Laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare și Analiză

LabMFCCA

Șeful  laboratorului dr. habilitat, conf. cerc. Igor POVAR     

Birou:  406
Telefon: (+373 22) 73 97 36
Email: igor.povar @ sti.usm.md,
ipovar @ yahoo.ca

 

 

 


Scurt istoric

Laboratorul a fost fondat în 1957 sub denumirea de Laborator de Chimie Analitică de către profesorul Iurie LEALICOV, care a pus baza metodelor electrochimice de analiză. Mai târziu, în anul 1973, şef al laboratorului devine dr. Ion VATAMANU, iar laboratorul este redenumit în Metode Electro-Chimice de Cercetare.

În a. 2006, laboratorul a fost reorganizat și redenumit în Metode Fizico-Chimice de Cercetare şi Analiză, fiind condus de către dr. habilitat Igor POVAR.

Domenii de cercetare
 • Calculul computerizat al echilibrelor chimice complexe în sisteme multicomponente omogene și eterogene;
 • Analiza termodinamică a sistemelor chimice complexe;
 • Modelarea matematică a unor procese ecologice și industriale importante;
 • Cercetarea influenţei substanţelor tensioactive asupra proceselor redox din mediul acvatic natural;
 • Studiul comportamentului substanţelor tensioactive în apa model poluată şi de râu în prezenţa particulelor minerale în suspensie;
 • Investigarea proceselor la interfața „sediment subacvatic – apă”, în profunzime și la suprafața bazinelor acvatice;
 • Elaborarea metodelor spectrofotometrice expres pentru determinarea flavonoizilor și anetolului în plante;
 • Studiul compoziției chimice calitative a calculilor urinari prin metoda spectroscopiei în infraroșu;
 • Înregistrarea spectrelor IR şi UV-Viz ale substanţelor organice şi compuşilor coordinativi cu aplicarea metodelor spectrale;
 • Cercetarea unor noi reactivi organici utilizați  pentru acumularea voltamperometrică adsorbtivă a metalelor;
 • Dezvoltarea metodelor de acumulare care, în combinare cu mărirea vitezei de baleiaj, reduce esenţial durata de acumulare şi apropie limita de detecţie la nivel nanomolar.
Componența
Publicații recente
Proiecte de cercetare
Noutăți

Igor POVAR
dr. habilitat, conf. cerc.
Șef laborator

birou  406
tel.: (+373 22) 73 97 36
email: igor.povar @ sti.usm.mdipovar @ yahoo.ca;
igor.povar @ ichem.md

Petru SPĂTARU
dr.
Cercetător științific coordonator
birou 421

tel.: (+373 22) 73 97 81
email: petru.spataru @ sti.usm.mdspatarupetru @ yahoo.com; petru.spataru @ ichem.md

Tudor SPĂTARU
dr.
Cercetător științific coordonator
birou 421

tel.: (+373 22) 73 97 81
email: tudor.spataru @ sti.usm.md,  ts2407 @ columbia.edu

Diana ȘEPELI
dr.
Cercetător științific superior
birou 218

tel.: (+373 22) 73 97 36
email: diana.sepeli @ sti.usm.mddianashepel @ gmail.com;
diana.sepeli @ ichem.md

Maria RUSU
Cercetător științific
birou 142

tel.: (+373 22) 73 97 61
email: maria.rusu @ sti.usm.mdmaria_rusu_ma @ yahoo.com

Oxana SPÎNU
Cercetător științific
birou 402

tel.: (+373 22) 73 97 36
email:  oxana.spinu @ sti.usm.mdoxana_spinu @ yahoo.com; oxana.spinu @ ichem.md

Boris PINTILIE
Cercetător științific
birou 418/420

tel.: (+373 22) 73 97 81
email: boris.pintilie @ sti.usm.mdborispintilie @ yahoo.com

Ecaterina CLIMOVA (VIERU)
Cercetător științific stagiar
birou 421

tel.: (+373 22) 73 97 81
email: ecaterina.vieru @ sti.usm.md, vieru.ecaterina @ gmail.com

