Aviz privind susținerea publică a tezei de doctor în științe chimice

10.05.2023

Se anunță ședinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 144.01-23-1 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova pentru susţinerea publică a tezei de doctor în științe chimice cu titlul: „Cercetarea proprietăților antiradicalice ale acidului dihidroxifumaric și a unor derivați ai săi cu aplicarea metodelor cinetice și computaționale”.

Candidat: Natalia BOLOCAN
Specialitatea: 141.01. Chimie fizică
Conducător științific: Gheorghe Duca,  doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar, academician
Data susținerii: 25 mai 2023
Ora: 14:00
Locația: blocul IV al USM, sala 222, strada A. Mateevici, 60, municipiul Chișinău.

Teza de doctorat şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universității de Stat din Moldova:
http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/9823
http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/9821
și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare: https://www.anacec.md/ro/technical-staff/evaluations

Avizele și comentariile la teza de doctorat pot fi transmise la adresa electronică: [email protected].

Sunt invitați toți doritorii.

Sursa: