De la compuşi naturali la analogii lor şi spre evaluarea preclinică a noilor compuşi cu proprietăţi antituberculoase

Program

Program de Stat: „Designul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii”, finanțat de CSȘDT
18.04: Cercetări ştiinţifice aplicate cu destinaţie generală în direcţie strategică "Sănătate şi biomedicină"

Cifru
CSȘDT/14.518.04.08A
Perioada de realizare
2014-2015
Instituții

Institutul de Chimie

Executori:
Acad. DUCA Gheorghe
Dr. POGREBNOI Serghei
Dr. STÎNGACI Eugenia
Dr. BOLDESCU Veaceslav
CRUDU Valeriu
EFTODI Serghei
CIOBANU Nelly
Rezumat

Au fost obţinuţi doi compuşi din grupul derivaţilor alcaloidului triptantrina și doi complecşi ai derivaţilor triptantrinei cu ciclodextrinele. Compuşii au fost supuşi studiilor fizico-chimice, inclusiv cu spectrometria IR, RMN. A fost efectuat studiul toxicităţii acute a doi derivaţi ai triptantrinei pe animalele de laborator și în rezultat nu s-a înregistrat nici un caz de letalitate în dozele folosite la tatonare. Astfel, cei doi compuşi au o toxicitate acută redusă, încadrându-se în categoria substanţelor cu toxicitate mică. Nu s-a continuat cercetarea cu doze mai mari, întrucât astfel de doze sunt neabordate de farmacoterapia actuală, fiind echivalente unor doze de peste 100 g pentru un adult de 70 kg.

Publicații

În baza rezultatelor obţinute au fost publicate 10 lucrări ştiinţifice, inclusiv 1 monografie, 1 articol în revistă cu factor de impact şi 7 teze la conferinţe. A fost depusă o cerere de brevet de invenție.