Vera CEBAN
Iginer chimist
birou  141

tel.: (+373 22) 73 97 61
email: ceban.vera @ gmail.com

Alexandru VISNEVSCHI
Iginer chimist
birou  421

tel.: (+373 22) 73 97 81
email: alexandru.visnevschi @ sti.usm.md
alexandru.visnevshi @ mail.ru

Monografie

 1. POVAR, I., PINTILIE, B., SPINU, O. Aplicații practice la reacțiile în sisteme omogene și eterogene apoase (echilibre chimice complexe). Chişinău: CEP USM, 2021, 280 p. ISBN 978-9975-158-99-2. https://ichem.md/sites/default/files/2022-05/Monografia_Povar.pdf


Capitole în monografii editate în străinătate:

 1. VASEASHTA, A., DUCA, G., CULIGHIN, E., BOGDEVICI, O., KHUDAVERDYAN, S.; SIDORENKO, A. Smart and connected sensors network for watercontamination monitoring and situational awareness. Functional Nanostructures and Sensors for CBRN Defence and Environmental Safety and Security. Chapter 20, ed. A. Sidorenco, H, Hahn. Dordrecht, Netherlands, Springer, 2020, 365 p. ISBN13 9789402419115. https://www.bookdepository.com/Functional-Nanostructures-Sensors-for-CBRN-Defence-Environmental-Safety-Security-Anatolie-Sidorenko/9789402419115?ref=grid-view&qid=1574222042922&sr=1-634
 2. POVAR I., SPINU, O., LUPASCU, T., DUCA, Gh. Thermodynamic Stability of Natural Aqueous Systems. In: Handbook of Research on Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry. IGI Global, 2020, pp. 76-108. ISBN13 9781799812418. https://doi.org/ 10.4018/978-1-7998-1241-8.ch004
 3. POVAR I., SPINU, O. Buffer properties of heterogeneous mixtures “mineral – natural waters”. In: Handbook of Research on Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry. IGI Global, 2020, pp. 164-196.  ISBN13 9781799812418. https://doi.org/ 10.4018/978-1-7998-1241-8.ch008
 4. POVAR, I., SPINU, O., SPATARU, P., SHEPEL, D., PINTILIE, B., VISNEVSCHI, A. Termodinamica proceselor chimice complexe în amestecurile de surfactanți. In: Chimie ecologică: istorie și realizări: Academicianul Gheorghe Duca, 70 ani de la naștere. Chişinău: CEP USM, 2022, pp. 268-283. ISBN 978-9975-159-05-0. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/268-283.pdf
 5. POVAR, I., SPINU, O., MUCCI, A. pH-Metric Determination of the Equilibrium Constants in Aqueous Heterogeneous Systems. In: Handbook of Research on Water Sciences and Society. IGI Global, 2022, pp. 222-255. ISBN13 978-1799-873-56-3. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7356-3.ch010
 6. POVAR, I., SPINU, O., LUPASCU, T., DUCA, Gh. Thermodynamic Stability of Natural Aqueous Systems. In: Research Anthology on Ecosystem Conservation and Preserving Biodiversity. IGI Global, 2022, pp. 531-563. ISBN13 9781668456781. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5678-1.ch028
 7. POVAR, I., SPINU, O. Thermodynamics of Redox Processes in Homogeneous and Heterogeneous Multicomponent Systems. In: Handbook of Research on Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. 2023, pp. 173-197. DOI: 10.4018/978-1-6684-7198-2.ch008. ISBN13: 9781668471982


