Nina Țîmbaliuc

Titlul: Doctor în științe chimice, conferențiar cercetător
Funcția:

Cercetător științific coordonator

Laborator: Chimie Ecologică
Birou:  312
Telefon/fax: (+373 22) 73 99 92
Email:

[email protected]
[email protected]

Profil/cont personal:

ORCID
SCOPUS
Researchgate
Google Scholar
Instrumentul Bibliometric Național
AGEPI 

Domeniul de cercetare
 • Studiul capacității de adsorbție a cărbunilor activi funcție de: caracteristicile de suprafaţă ale adsorbanţilor carbonici; natura şi proprietăţile adsorbatului, pH, temperatură.
 • Studiul proprietăţilor fizico-chimice şi antioxidante ale extractelor hidroalcoolice provenite din produse vegetale localecu potențial de utilizare în în tehnologiile de elaborare a preparatelor terapeutice.
Publicații relevante
Proiecte

Articole in reviste de circulatie internationala/naţională

 1. LUPAŞCU, T.; Petuhov, O.; ȚÎMBALIUC, N.; CIBOTARU, S.; Rotaru, A. Adsorption Capacity of Vitamin B12 and Creatinine on Highly-Mesoporous Activated Carbons Obtained from Lignocellulosic Raw Materials. Molecules, 2020, 25(13), 3095; doi:10.3390/molecules25133095
 2. DUCA, Gh; LUPASCU, T.; GONTA,  A.; POVAR, I.; TIMBALIUC, N.; LUPAŞCU L. Enhanced biomedical properties of chitosan-enoxil films. Farmacia. Nr. 6(67) / 2019 / ISSN 0014-8237
 3. LUPAŞCU, L.; TÎMBALIUC, N.; LUPAŞCU, G.; GAVZER, S.; SLĂNINĂ, V. Activitațile antioxidante și antimicrobiene ale extractelor intact şi oxidate, izolate  din ceai verde comercial. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţel evieţii. Nr. 2 (338) 2019, p. 144-151. ISSN 1857-064X
 4. LUPAŞCU, L.; LUPAŞCU, G.; TÎMBALIUC, N.; ŞUBINA, V.; MAGHERU, M. Activitatea antimicrobiană in vitro a compuşilor taninici intacţi şi modificaţi, izolaţi  dinnuc (juglansregia l.) Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, 2 (335), 113-120. ISSN:1857-064X
 5. LUPAȘCU, T.; ȚIMBALIUC, N.; LUPAȘCU, L. Obţinerea şi caracterizarea compuşilor bioactivi extraşi din produse vegetale forestiere. Academos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. 2017, 4 (47), 45-51. ISSN 1857-0461
 6. GRIGORCEA, S.; LUPAȘCU, L.; ȚIMBALIUC, N.; LUPAȘCU, G. Activitatea antifungică a taninurilor oxidate, extrase din lemnul de stejar. Intellectus, 2017, nr.3, 94-99
 7. LUPAȘCU, L.; GRIGORCEA, S.; LUPAȘCU, G.; ȚIMBALIUC, N. Noi compuși taninici din stejar și proprietățile lor antimicrobiene in vitro. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, 2 (332), 139-146. ISSN 1857-064X
 8. LUPAȘCU, L.; LUPAȘCU T.; GONȚA A.; ȚÎMBALIUC N. Compus autohtonde origine taninică cu proprietăți antioxidante. Intellectus, 2016, nr.3, 94-98
 9. LUPAŞCU, L.; RUDIC, V.; LUPAŞCU, T.; GONTA, A.; TIMBALIUC, N. Oportunităţi de utilizare a taninurilor vegetale intacte şi modificate la tratarea afecţiunilor de origine microbiană. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, 2 (329), 125-134. ISSN 1857-064X (categoria B)
 10. MAFTULEAC, A., ŢÎMBALIUC, N., OCOPNAIA, N. Factori, ce pot influenţa rezultatul experimentului în studii fizico-chimice. Studia universitatis moldaviae. Seria „Ştiinţe reale şi ale naturii”.  2015, 1(81), 173-178. ISSN 1814-3237.
   

