Dragancea Diana

Titlul: Doctor în științe chimice, conferențiar cercetător
Funcția: Cercetător științific superior
Laborator: Chimie Bioanorganică și Nanocompozite
Birou:  206
Telefon/fax: (+373 22) 73 97 55
Email: [email protected]
[email protected]
Profil/cont personal: ORCID
Google Scholar
Instrumentul Bibliometric Național 
Domeniul de cercetare

Sinteza și caracterizarea compușilor coordinativi homo- și heteropolinucleari.      

Publicații relevante
Proiecte
  1. Dinca, A.; Mindru, A.; Dragancea, D.; Tiseanu, C.; Shova,  S.; Cornia, S.; Carrella, L.; Rentschler, E.; Affronte, M.; Andruh, M. Aggregation of [LnIII12] clusters by the dianion of 3-formylsalicylic acid. Synthesis, crystal structures, magnetic and luminescence properties. Dalton Trans., 2019, 48, 1700-1708. DOI: 10.1039/C8DT04602F (IF: 4,052).
  2. Cuba, L.; Bourosh, P.; Kravtsov, V.; Gorincioi, E.; Dragancea D. Oxido- and dioxidovanadium(V) complexes with o-vanillin semicarbazone: Synthesis and crystal structure. Chemistry Journal of Moldova, 2018, 13(1), 36-45. DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2018.477.
  3. Cuba, L.; Dragancea, D.; Bourosh P. Synthetic, spectroscopic and structural studies of coordination compound of Ni(II) with o-vanillin semicarbazone, MaterialeleConferinței "Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători", Ediția VI, Chișinău, Moldova, 15 iunie 2017, p. 116-120.
  4. Dragancea, D.; Talmaci, N.; Shova, S.; Novitchi, Gh.; Darvasiová, D.; Rapta, P.; Breza, M.; Galanski, M.; Kozı̌śěk, J.; Martins, N. M. R.;  Martins, L.M. D. R. S.; Pombeiro, A. J. L.; Arion, V. B. Electronic structure of oxido- and/or dioxidovanadium units in two different but closely related families of complexes with substituted 1,5-bis(2-hydroxybenzaldehyde)carbohydrazones and their use as catalyst precursors in oxidation of cyclohexane. Inorg. Chem., 2016, 55, 9187-9203. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6b01011 (IF: 4,85).