Laboratorul Sinteză Organică

LSO1

 

Șeful  laboratorului membru corespondent, dr. habilitat,
profesor cercetător Fliur MACAEV
 

Birou:  439
Telefon: (+373 22) 73 97 54
Email:

fliur.macaev @ sti.usm.md
flmacaev @ gmail.com
fliur.macaev @ ichem.md

 


Scurt istoric

Laboratorul Sinteza Organică a fost fondat în anul 1962 la inițiativa dr. Alexandr ȘAMȘURIN. Primele cercetări au fost orientate spre obținerea preparatelor pentru combaterea dăunătorilor și a mai multor compuși cu proprietăți atractive. Redenumit în anul 1976 în Laboratorul Chimie a Conservanților, a fost condus de dr. habilitat Grigore JUNGHIETU.

În anul 1984 laboratorul a fost numit Chimie a Pesticidelor, șef al căruia a fost dr. Miron KRIMER, iar în anul 1991 a preluat denumirea de Laboratorul Sinteza Organică.

 

Domenii de cercetare
 • Diverse aspecte ale sintezei organice şi a chimiei medicinale;
 • Obţinerea a noi catalizatori pentru sinteze asimetrice, cercetarea mecanismelor reacţiilor cu un înalt grad de regio- şi stereoselectivitate;
 • Lichide ionice - o alternativă ecologică a solvenţilor şi catalizatorilor;
 • Sinteza totală a compușilor biologic activi prin utilizarea metodelor computaţionale de prognozare a activităţii biologice.
Componența
Publicații recente
Proiecte de cercetare
Noutăți

Fliur MACAEV
memb. cor.,
dr. habilitat, prof.
Șef laborator

birou  430
tel.: (+373 22) 73 97 54
email: fliur.macaev @ sti.usm.md;
flmacaev @ gmail.com, fliur.macaev @ ichem.md
Serghei POGREBNOI
dr., conf. cerc.
Cercetător științific coordonator
birou  303
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: serghei.pogrebnoi @ sti.usm.md;
richserg @ gmail.com, serghei.pogrebnoi @ ichem.md 
Lucian LUPAȘCU
dr.
Cercetător științific coordonator
birou  312a
tel.: (+373 22) 73 99 92
email: lucian.lupascu @ sti.usm.md,
lucian1978 @ mail.ru, lucian.lupascu @ ichem.md
Eugenia STÎNGACI
dr.
Cercetător științific superior
birou  302
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: eugenia.stingaci @ sti.usm.md;
stingacieugenia @ gmail.com
Natalia SUCMAN
dr.
Cercetător științific superior
birou  319
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: natalia.sucman @ sti.usm.md;
nicheli @ yandex.ru, natalia.sucman @ ichem.md
Elena GORINCIOI  
dr., conf. cerc.
Cercetător științific superior

birou  415
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: elena.gorincioi @ sti.usm.md;
elena.gorincioi @ gmail.com, elena.gorincioi @ ichem.md

Dmitri BILAN
dr.  
Cercetător științific
birou  405
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: dumitru.bilan @ sti.usm.md;
dmibilan @ yandex.ru, dumitru.bilan @ ichem.md
Marina ZVEAGHINȚEVA
dr.  
Cercetător științific
birou  409
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: marina.zveaghinteva @ sti.usm.md;
mari6azv @ mail.ru, marina.zveaghinteva @ ichem.md
Vsevolod POGREBNOI
dr.
Cercetător științific
birou  404
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: vsevolod.pogrebnoi @ sti.usm.md;
seva.antivirus @ gmail.com; vsevolod.pogrebnoi @ ichem.md
Natalia CIOBANU
Cercetător științific
Doctorand
birou  302
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: natalia.ciobanu @ sti.usm.md;
karakuianat @ mail.ru; natalia.ciobanu @ ichem.md
Dumitru TERTEAC
dr.
Cercetător științific
birou  312a
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: dtdmitrii @ gmail.com
Svetlana ARMAȘU
Cercetător științific
birou  319
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: armasu1976 @ mail.ru
Sergiu COJOCARI
Cercetător științific stagiar
birou  405
tel.: (+373 22) 73 97 58
email: sergiu.cojocari @ sti.usm.md;
sergiucojocari98 @ gmail.com

 

Monografii/manuale

 1. ЕРЕМИЯ, Н., MACAEV, F., ZNAGOVAN, A., COȘELEVA, O.  Tehnologia de întreținere și exploatare a familiilor de albine. Recomandări. Studiul monografic. Chișinău. „Print-Caro”, 2023. 104 p. ISBN 978-9975-175-14-2.
 2. КРАСОЧКО, П., ЕРЕМИЯ, Н. Продукты пчеловодства: свойства, получение, применение. Монография. 2-ое изд. перераб. и доп.  Кишинэу-Витебск. „Print-Caro”, 2022. 723 с. ISBN 978-9975-164-76-4.


