Materiale nanoporoase și nanostructurate pentru aplicații medicale (NANOMED)

Rezumat

A fost elaborată o tehnologie de reactivare a adsorbanților carbonici, care permite obținerea cărbunilor activi cu o suprafață specifică de circa 2000 m2/g.

A fost modificată chimia suprafeței pectinelor prin procedee oxidative, care permite sporirea proceselor de imobilizare a metalelor grele din medii biologice.

De către specialiștii de la Universitatea Alicante din Spania a fost elaborat un adsorbant compozit nou pe baza adsorbanților noi elaborați de către cercetătorii din Republica Moldova. Utilizarea în practică a acestui adsorbant compozit va permite detoxifierea organismului uman concomitent de metale grele, radioactive și de substanțe organice.

Rezultate, activități

17 septembrie 2021

 

Rezultatele cercetărilor privind adsorbția ionilor de strontiu(II) și cobalt(II) pe cărbunii activi obținuși din coji de nuci (CA-N), lemn de măr (CA-M), și mostrele modificate prin oxidare (CA-Mox, CA-Mox-u, CA-Nox-u) sunt parte componentă a tezei de doctorat în științe chimie, elaborată de către Irina Gînsari. Mulțumire proiectului NanoMed se dă la pagina 31.

9-11 octombrie 2019

Cercetătorii din diferite echipe implicate in realizarea proiectului internațional NANOMED (no. 734641) au participat la lucrările Conferinței Internaționale “Achievements and perspectives of modern chemistry” (9-11 octombrie, 2019, organizată la Institutul de Chimie, Chișinău, Republica Moldova), unde au fost prezentate, discutate și diseminate rezultatele obținute în cadrul proiectului NANOMED:

Joaquin Silvestre Albero și Oana Madalina Driha de la Universidad de Alicante, Spain;
Sergey Mikhalovsky, Elisaveta Snezhkova și Sydorenko Oleksii de la R.E Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine;
Dominika Behunova de la Ustav Geotechniky Slovenskej Akademie Vied, Slovakia;
Igor Povar, Raisa Nastas, Nina Timbaliuc, Tatiana Goreacioc, Irina Ginsari și Elena Culighin de la Institutul de Chimie, Republica Moldova;
Oleg Petuhov, Lucian Lupascu, Oxana Spinu și Silvia Cibotaru de la LTD Ecosorbent, Republica Moldova.

Lucrările conferinței au fost prezentate on-line la https://idsi.md/tv și pot fi accesate la https://www.youtube.com/watch?v=MrH6P7iSReU și https://www.youtube.com/watch?v=Odyw1E0z0eo

conferinta

 

Publicații

Artilole

  1. Tudor Lupaşcu, Elena Culighin, Oleg Petuhov, Tatiana Mitina, Maria Rusu, Andrei Rotaru. The influence of surface chemistry upon the textural, thermal and sorption properties of apple-pectins. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (accepted 2022). 
  2. Tudor Lupaşcu, Oleg Petuhov, Nina Ţîmbaliuc, Silvia Cibotaru and Andrei Rotaru. Adsorption Capacity of Vitamin B12 and Creatinine on Highly-Mesoporous Activated Carbons Obtained from Lignocellulosic Raw Materials. Molecules 2020, 25(13), 3095; https://doi.org/10.3390/molecules25133095 . IF=4.412.
  3. Oleg Petuhov, Tudor Lupascu, Dominika Behunová, Igor Povar, Tatiana Mitina and Maria Rusu. Microbiological Properties of Microwave-Activated Carbons Impregnated with Enoxil and Nanoparticles of Ag and Se. C — Journal of Carbon Research, 2019, 5, 31; https://doi.org/10.3390/c5020031.


Rezumate publicate în lucrările conferințelor internaționale

  1. T. Lupascu, E. Culighin, O. Petuhov, T. Mitina, M. Rusu. Study of the surface chemistry modification processes of intact and chemically modified pectins and sorption of Pb(II) and Hg(II) ions on natural organic adsorbents. Ukrainian Conference with International Participation Chemistry, Physics and Technology of Surface. 26-27 May 2021, Kyiv, Ukraine.
  2. N. Timbaliuc, O. Petuhov, T. Lupascu. Absorption of vitamin B12 on pectin-modified activated carbons. Ukrainian Conference with International Participation Chemistry, Physics and Technology of Surface. 26-27 May 2021, Kyiv, Ukraine.
  3. Raisa Nastas, Irina Ginsari, Tatiana Mitina, Oleg Petuhov, Viorica Vasilache, Maria Rusu, Tudor Lupascu. Adsorption of Co (II) and Sr (II) ions from aqueous solutions onto oxidized vegetal activated carbons. Ukrainian conference with international participation «CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE» devoted to the 35th anniversary of the Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine. 26-27 May, 2021, Kiev, Ucraina. Book of abstracts, ISBN 978-966-02-9598-8, p. 148.  https://drive.google.com/file/d/1lf2S61f8nSWn9bbhJ5TXPlOCz4iUUX6x/view.


Brevet de invenție

LUPASCU, T., MITINA, T., GOREACIOC, T., CULIGHIN, E., CIBOTARU, S., POVAR, I., DEMCHENCKO, P., KOZLOV, K., VOITKO, O. Procedeu de oxidare a pectinei. Brevet de invenție MD 4746 B1 2021.02.28.

Diplomă și Medalie de Aur la EUROINVENT International Invention Show (20-22 mai, 2021, Iasi, Romania) pentru inventia Proces de oxidare a pectinelor. LUPAȘCU, T., MITINA, T., GOREACIOC, T., CULIGHIN, E., CIBOTARU, S., POVAR, I., DEMCHENKO, P., KOZLOV, K., VOITKO, O. Brevet MD 4746-B1. 2021.02.28.