Valorificarea reziduului de piroliză a anvelopelor prin obținerea pigmenților și suplimentelor

Program

Proiecte pentru tineri cercetători, finanțat de CSȘDT
50.07 Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică ”Materiale, tehnologii și produse inovative”

Cifru
ANCD/19.80012.80.07A
Perioada de realizare
2019
Instituții

Institutul de Chimie

Laboratoare/Centre
Conducător
Rezumat

A fost efectuat un studiu comparativ a funinginii negrul de fum (NF) cu pigmentul comercial KRATA care a arătat că dimensiunile particulelor probei NF au o distribuție mai omogenă, având dimensiuni mai mici, ceea ce permite aflarea lor în stare suspendată într-un interval de timp mai îndelungat.

A fost determinat conținutul de substanțe volatile, și propusă ca condiție obligatorie degazarea preventivă a funinginii la temperaturi de 300-350oC, pentru evitarea acumulării substanțelor ușor inflamabile.

S-a stabilit că negrul de fum este posibil de a fi oxidat cu oxigenul din aer la 500-550oC, preventiv eliminând substanțele volatile inflamabile care se conțin după procesul de piroliză. Oxidarea cu vapori de apă decurge în intervalul 600- 650oC și poate decurge într-o singură etapă.

Au fost propuse două procedee tehnologice de hidrofilizare a negrului de fum, implementarea cărora prezintă interes comercial.

Orientarea aplicativă a proiectului prevede un impact benefic atât economic cât și ecologic. Soluționarea problemei utilizării reziduului de piroliză a anvelopelor prin obținerea produselor utile competitive pe piața locală ar permite de a transforma un reziduu, la moment inutil, care poluează mediul, într-un produs comercial. Rezultatele științifice acumulate permit crearea schemei tehnologice reieșind din condițiile reale și implementarea procedeelor elaborate.