Stagii

Pe 7 iunie 2022, studenții anului I, programele de studii Chimie, Chimie Științe ale Educației și Chimie biofarmaceutică de la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a USM, în cadrul practicii de inițiere în specialitate, au vizitat laboratoarele de cercetare ale Institutului de Chimie.
În timpul vizitei, studenții au făcut cunoștință cu structura Institutului de Chimie, centrele științifice și domeniile de cercetare, iar cercetătorii științifici (dr. habilitat Veaceslav Kulcițki, dr. Alic Barbă, dr. Oleg Petuhov, dna Elena Culighin) i-au familiarizat cu metodele și utilajul științific modern din dotarea institutului.


În perioada 03-13 mai 2022, 20 de studenți ai anului IIIFacultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a USM, specialitățile Tehnologia produselor cosmetice și medicinale și Tehnologii chimice industriale,  au realizat practica de specialitate în cadrul laboratorelor de cercetare ale Institutului de Chimie.
Studenții au fost îndrumați de către cercetătorii științifici ai Institutului de Chimie (acad. Tudor Lupașcu, dr. habilitat Veaceslav Kulcițki, dr. Alic Barbă, dr. Oleg Petuhov, dr. Nina Țîmbaliuc), care i-au familiarizat cu metodele și utilajul științific modern de control și analiză fizico-chimică a substanțelor chimice. Deasemenea, în perioada practicii de specialitate, studenții au făcut cunoștință cu structura Institutului de Chimie, laboratoarele și domeniile de cercetare, cercetătorii științifici etc.  


În perioada iunie-august 2021, studenta ȘUFLIC Daria, anul II, programul de studii licență, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului  "Cristofor Simionescu" a Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, România, efectuează un stagiu de licență în cadrul laboratorului Chimia EcologicăCentrul Chimie Ecologică și Protecție a Mediului al Institutului de Chimie la tema: ”Tehnologii de obținere și regenerare a cărbunilor activi din materie primă locală”.
Coordonatori: academician Tudor LUPAȘCU și dr. Oleg PETUHOV 


În baza unui acord de colaborare între Institutul de Chimie și Universitatea din Strasbourg din Franța, în perioada 04.05 – 08.06.2021 studentul Facultății de Chimie a Universității din Strasbourg MARINA Alex-Gabriel a efectuat un stagiu de licență în cadrul laboratorului Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi, Centrul Chimie Organică Aplicată al Institutului de Chimie la tema ”Valorificarea acizilor triterpenici din deșeuri industriale vegetale”.
Coordonator: dr. habilitat, conf. cerc.  KULCIȚKI Veaceslav


În baza unui acord de colaborare între Institutul de Chimie și Universitatea din Strasbourg din Franța, în perioada 03.07 – 05.08.2019 studenta Facultății de Chimie a Universității din Strasbourg TORODII Daria a efectuat un stagiu de licență în cadrul laboratorului Chimia Compușilor Naturali și Biologic ActiviCentrul Chimie Organică Aplicată al Institutului de Chimie la tema ”Caracterizarea compușilor terpenici prin metoda RMN”.
Coordonator: dr., conf. cerc. BARBĂ Alic