Centrul Chimie Organică Aplicată

Aculina Aricu


Șef centru dr. habilitat, conf. cerc. Aculina ARÎCU

Tel.:      (+373 22) 72 71 23
Email:  aculina.aricu @ ichem.md
             aculina.aricu @ gmail.com
Web:    https://ichem.md/centrul-chimie-organica-aplicata
 


 

Centrul Chimie Organică Aplicată a fost fondat în anul 2016. În componenţa Centrului activează două laboratoare:

 

Obiective principale

 • Efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul chimiei organice și chimiei compușilor naturali, conform tematicilor ştiinţifice ale laboratoarelor centrului:
  - sinteza dirijată a compuşilor organici biologic active analogi celor naturali;
  - dezvoltarea bazei teoretice de sinteză dirijată a substanţelor organice noi cu activitate biologică prin aplicarea metodelor  computaționale  de prognozare a activității;
  - extinderea metodelor moderne de sinteză utilizate, incluzând transformări fotolitice, electrochimice, catalitice etc.
 • Crearea noilor preparate utile pentru industrie, medicină, agricultură.
 • Creșterea eficienței utilizării comune a echipamentelor unice (Cromatograf HPLC și GCMS, Polarimetru, aparate pentru determinarea temperaturii de topire „Boetius”, ozonator, baie cu ultrasunet, etc.), necesare pentru rezolvarea problemelor științifice identificate de direcțiile prioritare a dezvoltării științei și tehnicii în Republica Moldova.
 • Prestarea serviciilor de cercetări științifice și asigurarea cu măsurători de performanță prin acorduri de cooperare utilizând echipamentul din dotare.
 • Prestarea serviciilor cu plată pentru agenți economici folosind utilajul existent.
 • Pregătirea cadrelor ştiinţifice de calificare înaltă prin studii de doctorat şi postdoctorat în domeniile chimiei organice și chimiei compușilor naturali și fiziologic activi.
 • Participarea în activități științifice și educaționale prin programe universitare și postuniversitare (masterat, doctorat) în colaborare cu Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat din Tiraspol pentru formarea personalului de calificare înaltă.
   

Infrastructura de cercetare

Infrastructura de cercetare existentă în cadrul Centrului Chimie Organică Aplicată cuprinde aparate, instrumente și toate materialele necesare desfășurării activităților de cercetare propuse (Polarimetru, Cromatograf HPLC și GCMS, aparate pentru determinarea temperaturii de topire „Boetius”, ozonator, baie cu ultrasunet agitatoare cu încălzire, balanțe analitice etc.). Aparatura poate să fie utilizată de toți membrii centrului, precum și de toți cercetătorii interesați din țară și de peste hotare.

polarimetru
Polarimetru

 

cromatograf
Cromatograf HPLC

 

cromatograf gcms
Cromatograf GCMS

 

baie ultrasunet
Baie cu Ultrasunet UCI-150