Publicații

În anul 2020 au fost publicate în total 208 lucrări științifice, inclusiv 2 monografii în ediții internaționale, o monografie în ediție națională, 10 capitole în monografii publicate peste hotare, un manual și un suport de curs pentru studenți, un capitol în manual, un ghid științifico-practic, 112 articole, (dintre care 70 de articole în reviste internaționale, inclusiv 35 în reviste cu factor de impact), 42 de articole în reviste naționale și 79 de rezumate la conferințe naționale și internaționale.

În anul 2020 au fost obţinute/eliberate 20 de brevete de invenţie, o hotărâre pozitivă de acordare a brevetului de invenție şi au fost depuse 11 cereri de brevet.