Materiale în culegeri

 1. ŢÎMBALIUC, N., CIBOTARU, S., LUPAŞCU, T. Cercetări privind utilizarea adsorbanților carbonici autohtoni pentru  imobilizarea metaboliţilor. Conferința științifică internațională „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 6 iunie 2019, Cahul, R. Moldova, vol. VI, Partea 1, p. 337-341. ISSN 2587-3563.
 2. ŢÎMBALIUC, N., CIBOTARU, S., LUPAŞCU, T. Studiul adsorbției creatininei pe cărbuni activi autohtoni. Conferința Ştiințifico-Practică Naţională „Inovația: factor al dezvoltării social-economice” ediţia a II-a, 20 decembrie 2018, Cahul, R. Moldova, p.80-83. ISBN 978-9975-88-056-5.
 3. CIBOTARU, S.; TIMBALIUC, N.; LUPAȘCU, T. Influenţa parametrilor cărbunilor activi autohtoni asupra imobilizării vitaminei B12. Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   al Cercetării și Educației”, 7 iunie 2018, Cahul, R Moldova, vol. I, p. 312-316. ISBN 978-9975-88-041-1
 4. CIBOTARU, S., ŢÎMBALIUC, N.  Importanța studierii protecției mediului și implicarea elevilor.   Conferința Ştiințifico-Practică Naţională „Inovația: factor al dezvoltării social-economice” ediţia a II-a. 20 decembrie 2018, Cahul, R. Moldova, p.97-101. ISBN 978-9975-88-056-5.
 5. TIMBALIUC, N.; LUPASCU, T. Obtaining and study of physicochemical properties of modified tannins. A collection of articles on the materials of the scientific and practical conference with international participation "Environmental, Industrial and Energy Security - 2017", Sept. 11 - 15, 2017, Sevastopol, Russia, 1337-1340. ISBN 978-5-9907603-7-0
 6. LUPAȘCU, T.; LUPAȘCU, L.; ȚÎMBALIUC, N.; SPÎNU, O.; POVAR, I. Obținerea și aplicarea preparatului Enoxil în agricultură și medicină. Lucrările Conferinței Ştiințifice Internaționale „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European  al Cercetării și Educației”, 7 iunie, 2017, Cahul, Republica Moldova, 246-250.ISBN 978-9975-88-019-0.
 7. МАФТУЛЯК, A.; TIMBALIUC, N. Факторы, влияющие на кинетику процесса, которых следует учесть при изучении адсорбции веществ из их растворов. Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 7 iunie 2017, Cahul, R Moldova, 250-253. ISBN 978-9975-88-019-0.
 8. TIMBALIUC, N.; LUPAȘCU, T. Obţinerea şi caracterizarea extractelor din deșeuri forestiere. Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   al Cercetării și Educației”, 7 iunie 2017, Cahul, R Moldova, 267-272. ISBN 978-9975-88-019-0.
 9. CIBOTARU, S.; TIMBALIUC, N..; PETUHOV, O.; LUPAȘCU, T. Utilizarea adsorbanților carbonici obținuți din mangal de lemn în procesul de imobilizare a ionilor metalelor grele. Proceedings of International Conference “Transboundary Dniester river basin management: platform for cooperation and current challenges”, Tiraspol, October 26-27, 2017, 418-422. ISBN 978-9975-66-591-9.
 10. ЦЫМБАЛЮК, Н.; ЛУПАШКУ. Utilizarea adsorbanţilor cărbonici în procesul de imobilizare a ionilor metalelor grele.Conferința Științifică cu participare internațională, consacrată aniversării a 150 de ani de la apariţia ecologiei ca ştiinţă, a 70 de ani de la fondarea primelor instituţii ştiinţifice academice şi a 20 de ani de la înfiinţarea USPEE „C. Stere”. “Probleme ecologice și geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări și perspective”. Chisinau, 14-15 septembrie, 2016, pp. 285-289.
 11. ЦЫМБАЛЮК, Н.; ЛУПАШКУ. Т. Использование активных углей для иммобилизации ионов тяжёлых металлов. 15th International Scientific-Practical Conference "Resources of Natural Waters in Carpathian region" Problems of protection and rational exploitation. Lviv, Ucraine, 26-27 of May, 2016 ,  pp. 133-136.
 12. GONTA, I.; LUPASCU, T.; POVAR, I.; TIMABALIUC, N. et al.  Enhancement of antioxidant and antibacterial activities by immobilization of natural bactericide into hybrid supra-molecular chitosan bio-composite gel. IFMBE Proceedings of 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, Springer Science+Business Media Singapore, V. Sontea (ed.), 2015, Vol. 55, 301-304. DOI: 10.1007/978-981-287-736-9_73. www.icnbme.sibm.md/Program%20ICNBME-2
 13. POVAR, I.; PINTILIE, B.; SPINU, О.; TIMBALIUC, N.; LUPASCU, T. Study of the main characteristics of mixtures of gasoline with monoatomic alcohols. Scientific papers of International Scientific Conference "Alternative and renewable energy as alternative primary energy sources in the region", 2-3 April 2015, Lviv, Ukraine, 95 - 98.
 14. TIMBALIUC, N.; LUPASCU, T. Use of activated carbon adsorbents for the immobilization of the congo red dye. XIV Международная научно-практическая конференция "Ресурсы природных вод Карпатского региона" /Проблемы охраны и рационального использования. 28-29 мая 2015 г. Львов, Украина, pp. 84-87.
   