Capitol în monografie internațională

 1. SUCMAN, N., MACAEV, F. Photosensitive Nanopesticides for Environmentally Friendly and Sustainable Agriculture. In: Environmental and Technological Aspects of Redox Processes. (Eds) Gh. DucaA. Vaseashta. IGI Global, May 2023, p.410. DOI:10.4018/979-8-3693-0512-6. ISBN: 9798369305126. EISBN: 9798369305140


Articole din reviste internationale

 1. STINGACI, E.; ZVEAGHINTEVA, M.; POGREBNOI, S.; LUPASCU, L.; VALICA, V.; UNCU, L.; SMETANSCAIA, A.; DRUMEA, M.; PETROU, A.; CIRIC, A.; GLAMOCLIJA, J.; SOKOVIC, M.; KRAVTSOV, V.; GERONIKAKI, A.; MACAEV, F. New vinyl-1,2,4-triazole derivatives as antimicrobial agents: Synthesis, biological evaluation and molecular docking studies. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2020, 30 (17), 127368. ISSN: 0960-894X. (IF: 2.572). DOI: https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2020.127368
 2. ZVEAGHINTSEVA, M., STINGACI, E., POGREBNOI, S., SMETANSCAIA, A., VALICA, V., UNCU, L., KRAVTSOV, V., MELNIC, E., PETROU, A., GLAMOČLIJA, J., SOKOVIĆ, M., CARAZO, A., MLADĚNKA, P., POROIKOV, V., GERONIKAKI, A., MACAEV, F.Z. Chromenols derivatives as novel antifungal agents. Synthesis, In Silico and In Vitro Evaluation biological evaluation and molecular docking. În: Molecules, 2021, 26(14), 4304. (IF: 4.411). ISSN 1420-3049 (Online) DOI: 10.3390/molecules26144304 
 3. BILAN, D.Y., SUCMAN, N.S., RADUL, O.M., DRAGALIN, I.P., BARBA, A.N., MACAEV, F.  Synthesis of (–)-convolutamydine a derivatives and analogs, În: Chem. Natur. Comps.  2021, vol. 57, pp. 516-520. (IF: 0.653). DOI: https://doi.org/10.1007/s10600-021-03400-3
 4. CURLAT, S.N., MACAEV, F. Synthesis of 1,2,3-Triazole-Substituted 3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]Heptanols Based on (+)-3-Carene. În: Chem. Natur. Comps.  2021, vol. 57, pp. 733-740. (IF: 0.653). https://doi.org/10.1007/s10600-021-03461-4
 5. POGREBNOI, S., RADUL, O., STINGACI, E., LUPASCU, L., VALICA, V., UNCU, L., SMETANSCAIA, A., PETROU, A., CIRIC, A., GLAMOCLIJA, J., SOKOVIC, M., GERONIKAKI, A. MACAEV, F. Z.Triazolium salts as antifungal agents. Synthesis, biological and in silico evaluation. În: Anthibiotics 2022, 11(5), 588. (IF: 4.639). ISSN 2079-6382. https://doi.org/10.3390/antibiotics11050588
 6. CIOCARLAN, A., DRAGALIN, I., ARICU, A., LUPASCU, L., CIOCARLAN, N., VERGEL, K., DULIU, O.G., HRISTOZOVA, G., ZINICOVSCAIA, I. Chemical Profile, Elemental Composition, and Antimicrobial Activity of Plants of the Teucrium (Lamiaceae) Genus Growing in Moldova. În: Agronomy. 2022, 12, 772. (IF: 3.417). ISSN 2073-4395  https://doi.org/10.3390/agronomy12040772
 7. POGREBNOI,  V. S., POGREBNOI,  S. I., STINGACI,  E. P., SUCMAN, N. S., MACAEV F. Z. Amides of Dehydroabietic Acid Based on 5-Aminooxoindoles and Their Transformation Products. In:Chem. Nat. Compds, 2022, 58, 874–881. (IF 0.830) https://doi.org/10.1007/s10600-022-03820-9
 8. EREMIA, N., COȘELEVA, O., SUCMAN, N., BALAN, G., LUPAȘCU, L., MARDARI, T., MODVALA, S., MACAEV, F. Relationship between physicochemical parameters and antimicrobial activity of Moldavian honey. În: Gorteria, 2023, 9(4) (IF-0,333) https://doi.org/10.59879/zT0YO.
 9. КОЖОКАРЬ, С.В., КУРЛАТ, С.Н., МАКАЕВ. Ф.З. Синтез 1R-цис-дибромвинил-2,2-диметилциклопропанов изоксазольного и пиразольного ряда на основе (+)-3-карена. În: Химия природ. cоед., 2024, №1, 114-116. (IF 1.02).
 10. ZVEAGHINTSEVA, M., STINGACI, E., POGREBNOI, S., LUPASCU, L., BARBA, A., DUCA, G., VALICA, V., UNCU, L., KRAVTSOV, V., TERTEAC, D., BRINZAN, A., MACAEV, F. Resin acids as raw material for the preparation of cyclodextrin complexes loaded with dehydroabietitoic acid and chromenol hybrid. Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry ISSN (p) 1857-1727 ISSN (e) 2345-1688. 2022. http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2022.942
 11. POGREBNOI, S., EREMIA, N., BILAN, D., LUPASCU, L., BOLOCAN, N., DUCA, Gh., ARMASU, S., TERTEAC, D., CEBANU, V., TINCU, S., ZNAGOVAN, A., NEICOVCENA, I., COSELEVA, O., SLANINA, V., MACAEV F. Characterization of propolis from Moldova's central region: chemical composition, antioxidant and antimicrobial properties. In: Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and EcologicalChemistry. 2023, 18(1), ISSN (p) 1857-1727 ISSN (e) 2345-1688 http://doi.org/10.19261/cjm.2023.924
 12. LUPASCU, G., STINGACI, E., GAVZER, S., LUPASCU, L., CRISTEA, N., ZVEAGHINTSEVA, M., MACAEV, F. Protective activity of vinyl-triazolic derivatives against some causative agents of wheat root rot. În: Rom. J. Biol. Plant Biol. Bucharest, 2021, 66 (1–2) p. 65-76. ISSN: 1843-3782 https://www.ibiol.ro/plant/Volume%2066/Articolul%207.pdf
 13. ЧОБАНУ, Н.Г., МАКАЕВ, Ф.З. Эвтектические растворы на основе 3-(карбоксиметил)-1-винил-1H-имидазол-3-иум хлорида и тиомочевины для получения Монастрола. În: Вестник Башкирского Университета. 2021, vol. 26 (2), стр. 384-387. ISBN: 1998-4812 DOI: 10.33184/bulletin-bsu-2021.2.19
 14. ЗВЯГИНЦЕВА, М.М. Новый синтез (Z)-3-(1-амино-2-оксо-2-фенилэтилиден)индолин-2-она. În: Вестник Башкирского Университета. 2021, vol. 26 (2), стр. 398-402. ISBN: 1998-4812 DOI: 10.33184/bulletin-bsu-2021.2.22


