Participarea la lucrările Conferinței CHEM 5 -MIT 2023 din 26-27 octombrie 2023, Iași, România

31.10.2023

În perioada 26-27 octombrie 2023, o echipă de cercetători din cadrul Institutului de Chimie al USM, în frunte cu  academicienii Gheorghe Ducă și Tudor Lupașcu, au participat la lucrările Conferinței CHEM 5 -MIT 2023, ediția a V-a, manifestare organizată de Facultatea de Chimie în cadrul Ceremoniei Aniversare de celebrare a 163 de ani de la înfiinţarea Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România.

Evenimentul a avut loc în cadrul Universități "A.I. Cuza" din Iași, România, și a reunit un număr semnificativ de cercetători, oameni de știință și experți din domeniul chimiei, atât din țară, cât și din străinătate.

În cadrul acestui eveniment, academicienii Gheorghe Ducă și Tudor Lupașcu și dr. habilitat Olga Covaliova au prezentat două comunicări orale, care au suscitat un interes deosebit în comunitatea academică. Prima prezentare a fost dedicată noilor metode umede de tratare a apelor reziduale în localități.  Sub coordonarea academicianului Gh.Duca  a fost dezvoltată o abordare inovatoare pentru gestionarea eficientă a apelor uzate în comunități. Această tehnologie avansată promite să aibă un impact semnificativ asupra calității mediului și asupra sănătății publice. A doua prezentare s-a concentrat pe noile tehnologii de potabilizare a apelor în localitățile moldave poluate cu hidrogen sulfurat, amoniac și alte substanțe chimice. În fața auditoriului de specialiști, academicienii au descris cercetările lor recente care au condus la dezvoltarea unor soluții inovatoare pentru purificarea apei în zonele afectate de poluare cu hidrogen sulfurat, ceea ce reprezintă un pas important către îmbunătățirea calității apei potabile în regiune. Cercetările Academicienilor Gheorghe Ducă și Tudor Lupașcu deschid perspective noi pentru soluționarea problemelor complexe legate de gestionarea apei și de protecția mediului în Moldova.

Participarea cercetătorilor Institutului de Chimie al USM la această conferință de prestigiu marchează încă o dată angajamentul față de cercetarea științifică de înaltă calitate și față de dezvoltarea durabilă a societății. Astfel, va fi consolidată colaborarea interuniversitară și vor fi promovate cercetările inovatoare în domeniul chimiei, cu impact pozitiv asupra comunităților și a mediului. La conferință au mai  participat cu comunicări poster următorii cercetători științifici: dr. Lidia Romanciuc, dr. Irina Ceban, dr. Marina Grinco, dr. Lidia Lungu, dr. Olga Danilescu, cerc. șt. stagiar Natalia Bîrcă.

Participarea la acest eveniment este un exemplu elocvent al colaborării fructuoase între instituțiile academice de prestigiu din regiune.

conf Iasi poza 1 Poza Iasi
Duca conf Iasi Covaliova Olga conf Iasi