Rezumate ale comunicărilor științifice

 1. ŢÎMBALIUC, N., CIBOTARU, S., LUPAŞCU, T. Use of autochthonous active carbons for creatinine immobilization. International Conference “Achievements and perspectives of modern chemistry” dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry. 9-11 october 2019, Chisinau, Republic Moldova, p.195. ISBN 978-9975-62-428-2
 2. LUPAŞCU, L., ŢÎMBALIUC, N. The characterization of the extract obtained from chestnut seeds. International Conference “Achievements and perspectives of modern chemistry” dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry. 9-11 october 2019, Chisinau, Republic Moldova, p.196. ISBN 978-9975-62-428-2
 3. PETUHOV, O.; TIMBALIUC, N.; VITIU (BOLDIŞOR), A.; GÎNSARI, I.; CEBOTARI, I. Hydrophilization of the pyrolysis residue of tires to obtain watermiscible pigments. Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry and 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Editia 5. 2019. Roma, Italy. ISBN 978-3-940237-59-0.
 4. ЛУПАШКУ, L. ȚÎMBALIUC, N. ЛУПАШКУ, G., СЛЭНИНЭ, В. Антимикробная активность экстрактов танинов из черного чая. Матеріали V Міжнародно ї науково-практичної конференції «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» June 7, 2019. Kiev, c. 262-263.
 5. PETUHOV, O., TIMBALIUC, N., VITIU, A., GINSARI, I., CEBOTARI I. Water-miscible pigments from tire pyrolysis residues: preparation and physico-chemical characterization. International Conference “Achievements and perspectives of modern chemistry” dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry. 9-11 october 2019, Chisinau, Republic Moldova, p.185. ISBN 978-9975-62-428-2
 6. CIBOTARU, S., ŢÎMBALIUC, N., LUPAŞCU, T. Adsorption of Cu (II) by activated carbons and effects on the adsorptive performance from the pH changes.  International Conference “Achievements and perspectives of modern chemistry” dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry. 9-11 october 2019, Chisinau, Republic Moldova, p.164. ISBN 978-9975-62-428-2
 7. ЛУПАШКУ, Л., ЦЫМБАЛЮК, Н., ЛУПАШКУ, Г. Антимикробная активность танинов из плодов ореха (Juglansregia L.) // IV Межд. Научно-практич. конф. «Мировые растительные ресурсы: состояние и перспективы развития». Киев, 2018, 210-211.
 8. LUPASCU, L.; TIMBALIUC, N.; PETROV, N. ; LUPASCU, T. Antimicrobial activity  of extracts from forestry wastes. The 6th International Conference “ECOLOGICAL & ENVIRONMENTAL CHEMISTRY”, Chisinau, Republic of Moldova, 2-3 March, 2017, pp. 55-56.
 9. MAFTULEAC, A.; ŢÎMBALIUC, N. Centrifugation – an effective method for intensifying adsorption process in water treatment. The 6th International Conference “ECOLOGICAL & ENVIRONMENTAL CHEMISTRY”, Chisinau, Republic of Moldova, 2-3 March, 2017, pp. 120.
 10. TIMBALIUC, N.; LUPASCU, T.; PETROV, N.; LUPASCU, L. The optimization of the obtaining conditions of the extract from forestry wastes. The 6th International Conference “ECOLOGICAL & ENVIRONMENTAL CHEMISTRY”, Chisinau, Republic of Moldova, 2-3 March, 2017, pp. 179-180.
 11. LUPASCU, T.; GONCEAR, V.; DUCA, Gh.; LUPASCU, L.; TIMBALIUC, N. New compounds for the environmental protection and for the human health obtained from the wine secondary products. The 6th International Conference “ECOLOGICAL & ENVIRONMENTAL CHEMISTRY”, Chisinau, Republic of Moldova, 2-3 March, 2017, pp. 183.
 12. PETROV, N.; LUPAŞCU, T.; ŢÎMBALIUC, N.; LUPASCU, L. Study of the antioxidant properties of the extracts from secondary forest products by chemiluminescence method. The 6th International Conference “ECOLOGICAL & ENVIRONMENTAL CHEMISTRY”, Chisinau, Republic of Moldova, 2-3 March, 2017, pp. 222.
 13. GONTA, A; LUPASCU, L; TIMBALIUC, N; LUPASCU, T. Investigation of chitosan-based nanocomposits with immobilized natural bactericides. Ukrainian Conference with International participation. 24-25 mai 2017 Kiev, Ukraine, p. 67.
 14. LUPASCU, T.; TIMBALIUC, N.; LUPASCU, L.; SPINU, O.; POVAR, I. Health significance of the Enoxil preparation. Abstracts of the 9th International Conference in Chemistry Kiev-Toulouse, ICKT-9, June 4 – 9, 2017, Kiev, Ukraine, p. 196
 15. LUPASCU, T.; TIMBALIUC, N.; LUPASCU, L.; SPINU, O.; POVAR, I. Research on obtaining enotannins from moldovan grape seeds. Abstracts of the 10th Edition of the Symposium with International Participation "New trends and strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, techniques and environmental protection". June 08 – 09, 2017, Timisoara, Romania, pp. 28.
 16. LUPAŞCU, T.; ŢÎMBALIUC, N.; BESHLIU, A. Study of the surface chemistry of activated carbon obtained by chemical activation. Ukrainian Conference with International Participation “CHEMISTRY, PHYSICS AND TECNOLOGY OF SURFACE”, devoted to the 30th anniversary of the founding of Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of  Ukraine, Kyiv – Ukraine, 17-18 May, 2016, pp. 52.
 17. LUPASCU, T.; TIMBALIUC, N.; GONTA, A.; PETROV, N.  Obtaining and characterization of enotannins by physico-chemical methods. Ukrainian Conference with International Participation “CHEMISTRY, PHYSICS AND TECNOLOGY OF SURFACE”, devoted to the 30th anniversary of the founding of Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of  Ukraine, Kyiv – Ukraine, 17-18 May, 2016, pp. 181.
 18. Petrov, N.; LUPAŞCU, T.; ŢÎMBALIUC, N. Study of physico-chemical properties of extracts from secondary forest products. A XXXIV-a Conferinţă Naţională de chimie, CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA, 04-07 octombrie, Romania. 2016, p. 18.
 19. LUPASCU, T.; TIMBALIUC, N.; PETROV, N.; LUPASCU, L. Preparation and characterization of extracts from forestry wastes. 19th International Symposium - SIMI 2016 „THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”, Bucharest, Romania, 13 – 14 october, 2016, pp. 110-111.
 20. ЛУПАШКУ, Т.;ЦЫМБАЛЮК, Н.; ПЕТУХОВ, О. Oценка сорбционных свойств активных углей в процессе адсорбции красителя конго красного. Ukrainian Conference with International Participation, devoted 85th anniversary of the birth of academician A. A. Chuiko “chemistry, physicsand TECHNOLOGY Of SURFACE”, Kyiv – Ukraine, 13-15May, 2015, pp. 55.
 21. LUPAŞCU, T.; GONTA, A.; ŢÎMBALIUC, N. Preparation and study of the obtained from local oenotannins new products. International Symposium-SIMI 2015 „THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”, Bucharest, 29 – 30 october 2015, pp. 61-62.
 22. LUPAŞCU, T.;ŢÎMBALIUC, N. Study  the acid-base properties of pharmaceutical preparation of Enoxil. International Symposium-SIMI 2015 „THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”, Bucharest, 29 – 30 october 2015, pp. 138-139.