Brevete de invenţie

 1. MACAEV F., ZVEAGHINTEVA M., STANGACI E., POGREABNOI S., LUPASCU L. Utilizare a (Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei în  calitate de remediu contra bacteriilor fitopatogene. Institutul de Chimie. Сerere de brevet: a2020 0056 din 13.06.2020
 2. MACAEV, F.; BILAN, D.; RADUL,  O.;  BOLDESCU, V. Procedeu de sinteză diastereo- și enantioselectivă a (S)-3-hidroxi-3-[(R)-2-oxociclohexil]indolin-2-onei. Institutul de Chimie. Brevet de invenție MD4689 B1 acordat din 30.04.2020.
 3. MACAEV, F.; STINGACI, E., POGREBNOI, S., BOLDESCU, V. (Z)-5-metil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)hex-1-en-3-onă, procedeu de sinteză şi utilizarea ei în calitate de remediu antifungic. Brevet de invenţie MD4703 B1  acordat din 31.07.2020.
 4. MACAEV, F.; ZVEAGHINȚEVA, M.; STÂNGACI,  E.;  POGREBNOI, S.; BOLDESCU, V. Compusul 2-tert-butil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-2H-cromen-2-olului și procedeu de obținere a acestuia. Institutul de Chimie. Brevet de invenţie MD 4665 С1 eliberat din 31.07.2020
 5. MACAEV, F., STÂNGACI, E., POGREBNOI, S., BOLDESCU, V. (Z) -5-metil-1- (4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)hex-1-en-3-onă, procedeuşi sinteză ei în calitate de remediu antifungic. Brevet de invenție MD № 4703C1, eliberat din 2020.07.31.
 6. MACAEV, F., ZVEAGHINȚEVA, M., STÂNGACI, E., POGREBNOI, S., LUPAŞCU, L. Utilizare a (Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei în  calitate de ingredient activ contra bacteriilor fitopatogene. Brevet de invenție MD № 4740B1 acordat din 2021.02.28. BOPI nr.2/2021
 7. MACAEV, F., BILAN, D., RADUL, O., BOLDESCU, V. Procedeu de sinteza diastereo- și enantioselectivă a (S)-3-hidroxi-3-((R)-2-oxociclohexil) indolin-2-onei. Brevet de invenție MD № 4689C1, acordat din 2021.02.28. BOPI nr.2/2021
 8. MACAEV, F., STÂNGACI, E., POGREBNOI, S., BOLDESCU, V. Metodă pentru sinteza 3,3-dialilindolin-2-onei. Brevet de invenție MD №4739B1, acordat din 2021.01.31.
 9. EREMIA, N., MACAEV, F., POGREBNOI, S., ZNAGOVAN, A., MODVALA, S., MARDARI T.,  EREMIA, I., SARÎ, A. Procedeu de hrănire a albinelor. Brevet de invenție de scurtă durată. MD 1598 Z acordat din 2022.09.30. BIOPI nr. 2/2022, p. 67. https://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_02_2022.pdf#page=7
 10. EREMIA N., MACAEV, F., POGREBNOI, S., ZNAGOVAN, A., NEICOVCENA, I., COŞELEVA, O., SARÎ, N., JEREGHI, V. Procedeu de hrănire a albinelor. Brevet de invenție de scurtă durată. MD 1607 Z acordat din 2022.10.31. BIOPI nr. 3/2022p. 57. https://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_03_2022.pdf#page=7
 11. EREMIA, N., MACAEV, F., KRASOCIKO, P., POGREBNOI, S., ZNAGOVAN, A., NEICOVCENA, I., COŞELEVA, O., EREMIA, I., SARÎ, A. Procedeu de hrănire a albinelor. Brevet de invenție de scurtă durată. MD 1611 Z acordat din 2022.11.30. BIOPI nr. 4/2022, p. 50. https://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_04_2022.pdf#page=7
 12. EREMIA N., MACAEV, F., KRASOCIKO, P., POGREBNOI, S., ZNAGOVAN, A., NEICOVCENA, I., COŞELEVA, O., SARÎ, N., EREMIA, M. Procedeu de hrănire a albinelor. Brevet de invenție de scurtă durată. MD 1612 Z  acordat din 2022.11.30. BIOPI nr. 4/2022, p. 50. https://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_04_2022.pdf#page=7
 13. LUPAȘCU, G., MACAEV, F., GAVZER, S., CRISTEA, N., LUPAȘCU, L., STÂNGACI,  E., ZVEAGHINȚEVA, M., POGREBNOI, S. Procedeu de tratare a boabelor de grâu comun de toamnă. Brevet de invenţie de scurtă durată MD №1591 B1 acordat din 2022.01.31. BOPI nr. 1/2022
 14. LUPAȘCU, G., MACAEV, F., GAVZER, S., CRISTEA, N., LUPAȘCU, L., STÂNGACI,  E.,  ZVEAGHINȚEVA M.,  POGREBNOI S. Procedeu de tratare a boabelor de grâu comun de toamnă. Brevet de invenţie de scurtă durată MD № 1603 B1 acordat din 2022.03.31. BOPI nr. 3/2022
 15. LUPAȘCU, G., MACAEV, F., GAVZER, S., CRISTEA, N., LUPAȘCU, L., STÂNGACI,  E.,  POGREBNOI, V., POGREBNOI, S. Procedeu de tratare a boabelor de grâu comun de toamnă. Brevet de invenţie de scurtă durată MD №1604 B1 acordat din 2022.03.31. BOPI nr.3/2022
 16. MACAEV F., STÂNGACI  E., ZVEAGHINȚEVA M., POGREBNOI S., LUPAȘCU L., LUPAȘCU G., GAVZER S. Aplicare a (Z)-4,4-dimetil-1-(2,4-dichlorfenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-ona  în  calitate de remediu fungicid contra Alternaria alternata și Fusarium aquaeductuum. Brevet de invenție MD 1636, Hotărâre de acordare cu nr. 10079 din 2022.06.16
 17. MACAEV, F., STÂNGACI, E., POGREBNOI, V., POGREBNOI, S., LUPAȘCU, L., LUPAȘCU, G., GAVZER, S. Utilizarea (Z)-1-(2,4-dichlorofenil)-5-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hex-1-en-3-one în  calitate de ingredient activ contra fungilor Alternaria alternata și Fusarium aquaeductuum. Brevet de inventie acordat MD 4823 B1 2022.09.30
 18. MACAEV, F., EREMIA, N., SUCMAN, N., POGREBNOI, S., ZNAGOVAN, A., COȘELEVA O., JEREGHI V. Procedeu de hrănire a albinelor. Brevet de invenție de scurtă durată. Chișinău, MD 1716 Y. Data depozit: 2022.10.17. In: BIOPI nr. 9/2023, p. 41. https://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_09_2023.pdf#page=9
 19. ARMAŞU, S., MACAEV, F., STÂNGACI, E., TERTEAC, D., POGREBNOI, V., CEBANU, V. Aplicare a (Z)-1-(2,4-diclorfenil)-5-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)hex-1-en-3-onei în calitate de compus activ contra ciupercii Gloeosporium ampelophagum Sacc. Brevet de invenție de scurtă durată. 2023. Hotărârea nr. 10843 din 2023.08.29 de acordarea brevetului de invenție de scurtă durată.

Proiecte naționale

 1. Studiul chimic al metaboliților secundari din sursele naturale locale și valorificarea potențialului lor aplicativ în baza lărgirii diversității moleculare cu funcționalitate multiplă (cod: 010601).
  Perioada de realizare: 2024-2027
  Conducător: dr. habilitat Veaceslav KULCIȚKI
   
 2. ANCD/20.80009.5007.17. Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: dr. habilitat Fliur Macaev
   
 3. CSSDT/15.817.02.17A. Apa ca mediu pentru construirea substanţelor chimioterapice
  Perioada de realizare: 2015-2019
  Conducător: dr. habilitat Fliur Macaev
   
 4. CSȘDT/16.00353.50.06A. Design-ul şi architectura moleculara a materialelor hibride pe baza scheletului chalconei pentru testarea preclinica contra mycobacterium tuberculosis
  Perioada de realizare: 2016-2017
  Conducător: dr. habilitat Fliur Macaev
   
 5. CSȘDT/14.518.04.08A. De la compuşi naturali la analogii lor şi spre evaluarea preclinică a noilor compuşi cu proprietăţi antituberculoase
  Perioada de realizare: 2014-2015
  Conducător: dr. habilitat Fliur Macaev


Proiecte bilaterale

 1. AȘM-STCU/17.80013.8007.10/6245STCU. Forme farmaceutice solide multicomponente nanodimensionale inovatoare care conțin hexammincobalt(iii) cu proprietăți antivirale și antibacteriene
  Perioada de realizare: 2017-2019
  Conducător: dr. habilitat Fliur Macaev
   
 2. AȘM-ANCSI/16.80013.5007.05/Ro. Sinteza si evaluarea in vitro/in vivo de noi conjugate cu activitate antimicrobiană
  Perioada de realizare: 2016-2017
  Conducător: dr. habilitat Fliur Macaev
   
 3. AȘM-ANSIIU/14.820.18.04.06/U. Antioxidanţi noi pentru diminuarea efectelor stresului oxidativ în hiperglicemie
  Perioada de realizare: 2014-2015
  Conducător: dr. habilitat Fliur Macaev
   

Proiecte pentru tineri cercetători

 1. ANCD/19.80012.50.05A. Steroizomerii spiro[ciclopropan-oxindolilor] cu activitate antivirală
  Perioada de realizare: 2019
  Conducător: dr. Natalia Sucman