Blaja Svetlana

Funcția: Cercetător ştiinţific
Titlul: Doctor
Laborator: Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi
Birou:  307
Telefon/fax: (+373 22) 73 97 69
Email: [email protected]
Profil/cont personal:

ORCID
Google Scholar
SCOPUS
Instrumentul Bibliometric Național

Domeniul de cercetare
 1. Chimia bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi, metode fizico-chimice de analiză, sinteza chimică.
Publicații relevante
Proiecte

Articole în reviste științifice din bazele de date Web of Science și SCOPUS

 1. BLAJA, S.P., LUNGU, L.V., KUCHKOVA, K.I., CIOCARLAN, A.G., BARBA, A.N., VORNICU, N., ARICU, A.N. Norlabdane Compounds Containing Thiosemicarbazone or 1,3-Thiazole Fragments: Synthesis and Antimicrobial Activity. In: Chemistry of Natural Compounds, 2021, 57(1), 101-110. DOI: https://doi.org/10.1007/s10600-021-03292-3 (FI 0.809). IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/126852
 2. CIOCARLAN, A., LUNGU, L., BLAJA, S., DRAGALIN, I., ARICU, A. The use of some non-conventional methods in chemistry of bicyclohomofarnesenic methyl esters. In: Chemistry Journal of Moldova, 2020, 15(2), 69-77.DOI: https://doi.org/10.19261/cjm.2020.791. IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/118145

Articol  în culegere de lucrări ştiinţifice editate în Republica Moldova

 1. ARÎCU, A., LUNGU, L., BLAJA, S., CUCICOVA, C., CIOCÂRLAN, A. Sinteza și studiul activității antimicrobiene a compușilor norlabdanici cu unități structurale heterociclice. In: Acad. A. Gulea - Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională: „Materiale Avansate în Biofarmaceutică şi Tehnică”, Culegere de articole, Chişnău, 2021, 10-34.

Teze ale conferințelor ştiinţifice

 1. CIOCARLAN, A., BLAJA, S.,  CUCICOVA, C.,  LUNGU, L., ARICU, A. Synthesis of some new homodrimane sesquiterpenoids with benzothiazole fragment. In: The 21st Tetrahedron Symposium – Online, 21 – 24 June 2021. (Reg. numb. ETR2021_0478). https://app.oxfordabstracts.com/events/1644/secure/program-app/submission/241532
 2. LUNGU, L., BLAJA, S., CIOCARLAN, A., DRAGALIN, I., ARICU, A. The electrochemical transformations of methyl bicyclohomofarnesoates. In: New frontiers in natural product chemistry. Online scientific seminar, Chisinau, June 4, 2021, Book of Abstracts, p. 15. DOI/IBN: https://doi.org/10.19261/nfnpc.2021.ab08.
 3. CIOCÂRLAN, A., CAZACU, V., LUNGU, L., BLAJA, S., DRAGALIN, I., ARÎCU, A. The use of non-conventional methods for the isolation of chromatographically inseparable compounds. In: New frontiers in natural product chemistry. Online scientific seminar, Chisinau, June 4, 2021, Book of Abstracts, p. 19. DOI/IBN: https://doi.org/10.19261/nfnpc.2021.ab12.
 4. BLAJA, S., KUCHKOVA, K., LUNGU, L., LOZOVAN, V., ARÎCU, A. Synthesis of hydrazide containing trinorlabdane derivatives. In: New frontiers in natural product chemistry. Online scientific seminar, Chisinau, June 4, 2021, Book of Abstracts, p. 22. DOI/IBN: https://doi.org/10.19261/nfnpc.2021.ab15.
 5. ARICU, A., KUCHKOVA, K., BLAJA, S., BARBA, A. Synthesis of some homodrimane sesquiterpenoids with dihydrazide fragment from norambreinolide. In: New frontiers in natural product chemistry. Online scientific seminar, Chisinau, June 4, 2021, Book of Abstracts, p. 32. DOI/IBN: https://doi.org/10.19261/nfnpc.2021.ab25.
 6. BLAJA, S., ARICU, A., KUCHKOVA, K., BARBA, A. Synthesis of some new homodrimane derivatives of benzothiazole from norambreinolide. In: New frontiers in natural product chemistry. Online scientific seminar, Chisinau, June 4, 2021, Book of Abstracts, p. 33. DOI/IBN: https://doi.org/10.19261/nfnpc.2021.ab26.

Brevete de invenţie şi materiale la saloanele de invenţie

 1. ARÎCU, A., CIOCÂRLAN, A., LUNGU, L., BLAJA, S., VORNICU, N. 5-(Homodrim-6,8-dien-11-il)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-imină cu proprietăţi antifungice. Brevet de invenție MD 4765.
 2. ARÎCU, A., CIOCÂRLAN, A., LUNGU, L., BLAJA, S., VORNICU, N. (Z/E)-2-(1-((1R,2R,8aS)-2-hidroxi-2,5,5,8a-tetrametildecahidronaftalen-1-il)propan-2-iliden)hidrazincarbotioamidă pentru utilizare în calitate de remediu antifungic. Brevet de invenție MD 4780.
 3. ARÎCU, A., CIOCÂRLAN, A., LUNGU, L., BLAJA, S., VORNICU, N. 5-(Homodrim-6,8-dien-11-il)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-imină cu proprietăţi antifungice. Salonul  internațional  de invenții  și  inovații  „TRAIAN VUIA” ediția a VII-a, 06-08 octombrie 2021, Timișoara.
 4. ARÎCU, A., LUNGU, L., CIOCÂRLAN, A., BLAJA, S., VORNICU, N. Compușii terpenici noi cu fragment tiadiazolic/tiosemicarbazonic cu proprietăți antifungice. EIS „INFOINVENT”, ediția a XVII-a, 17-20 noiembrie 2021, Chișinău.