Asociația Obștească Society for Thermal Analysis and Calorimetry of Moldova (STACM)

Asociația Obștească Society for Thermal Analysis and Calorimetry of Moldova (STACM) a fost fondată în anul 2018 având ca principală misiune realizarea unei mai bune răspândiri a metodelor de analiză termică si calorimetrie pe teritoriul Republicii Moldova, dar în același timp și transferul informațional către și dinspre alte zone ale lumii în care analiza termică se dovedește a avea o importanță sau un potențial considerabil.

La fiecare doi ani, STACM dorește strângerea cercetătorilor din tarile partenere, deoarece comunitatea în continuă creștere a cercetătorilor din domeniul analizei termice si calorimetriei, arată necesitatea organizării unor astfel de conferințe, întâlniri și simpozioane, precum și a adunării celor interesați în vederea perpetuării și dezvoltării domeniului.

Conferințele organizate de către STACM au ca scop invitarea cercetătorilor din domeniul analizei termice și calorimetriei din lumea întreagă în vederea schimbului de experiență și cunoaștere cu cei ce lucrează în domenii complementare sau care doar folosesc tehnici termoanalitice. Pe lângă activitatea de promovare al acestor valori si deziderate, se urmărește organizarea unor sesiuni de lucru unde participanții să poată discuta despre planurile lor, despre nevoile științifice și deci să aibă ocazia de a iniția, promova și implementa: noi proiecte, contacte și colaborări ulterioare.

În vederea atingerii misiunii, scopului și obiectivelor sale, asociația STACM își propune următoarele activități, desfășurate pe plan local, național și internațional:

  • Organizarea și realizarea de proiecte, activități, congrese, conferințe, simpozioane, colocvii, și evenimente pe diferite teme în directă sau strânsă legătură cu analiza termică și calorimetria, destinate cercetătorilor, cadrelor didactice din învățământul superior sau preuniversitar, studenților, dar și societății civile în general.
  • Realizarea și editarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și de alte materiale informative.
  • Organizarea de cursuri de pregătire, scoli de vară, campanii tematice, întâlniri, mese rotunde, proiecții sau dezbateri publice.
  • Inițierea de proiecte de promovare a valorilor științifice academice, universitare sau/si de cercetare-dezvoltare.
  • Promovarea de activități care pot duce la afilierea asociației STACM la organisme locale, naționale și internaționale de profil.
  • Promovarea cercetărilor interdisciplinare și diseminarea acestora după diverse criterii ce pot include și pe cele ce au caracter intercultural și transfrontalier.
  • Participarea la programe locale, naționale și internaționale, ca asociație prin reprezentanții săi legali sau delegați conform legilor în vigoare și prezentului statut.
  • Dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu companii naționale sau internaționale, precum și cu autorități publice din tara și străinătate.
  • Dezvoltarea de activități economice proprii în vederea autofinanțării.
  • Desfășurarea altor acțiuni potrivit scopului asociației și conform cu statutul asociației, regulamentul de ordine interioară și cu dispozițiile legale în vigoare.


Asociația STACM este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, apolitică, independentă și neguvernamentală.

Sediul asociaţiei STACM este în oraşul Chișinău, la adresa: strada Drumul Viilor, nr.  26A, oficiul 423a, Republica Moldova.


Consiliul Director:

Preşedinte:  dr. Petuhov Oleg

Vicepreşedinte Executiv: dr. Cuzan Olesea

Vicepreşedinte Ştiinţific: dr. Rotaru Andrei

Coordonator Departamentul Ştiinţific: dr. Coropceanu Eduard

Coordonator Departamentul Proiecte: Vitiu Aliona

Secretar General: dr. Chișca Diana