Polimeri coordinativi poroşi robuşti

Program

Program bilateral dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei (AȘM) și Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania (BMBF)

Cifru
AȘM-BMBF/13.820.08.03/GF
Perioada de realizare
2013-2015
Instituții
  1. Institutul de Chimie
  2. University Duesseldorf, Germany
Executori:
Acad. TURTĂ Constantin VODĂ Irina
Dr., conf. cerc. DRUȚĂ Vadim PETUHOV Oleg
Dr., conf. cerc. INDRICEAN Constantin IAVORSCHI Valentina
GORINCIOI Viorina  

 

Rezumat

Proiectul a impulsionat cooperarea științifică la un nou nivel între cercetătorii din Republica Moldova și Germania asigurând accesul la infrastructura modernă de cercetare.

Impactul științific al proiectului constă în elucidarea principiilor de design a noilor liganzi organici micști și sinteza compușilor coordinativi polimerici poroși în condiții de laborator cu proprietăți termice și hidrolitic stabile, care vor fi folosiți în procesele de stocare a gazelor importante pentru energetica viitorului.

Din sursele alocate în cadrul proiectului a fost organizată participarea colegilor de la Universitatea din Dusseldorf (Germania) la lucrările celei de a XVIII Conferințe Internaționale "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry", October 8-9, 2015, Chișinău, Moldova.