Ședința Comisiei de Îndrumare Extinsă pentru evaluarea preliminară a tezei de doctorat

06.05.2021

Joi, 03 iunie 2021 ora 11:00, în incinta Institutului de Chimie (bir. 349, etajul 3), va avea loc ședința Comisiei de Îndrumare Extinsă pentru evaluarea preliminară a tezei de doctor în științe chimice cu titlul: Evaluarea influenței chimiei suprafeței adsorbanților carbonici în procesul de adsorbție a poluanților, la specialitatea 144.01 - Chimie fizică, elaborată de către doctoranda GÎNSARI Irina. Conducător științific - dr., conf. cerc. NASTAS Raisa.

Componența Comisiei de Îndrumare Extinse a fost aprobată de Consiliului Științific al Consorțiului Național administrat de Universitatea de Stat din Moldova la data de 22 decembrie 2020, în următoarea componență:

1.LUPAȘCU Tudor, doctor habilitat, profesor cercetător, academician, Institutul de Chimie -Președintele Comisiei;

2. DUCA Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar, academician, Institutul de Chimie, USM;

3. CIOBANU Mihail, doctor habilitat, conferențiar cercetător, Institutul de Chimie;

4. POVAR Igor, doctor habilitat, conferențiar universitar, Institutul de Chimie;

5. GONȚA Maria, doctor habilitat, profesor universitar, USM;

6. DRUȚĂ Raisa, doctor, conferențiar universitar, UTM; 

7. NASTAS Raisa, doctor, conferențiar cercetător - conducător de doctorat, Institutul de Chimie.

ANGHEL Lilia, doctor, Institutul de Chimie - secretar științific al ședinței.

Cuvinte-cheie: