Activitate științifică, pedagogică și administrativă

A susținut cursurile universitare de Chimie fizică, Tehnologie chimică, Chimia ecologică, Metode fizico-chimice de cercetare, Evaluarea riscului chimic, Cinetica și termodinamica sistemelor ecologice, Educație ecologică.

A susținut prelegeri ca profesor-invitat la universități din Republica Moldova (Chișinău, Bălți, Comrat, Cahul), România (Iași, Timișoara, Cluj, București), Italia (Roma, Torino), SUA (Texas, California), China (Chengdu), Elveția (Zürich), Ungaria (Budapesta), Cehia (Praga).

A pregătit 35 de doctori și doctori habilitați în științe, inclusiv în cooperare cu Institutul Național de Științe Aplicate, Lyon, Franța (1998), Universitatea „A.I.Cuza“, Iași, România (2018).

A înființat catedra de Chimie Industrială și Ecologică (1992), Centrul de Cercetare pentru Chimie Aplicată și Ecologică (1992), Facultatea de Ecologie, UILM (1992), Centrul de Cercetare pentru Chimie Fizică și Anorganică (2006), Liceul pentru copii talentați (2007), Universitatea Academiei de Științe (2007), ONG-ul pentru Protecția Mediului „Terra Nostra“ (1992), Asociația de Cercetare Științifică din Moldova, „MRDA“ (2000) etc.

A fondat revistele: „Mediul ambiant“ (2002), „Revista de chimie din Moldova“ (2005), revista de știință, inovație, cultură și artă „Academos“ (2005).

A pregătit și a semnat în numele Guvernului Republicii Moldova un acord internațional de cooperare cu Fundația Americană pentru Cercetare și Dezvoltare (2000), un acord de asociere a Republicii Moldova la programul-cadru 7 al Uniunii Europene privind știința, tehnologia și activitățile demonstrative (2011), un acord privind asocierea Republicii Moldova la programul-cadru al UE pentru știință și inovare Orizont-2020 (2014), precum și peste 45 de acorduri bilaterale între Academia de Științe din Moldova și academiile și organizațiile științifice relevante din peste 25 de țări.

A organizat numeroase conferințe științifice internaționale privind chimia mediului (1985, 1995, 2002, 2005, 2008, 2010, 2012, 2017, 2022), managementul științei, educației și inovației (1995-2020).

A fost reprezentant al Republicii Moldova în Consiliul de Administrație al Fondului Internațional de Cooperare și Parteneriat al Mării Negre și Caspice (2004), Centrului Comun de Cercetare JRC-Uniunea Europeană (2013), Academia Europeană ALLEA (2018).