Națiunile produc știință și tehnologie pentru a sprijini dezvoltarea proprie într-un sistem economic global

12.07.2021

 

Gh. Duca

Interviul Dlui  Dr. Victor Doraș cu Academicianul Gheorghe Duca

D-stra sunteți cunoscut ca un savant cu renume și manager al științei cu experiență. Deci, vreau să vă pun o întrebare, puțin naivă. În ce constă importanța științei?

La baza dezvoltării economiilor contemporane stă dezvoltarea tehnologică, iar aceasta este absolut imposibilă fără fundament ştiinţific. Națiunile trebuie să producă știință și tehnologie pentru a sprijini puterea politică, socială şi economică, creşterea bunăstarii oamenilor, precum şi poziția proprie într-un sistem global. Dar, dezvoltarea științei și tehnologiei are loc numai în mediu competitiv și este dictată de interesele sociale, economice și politice ale națiunilor. Superioritatea științifică și tehnologică sporește reputația unei națiuni pe plan internațional.

Care este starea actuală a științei în Republica Moldova?

După destrămarea Uniunii Sovietice, Moldova a reușit să păstreze o tradiție în educație și știință, un sistem educațional funcțional și o comunitate științifică puternică. La momentul destrămării, in RM erau 150 de institute, universități, centre  si laboratoare știintifice mari, activau 33 mii angajați. Patrimoniul numai al academiei era de un mlrd de dollari. Finanțarea științei era în volum de 0,73% din PIB.

După obținerea independenței, dezvoltarea științei şi inovațiilor este marcată de stagnare. Responsabilitatea pentru ştiinţă trece fără succes prin câteva ministere.

In 1999 a fost adoptată legea Academiei şi format pe lângă Guvern Consiliul Suprem pentru Ştiință și Dezvoltare Tehnologică (CSSDT), dar cu regret nu a avut efect. 

Până în 2004 erau 101 instiute cu o finanțare de 0,2% din PIB – 68 mln lei, indemnizațiile doctorului in stiinta – 50 lei, acad. – 72 lei. Era dezastru. Acoperișurile curgeau, utilaj învechit, toaletele închise, nu funcționau, toate bunurile date in arenda pe mulți ani. Sediu central era a Caii ferate s.a.m.d.

Punctul de cotitură a fost adoptarea Codului cu privire la știință și inovare în 2004.

Interviul integral poate fi vizualizat aici.

Sursa: