CHIMIA MONTMORILONITULUI INTERCALAT

Titlul: CHIMIA MONTMORILONITULUI INTERCALAT
Proprietăți de suprafață. Modele fizico-chimice

Autor: RUSU Vasile
Responsabil de ediție: NASTAS Raisa

Locul și anul publicării: Chișinău, 2022

ISBN: 978-9975-165-36-5

DOI: https://doi.org/10.19261/9789975165365

Link la fisierul PDF: acces deschis PDF

Rezumat:

Monografia cuprinde cercetări fizico-chimice a montmorilonitului intercalat cu oligomeri, incluzând condițiile de sinteză a adsorbanților intercalați, dirijarea
proprietăților de suprafață, inclusiv acidității lor, caracteristicilor sorbțional-structurale, stabilității termice și eficienței catalitice. S-a atras o atenție deosebită asupra modului de delimitare a caracteristicilor electrice a straturilor duble în proximitatea suprafețelor bazale și laterale ale montmorilonitului. S-au estimat caracteristicile stratului compact - potențialul Stern, energia de adsorbție specifică chimică, densitatea de sarcini, constantei dielectrice în stratul compact, capacității electrice și grosimii stratului. Monografia este adresată cercetătorilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor din domeniul chimiei fizice.