Apa ca mediu pentru construirea substanţelor chimioterapice

Program

Proiect instituțional, finanțat de CSȘDT,
18.02. Cercetări ştiinţifice aplicate cu destinaţie generală în direcţia strategică "Materiale, tehnologii şi produse inovative"

Cifru
CSSDT/15.817.02.17A
Perioada de realizare
2015-2019
Instituții

Institutul de Chimie

Executori:
Dr. Serghei POGREBNOI Oleg RADUL
Dr. Veaceslav BOLDESCU Marina ZVEAGHINȚEVA
Dr. Eugenia STÎNGACI Dmitri BILAN
Dr. Natalia SUCMAN Serghei CURLAT
Dr. Vsevolod POGREBNOI  

 

Rezumat

Pentru prima dată a fost propusă și realizată sinteza α-oxidului (+)-3-carenei, aziridinei și a lichidelor ionice imidazolice. Au fost identificate condițiile de obținere a derivaților spiro-ciclopropanoxindolilor - potențiali inhibitori ai HIV-1. A fost stabilită influenţa efectului steric al fragmentului hem-dimetilciclopropanic cis-poziţionat asupra grupării azido în poziția 4 a (1R,3R,4R,6S)-4-azido-4,7,7-trimetilbiciclo[4.1.0]heptan-3-olului.

S-a determinat că reacţia de condensare asimetrică a indolindionei şi cetonelor ciclice este influenţată de natura solventului şi a catalizatorului.

Au fost dezvoltate protocoale pentru obţinerea 1-(triazolil)etanilor şi 3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-2H-cromen-2-olilor cu activitate fungicidă înaltă.

Proiectul dat a reuşit să creeze condiţiile pentru dezvoltarea tinerilor cercetători în domeniul dezvoltării noilor compuşi biologic activi cu utilizare în medicină şi prin aplicarea metodelor verzi.

Materialele publicate în cadrul proiectului pot aduce valoarea adăugată la dezvoltarea programelor de studii şi materialului didactic pentru disciplinele chimice universitare. Realizarea proiectului a permis crearea activelor imobilizate sub formă de brevete de invenţie. Beneficiile în cazul realizării invenţiilor dezvoltate şi brevetate date includ: costuri reduse: a metodelor noi elaborate, pentru întreţinerea echipamentului tehnologic, la tratarea apelor reziduale, protecţia antiincendiară, purificarea aerului. Realizarea metodelor elaborate în industria farmaceutică vor contribui la reducerea poluării mediului ambiant.

Publicații

În perioada 2015-20219, în baza rezultatelor obţinute au fost publicate 117 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii în ediții internaționale, 3 capitole în monografii, 31 articole, inclusiv 13 articole în revistă de peste hotare cu factor de impact; 2 articole în reviste internaționale; 4 articole în reviste naționale; 12 articole în culegeri naționale/internaționale; 81 teze la diverse manifestări ştiinţifice internaţionale. Au fost obținute 6 brevete de invenție și depuse 5 cereri de brevet de invenţie.

A fost susținută o teză de doctor în științe chimice (Vsevolod Pogrebnoi).