Articole în reviste internaționale

 1. POVAR, I., ZINICOVSCAIA, I., UBALDINI, S., SPINU, O., PINTILIE, B., LUPASCU, T., DUCA, Gh. Thermodynamic analyzing of heavy metals precipitation for recovery from industrial wastewaters. In: Environmental Engineering and Management Journal. 2020, vol. 19, nr. 2, pp. 281-288. Print ISSN: 1582-9596. (IF 0.858)
 2. POVAR, I., SPINU, O. Thermodynamics of complex chemical equilibria in surfactant mixtures. In: Tenside Surfactants Detergents. 2022. https://doi.org/10.1515/tsd-2022-2473 (IF 1.058)
 3. SPATARU, P. Influence of organic ammonium derivatives on the equilibria between NH4+, NO2− and NO3− ions in the Nistru River water. In: Scientific Reports. 2022, vol. 12, 13505. https://doi.org/10.1038/s41598-022-17568-3 (IF  5.516)
 4. POVAR, I., SPINU, O., PINTILIE, B. Graphical and computational methods for determining the stability constants of mono- and polynuclear complexes with a common intersection point of the family of formation curves. In: Romanian Journal of Ecology & Environmental Chemistry. 2020, vol. 2, nr. 2, pp. 70-77.  ISSN-L: 2668-5418. https://doi.org/10.21698/rjeec.2020.210
 5. RASTIMESINA, I., POSTOLACHI, O., JOSAN, V. Bioremediation and phytoremediation of pesticide contaminated soil: microbiological study. In: Lucrări Științifice. Seria Horticultură. Ed.:“Ion Ionescu de la Brad” Iași. 2020, vol. 63, nr 1, pp. 179-188. ISSN–L=1454-7376. https://www.uaiasi.ro/revista_horti/files/Nr1_2020/vol%2063_1_2020%20(29).pdf
 6. POVAR, I., SPINU, O., PINTILIE, B. pH-metric method for determining the solubility and solubility products of slightly soluble hydroxides and acids. In: Romanian Journal of Ecology & Environmental Chemistry. 2021, vol 3, nr. 2, pp. 32-41. ISSN-L: 2668-5418. https://doi.org/10.21698/rjeec.2021.204. http://www.dspace.incdecoind.ro/bitstream/123456789/1769/1/Articol%2004%20Proceedings.pdf
 7. POVAR, I., SPINU, O., PINTILIE, B. pH-metric method determining the solubility and solubility products of slightly soluble salts of arbitrary composition. In: Romanian Journal of Ecology & Environmental Chemistry. 2021 vol 3, nr. 2, pp. 61-70.  ISSN-L: 2668-5418. https://doi.org/10.21698/rjeec.2021.208. http://www.dspace.incdecoind.ro/bitstream/123456789/1774/1/Articol%2008%20Proceedings.pdf
 8. RASTIMESINA, I., POSTOLACHI, O., JOSAN, V., BOGDEVICI, O. Microbiological characteristics of long-term contaminated soil with organochlorine pesticides. In: Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies. 2021, vol. XXV, nr 2, pp. 109-114. ISSN 2285-1364, ISSN Online 2285-1372. http://biotechnologyjournal.usamv.ro/pdf/2021/issue_2/vol2021_2.pdf


Articole în reviste naționale

 1. POVAR, I. The stoichiometric uniqueness of multiple chemical reaction systems in chemical thermodynamics, kinetics and catalysis – contributions of professor Ilie Fishtik. In: Chemistry Journal of Moldova. 2020, vol. 15, nr. 2, pp. 7-28. ISSN (p): 1857-1727. http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2020.803
 2. UBALDINI, S., POVAR, I., LUPASCU, T., SPINU, O., TRAPASSO, F., PASSERI, D., CARLONI, S., GUGLIETTA, D. Application of innovative processes for gold recovery from romanian mining wastes. In: Chemistry Journal of Moldova. 2020. ISSN 1857-1727 (print). http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2020.718
 3. PINTILIE, B., SPINU, O., POVAR, I. Sugestii metodologice de predare a solubilităţii compuşilor puţin solubili. In: Didactica Pro. 2020, vol. 1, nr. 119, pp. 37-42. ISSN 1810-6455. CZU 378.016:546.1. doi.org/10.5281/zenodo.3695371.
 4. POVAR, I., PINTILIE, B., SPĂTARU, T. Definiția și exemple de sinergism chimic. In: Didactica Pro. 2021, nr. 4-5, pp. 19-24. ISSN 1810-6455. http://doi.org/10.5281/zenodo.5597087
 5. POVAR, I., PINTILIE, B., SPINU, O.  Dozarea cronovoltametrică indirectă a metalelor alcalino-pământoase. Contribuția savantului chimist Ion Vatamanu la dezvoltarea metodelor electrochimice de analiză. In: Akademos. 2022, vol. 1, pp. 70-80. ISSN 1857-0461. https://doi.org/10.52673/18570461.22.1-64.10. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/70-80_7.pdf
 6. GUȚU, N., POSTOLACHI, O., ZARICIUC, E. Enterobacteria from the genera Salmonella and Shigella with an etiological role in acute diarrheal diseases. In: Acta et Commentationes, the Exact and Natural Sciences series. 2023, nr. 1(15), pp. 51-58. ISSN 2537-6284, ISSNe 2587-3644. https://doi.org/10.36120/2587-3644.v15i1.51-58


