Centrul Chimie Ecologică și Protecție a Mediului Ambiant

Lupascu T

 

Șef centru academician, dr. habilitat, prof. Tudor LUPAȘCU

Tel.:      (+373 22) 73 97 33
Email:   tudor.lupascu @ ichem.md
             
lupadcut @ gmail.com
Web:     https://ichem.md/centrul-chimie-ecologica-si-protectie-mediului-ambiant

 

 

 

Centrul Chimie Ecologică şi Protecție a Mediului Ambiant a fost fondat în anul 2016. În componenţa Centrului activează patru laboratoare:

Obiective principale

 • Efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul chimiei ecologice și protecție a mediului, conform tematicilor ştiinţifice ale laboratoarelor centrului:

    - elaborarea procedeelor noi de obținere și modificare a adsorbanților carbonici, minerali și a preparatelor polifuncționale biologic active;
    - studiul mecanismelor de adsorbție și de oxidare a poluanților organici și anorganici;
    - elaborarea tehnologiilor de tratare a apelor naturale;
    - cercetarea şi evidenţierea proceselor chimice şi fizico-chimice în mediul acvatic;
    - studiul proceselor de migrare, acumulare și transformare ale metalelor grele, pesticidelor, policlorbifenililor, hidrocarburilor poliaromatice și a altor poluanți organici în obiectele mediului ambiant (ape naturale și reziduale, soluri, roci, plante și produse agricole, etc.).

 • Elaborarea recomandărilor în privința diminuării impactului poluării cu elemente și compuși toxici asupra calității  mediului, produselor agricole și sănătății populației.
 • Creșterea eficienței utilizării comune a echipamentelor unice (Sistem de adsorbție fizică a gazelor pe corpuri solide (Autosorb-1), Derivatograf, Calorimetru diferențial), necesare pentru rezolvarea problemelor științifice identificate de direcțiile prioritare a dezvoltării științei și tehnicii în Republica Moldova.
 • Elaborarea metodelor de control analitic al ecosistemelor și a tehnologiilor nonpoluante.
 • Prestarea serviciilor de cercetări științifice și asigurarea cu măsurători de performanță prin acorduri de cooperare utilizând echipamentul din dotare.
 • Prestarea serviciilor cu plată pentru agenți economici folosind utilajul existent.
 • Pregătirea cadrelor ştiinţifice de calificare înaltă prin studii de doctorat şi postdoctorat în domeniile chimiei fizice, chimiei ecologice, protecției mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor naturale.
 • Participarea în activități științifice și educaționale prin programe universitare și postuniversitare (masterat, doctorat) în colaborare cu Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat din Tiraspol pentru formarea personalului de calificare înaltă.
 • Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu instituții de cercetare în domenii similare sau conexe.
   

Infrastructura de cercetare

Infrastructura de cercetare existentă în cadrul Centrului Chimie Ecologică şi Protecție a Mediului Ambiant cuprinde aparate, instrumente și toate materialele necesare desfășurării activităților de cercetare propuse (Sistem de adsorbție fizică a gazelor (Autosorb-1), Derivatograf, Calorimetru diferențial, Spectrofotometre UV-Vis și FTIR, Spectrometre Shimadzu AA- 7000, AAnalyst 800, AAS-3, Cromatografe Agilent 6890 (detectoare mECD şi FID) și Agilent 6890/5973 GS-MS (detector de masă), luminometru, titratoare automate (Titroline 6000, 848 Titrino plus (Methrom)), pH-metre, agitatoare cu încălzire, balanțe analitice etc.). Aparatura poate să fie utilizată de toți membrii centrului, precum și de toți cercetătorii interesați din țară și de peste hotare.

sistem adsorbtie
Sistem de adsorbție fizică a gazelor (Autosorb-1-MP/LP)
spectrometru adsorbtie
Spectrometru de absorbție atomică
Shimadzu AA- 7000
derivatorgrad
Derivatograf Q-1500
calorimetru
Calorimetru cu scanare diferentiala DSC 27HP și analizor termo mecanic TMA 40
spectrometru atomic
Spectrometru atomic de absorbţie AAnalyst 800

 

specrofotometru
Spectrofotometru FTIR Spectrum 100 (Perkin Elmer, SUA)

 

cromatograf
Cromatograf Shimadzu GC-2014

 

analizator elemente
Analizator de elemente (C,H,N,S)

 

Picarro
Analizor pentru analiza izotopică a apei
PICARRO L2130-i