În atenția tuturor celor pasionați de biologie, chimie și ... comunicarea chimică între specii!!!

15.11.2023

Recent a fost aprobată pentru finanțare acțiunea COST CA22102 European Network In CHEmical Ecology: translating the language of life into sustainability (E-NICHE) / Rețeaua internațională de ecologie chimică: translarea limbii vieții în sustenabilitate (E-NICHE)
Acțiunea reprezintă un proiect internațional care include un consorțiu larg de 112 participanți din 29 țări din UE, membre cu drepturi depline a programului COST. Republica Moldova este reprezentată în comitetul de conducere a acțiunii prin contribuția Institutului de Chimie și Institutului de Zoologie, USM.

Scopul principal al acestei acțiuni este de a unifica diferite domenii ale Ecologiei Chimice prin atragerea cercetătorilor care studiază compușii naturali implicați în comunicarea chimică între specii. Provocarea principală cu care se confruntă comunitatea de cercetare din UE în acest domeniu este fragmentarea puternică a activităților multidisciplinare aferente și lipsa unor rețele eficiente între cercetătorii care studiază ecosistemele aquatice și terestre, chimia compușilor naturali, biochimia și ecologia, biologia plantelor și animalelor, zoologia și biologia moleculară, neurobiologia și microbiologia. Interacțiunea eficientă între aceste grupe de cercetători poate contribui la noi idei și perspective de cercetare orientate spre soluționarea provocărilor societale moderne prin crearea de noi molecule și produse chimice cu o aplicare inovativă a compușilor de origine naturală. Domeniul de importanță strategică pentru Republica Moldova care este abordat de E-NICHE e legat de utilizarea mijloacelor de comunicare chimică pentru elaborarea metodelor moderne și inofensive de protecție a plantelor agricole.

Domeniile de competență relevante ale acțiunii:

  • Științe biologice: ecologia, metabolomica, biodiversitatea, biologia comparată.
  • Științe chimice: chimia organică, chimia compușilor naturali.
  • Științe ale mediului: biotehnologia mediului, bioremediere, biodegradare.

Obiectivele specifice ale E-NICHE includ acțiuni de coordonare a cercetărilor și acțiuni de fortificare a capacităților de cercetare. Pentru atingerea acestor obiective în cadrul E-NICHE vor fi susținute financiar acțiuni de mobilitate a cercetătorilor care se vor încadra în diferite evenimente științifice la nivelul UE, inclusiv cu aspect de diseminare a cercetărilor, dar mai ales de promovare a cunoștințelor din domeniul ecologiei chimice în rândul tinerilor cercetători.

E-NICHE este deschisă pentru aderare pentru toți cercetătorii din domeniile susmenționate, în mod deosebit pentru tinerii care au intenții serioase de a dezvolta cercetări in ecologia chimică în cadrul național și în strânsă colaborare cu partenerii europeni ai consorțiului. Activitatea este organizată în 4 grupuri de lucru, care abordează obiective concrete definite de scopul și misiunea E-NICHE.

Toata informația despre conceptul și structura proiectului este integrată în Memorandumul de Înțelegere (MoU), care este în acces liber pe portalul de internet E-NICHE, unde găsiți mai multe informații la subiect, inclusiv și datele de contact ale participanților la acțiune.

Nu ezitați să vă implicați !!!