Brevete de invenţie

 1. LUPASCU, T., MITINA, T., GOREACIOC, T., CULIGHIN, E., CIBOTARU, S., POVAR, I., DEMCHENCKO, P., KOZLOV, K., VOITKO, O. Procedeu de oxidare a pectinei. Hotărâre pozitiva nr. 9675 din 2020.12.11. Nr. de depozit: a 2020 0031, data depozit: 2020.04.08.
 2. SPĂTARU, P., MAFTULEAC, A., POVAR, I., PINTILIE, B., SPÎNU, O. Procedeu de tratare biologica a sedimentelor din apele reziduale. Brevet MD 4702 C1 2021.02.28.
 3. LUPAŞCU, Tudor; MITINA, Tatiana; GOREACIOC, Tatiana;  CULIGHIN, Elena; CIBOTARU, Silvia;  POVAR, Igor;  DEMCHENKO, Pavlo; KOZLOV, Kostiantyn; VOITKO, Oleksandr.  Procedeu de oxidare a pectinelor. Brevet de invenție nr. 9675 din 12.11.2020.
 4. SPĂTARU, P.; MAFTULEAC, A.; POVAR, I.; PINTILIE, B.; SPÎNU, O. Procedeu de tratare biologica a sedimentelor din apele reziduale. Brevet de invenție nr. MD 4702 C1 din 2021.02.28.

Proiecte naționale

 1. Cercetări avansate în chimia computațională și ecologică, identificarea procedeelor tehnologice de tratare, formare a calității și cantității apelor (cod: 010603).
  Perioada de realizare: 2024-2027
  Conducător: Dr. habilitat Igor POVAR
   
 2. ANCD/20.80009.7007.20. Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Igor Povar
  .
 3. CSSDT/15.817.02.15A. Controlul stabilității și calității sistemelor ecologice pe termen scurt și lung în Republica Moldova
  Perioada de realizare: 2015-2019
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Igor Povar.
   

Proiecte bilaterale

 1. AȘM-CNCI/18.80013.5007.01/it. Optimizarea termodinamică a proceselor inovatoare elaborate pentru valorificarea deșeurilor industriale care conțin metale preţioase
  Perioada de realizare: 2018-2019
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Igor Povar
   
 2. AȘM-ANSIIU/17.80013.5007.02/Ua. Nanocompozite multicomponente pentru stimularea creșterii plantelor agricole
  Perioada de realizare: 2017-2018
  Conducător: academician, dr. habilitat, prof. Tudor Lupașcu


Proiecte internaționale

 1. COST/CA18202. Network for equilibria and chemical thermodynamics advanced research (NECTAR)
  Perioada de realizare: 2019-2023
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Igor Povar
   
 2. DEH-2019. Soluție ecologică și economică de tratare a nămolurilor cu miros neplăcut de la stațiile de epurare a apelor uzate din Republica Moldova
  Perioada de realizare: 2019
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Igor Povar
   
 3. CFLI-2017-MD-0005. Technology enhancement to support sludge processing from wastewater treatment plants to create useful agriculture products
  Perioada de realizare: 2017-2018
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Igor Povar
   
 4. H2020-MSCA-RISE-2016/734641. Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications (NANOMED)
  Perioada de realizare: 2017-2020 
  Conducător: academician, dr. habilitat, prof. Tudor Lupașcu
   
 5. FP7-PEOPLE-2013-IRSES/612484. Materiale biocompatibile/bioactive nanostructurate (NANOBIOMAT)
  Perioada de realizare: 2014-2017 
  Conducător: academician, dr. habilitat, prof. Tudor Lupașcu