Materiale biocompatibile/bioactive nanostructurate (NANOBIOMAT)

Rezumat

Elaborarea sistemelor de livrare a medicamentelor greu solubile este o problemă importantă pentru medicina. În acest scop, a fost elaborat si testat un număr mare de purtători de substanțe biologic-active, cum ar fi silicele macro- și mezoporoase, hidrogelurile și polimerii biocompatibili, cărbuni activi în scopul de a realiza eliberarea controlată a medicamentului. Mai multe sisteme de livrare a medicamentelor au fost elaborate folosind silicele poroase, nanocompozitele polimerice (filme și capsule) și silicele impregnate cu medicamente și acoperite cu polimeri biocompatibili. Materialele oxidice NSM: silicele neporoase și poroase cu dezordonare și structura poroasa, dioxidul de siliciu oxizii micști pe bază de cenușa, sol-gelul, precipitatele, decorate cu nanoparticule metalice, sărurile anorganice sau modificate cu grupări organice funcționale (amino, etoxi, metil) au fost sintetizate, caracterizate și utilizate la prepararea compozitelor.

Au fost realizate lucrări privind elaborarea tehnologiei de impregnare a siliciului poros cu medicamente și sisteme de eliberare a medicamentelor bazate pe filme polimerice, care conține biomacromolecule. Au fost determinate condițiile de eliberare a medicamentului în prezența acizilor și zaharurilor. Acoperirea polimerică (capsularea) a fost utilizata pentru stabilizarea procesului de eliberare a medicamentului din silicele impregnate cu compuși bioactivi. A fost studiat un efect neobișnuit al absorbției apei interfaciale și caracteristicile structurii biomacromoleculelor, cat și mecanismele de eliberare a medicamentului.