Teze ale comunicărilor

 1. POVAR, I.; SPATARU, P.; FERNANDEZ, F.; SPATARU, T. Impact of cationic forms of organic matter in natural waters on the nitrogen assimilation processes. Abstracts of the MARM - Middle Atlantic Regional Meeting of the American Chemical Society, Hershey Pennsylvania, June 4-6, 2017, 344.
 2. SPATARU, T.; POVAR, I.; SPATARU, P.; SPINU, O.; BUZILA, S. Investigating the Co-Cl bond cleavage in polychloride pesticides. Book of Abstracts of the 6th International Conference Ecological & Environmental Chemistry, March 2 - 3, 2017, Chisinau, Republic of Moldova, 179. ISBN 978-9975-51-810-9
 3. SPATARU, T.; FERNANDEZ, F.; SPATARU, P.; POVAR, I. Without barrier methyl radical transfer from methylco(II)balamin cofactor of vitamin B12 to cysteine in the methionine synthase process. Abstracts of the MARM - Middle Atlantic Regional Meeting of the American Chemical Society, Hershey Pennsylvania, June 4-6, 2017, 591.
 4. SPATARU, P.; BUZILA, S.; MAFTULEAC, Al; POVAR, Igor. The stability of calcareous suspension in pluvial waters. Abstracts of the 10th Edition of the Symposium with International Participation “New trends and strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, technique and environmental protection”, June 08 - 09, 2017, Timişoara, România, 29.
 5. SPATARU, P. Study of the impact of dilutions on changes of [NH4+], [NO2-], [NO3-] in river water in self-purification processes. Book of Abstracts of the 20-th International Symposium “The Environment and Industry” - SIMI 2017, September 28-29, 2017, Bucharest, Romania, 100.
 6. SPATARU, P. Influence of organic ammonium derivatives on the change of concentrations of NH4+ - NO2- - NO3- in river water. Book of Abstracts of the 20-th International Symposium “The Environment and Industry” - SIMI 2017, September 28-29, 2017, Bucharest, Romania, 120.
 7. SPATARU, P.; MIHAILENCO, A.; PINTILIE, B.; MAFTULEAC, Al; SPINU, O.; BUZILA, S.; POVAR, I. Dehydrating sediments at WWTP through the process of biological purification by activated sludge. Book of Abstracts of the 20-th International Symposium “The Environment and Industry” - SIMI 2017, September 28-29, 2017, Bucharest, Romania, 33.
 8. SPATARU, T.; POVAR, I.; SPATARU, P. Migration of chlorinated organic pesticides and their impact on the aquatic environment. Proceedings book of the International Scientific Conference “Modern researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields”, September 21-23, 2016, Ureki, Georgia, p. 177.
 9. POVAR, I. ; MIHAILENCO, A.; SPATARU, P.; MAFTULEAC, Al; SPINU, O.; BUZILA, S. Technology of processing the organic part of sludge from wastewater treatment plants in an ecological product for agriculture. Proceedings of the International Conference “Transboundary Dniester River Basin Management: Platform for Cooperation and Current Challenges”, October 26-27, 2017, Tiraspol, Moldova
 10. SPATARU, P.; POVAR, I. Influence of the interaction of calcium carbonate nanoparticles with surface-active substances on the degree of pollution of waters in small rivers. Book of Abstracts of the INCD ECOIND – International Symposium – SIMI 2016 “The Environment and Industry”, October 13-14, 2016, Bucharest, Romania, p. 83. ISSN-L 1843-583.
 11. SPATARU, T.; FERNANDEZ, F.; POVAR, I.; SPATARU, P. The mechanism of the Co-C Bond cleavage in the methionine synthase process. Book of Abstracts of the 38th Midwest Enzyme Chemistry Conference, October 20, 2018, Northwestern University, Evanston, US, 28.
 12. FERNANDEZ, F.; SPATARU, P.; SANDU, M.; POVAR, I.; SPATARU, T. The behavior of nitrogen soluble forms in water in the presence of anionic and cationic surface-active substances and mineral substrates. Abstracts of the 17th International Conference on Industrial Chemistry and Water Treatment, May 21-22, 2018, New York, USA, 51. http://dx.doi.org/10.4172/2469-9764-C1-008
 13. SPATARU, P.; POVAR, I. Elevated nitrate ion concentrations in natural waters: new issues. Book of Abstracts of the International Symposium SIMI 2015, October 29 - 30, 2015, Bucharest, Romania, III – P – 6.
 14. SPATARU, P.; SPINU, O.; BUZILA, S.; MAFTULEAC, Al; POVAR, I. The Nistru reservoirs - opportunities and challenges. Proceedings of the International Conference “Transboundary Dniester River Basin Management: Platform for Cooperation and Current Challenges”, October 26-27, 2017, Tiraspol, Moldova,
 15. SPATARU, P.; POVAR I.; BUZILA, S. Physico-chemical properties of the finest light fraction of subaquatic sediments of a eutrophic lake. Book of abstracts of the International Conference „Achievements and Perspectives of Modern Chemistry” dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry, October 9-11, 2019, Chisinau, Republic of Moldova, 200. ISBN 978-9975-62428-2.
   

Brevete de invenţii

 1. MIHAILENCO, T.; MIHAILENCO, A.; PALAMARCIUC, A.; SANDU, M.; COROLICOV, S.; SPATARU, P.; MAFTULEAC, A. Instalaţie pentru procesare borhotului rezultat de la fabricarea de alcool din cereale. Brevet de invenţie Nr.7750. 2014.02. 21.
 2. SPĂTARU, P.; MAFTULEAC, A.; POVAR, I.; PINTILIE, B.; SPÎNU, O. Procedeu de concentrare a reziduurilor solide organice din sedimentele apelor reziduale. Hotărâre pozitivă nr. 9524 din 2020.05.20 la cererea de brevet, nr. depozit a 2019 0046, data depozit 2019.05.31.