Naționale

 1. ANCD/20.80009.7007.21. Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: academician Tudor LUPAȘCU
   
 2. CSSDT/15.817.02.16A. Dirijarea caracteristicilor sorbțional-structurale ale adsorbanţilor carbonici şi minerali şi a materialelor polifuncţionale în scopul utilizării lor în practică
  Perioada de realizare: 2015-2019
  Conducător: academician Tudor LUPAȘCU
   
 3. ANCD/19.80012.80.07A Valorificarea reziduului de piroliză a anvelopelor prin obținerea pigmenților și suplimentelor
  Perioada de realizare: 2019
  Conducător: Dr. Oleg PETUHOV


Internaționale

 1. HORIZON-MSCA-2022-SE-01/101131382. Adsorbanți durabili multifuncționali pentru tratarea apei asistați de tehnologii cu plasmă și pentru protecția sănătății împotriva xenobioticelor (CLEANWATER)
  Perioada de realizare: 2023-2027;
  Conducător: Dr., conf. cerc. Raisa NASTAS

 2. 2020-MSCA-RISE-2016/734641. Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications (NANOMED)
  Perioada de realizare: 2017-2020
  Conducător:  academician Tudor LUPAȘCU
   
 3. RESINFRA 2017-H2018. Eficientizarea monitorizării conținutului de metale grele în componentele mediului ambiant
  Perioada de realizare: 2017-2018
  Conducător:  academician Tudor LUPAȘCU
   
 4. FP7-PEOPLE-2013-IRSES/612484. Materiale biocompatibile / bioactive nanostructurate (NANOBIOMAT)
  Perioada de realizare: 2014-2017
  Conducător:  academician Tudor LUPAȘCU
   
 5. Synthesis of polyfunctionalised silica and carbon (Materials with immobilized bactericide nanoparticles (Cu, Ag, Se) on immobilized pharmaceutical (chlorhexidine) and natural (tannin and tannin-based). Nr 5432189, 2015-2016.