Societatea de Chimie din Republica MoldovaStr. Academiei, nr. 3,  Chisinau, MD 2028, Republica Moldova
Telefon: (373)22 725490; (373)22 738409
Web: https://sch-rm.blogspot.com/ 
         https://ichem./societatea-de-chimie-din-republica-moldova 

E-mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/ChemSocMoldova           


Societatea de Chimie din Republica Moldova (SCRM) a fost fondată în anul 2002 și are drept scop reunirea tuturor persoanelor cu studii superioare implicate în activitatea de cercetare, învățământ, industrie, din alte ramuri ale economiei și domenii de activitate utile societății, în vederea dezvoltării și atingerii următoarelor obiective:

 • Promovarea chimiei sub toate aspectele.
 • Participarea la determinarea direcţiilor prioritare în chimie, elaborarea programelor ştiinţifice, efectuarea expertizei proiectelor şi a rezultatelor ştiinţifice obţinute;
 • Contribuirea la integrarea în spațiul European de cercetare;
 • Participarea în proiecte și programe naționale, regionale și internaționale în domeniul cercetării și inovării;
 • Acordarea titlurilor onorifice, premiilor și medaliilor, diplomelor și mențiunilor pentru rezultate remarcabile în chimie din țară și strainătate;
 • Fortificarea impactului cercetării asupra educației. Contribuirea la organizarea și desfășurarea concursurilor şi olimpiadelor la chimie;
 • Susținerea antreprenoriatului care utilizează inovațiile din domeniul chimiei;
 • Organizarea lecturilor publice, academice, seminarelor științifice, sesiunilor de comunicări, colocviilor, simpozioanelor, conferinţelor și congreselor de interes naţional şi internaţional;
 • Acordarea ajutorului instituţiilor, unităţilor economice în rezolvarea unor probleme de cercetare ştiinţifică;
 • Promovarea colaborării cu societăţi similare din ţară şi din întreaga lume, precum şi cu federaţii, uniuni sau alte organisme internaţionale din domeniul chimiei şi ştiinţei în general;
 • Promovarea tinerilor cercetători şi susţinerea în participarea la manifestări cu caracter ştiinţific în ţară şi peste hotare. Acordarea sprijinului la obţinerea unor burse de studii;
 • Asigurarea unui flux informaţional continuu între specialiştii din ţară şi de peste hotare.
   

Organele de conducere

Societatea de Chimie din Republica Moldova este o asociație obștească, neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinței persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de statut. Organul suprem al SCRM este adunarea generală a societății, care se convoacă anual și după necesitate. Intre adunările generale societatea este condusă de biroul SCRM format din 5 membri:

Președinte – acad. Gheorghe DUCA

Prim-vicepreședinte – acad. Tudor LUPAȘCU

Vicepreședinte – dr. Viorica GLADCHI

Secretar general – dr. hab. Aculina ARÎCU

Secretar tehnic - Elena CULIGHIN

Potenţialul ştiinţific al Societăţii de Chimie din Republica Moldova constituie peste 160 persoane,  inclusiv 2 membri titulari ai Academiei de  Ştiințe a  Moldovei, 1 membru corespondent, 17 doctori habilitaţi şi 66 doctori în ştiinţe chimice.

 • Institutul de Chimie – 114 persoane;
 • Facultatea  de Chimie și Tehnologie Chimică, Universitatea de Stat din Moldova – 41 persoane;
 • Institutul de Fizică Aplicată – 4 persoane;
 • Institutul de Ecologie şi Geografie – 4 persoane.
   

 Societatea de Chimie din Republica Moldova cuprinde următoarele domenii:

 • Agrochimia
 • Chimia alimentară
 • Chimia analitică și termodinamica chimică
 • Chimia anorganică
 • Chimia bioanorganică
 • Chimia biofarmaceutică
 • Chimia bioorganică și a compușilor naturali
 • Chimia coordinativă
 • Chimia cuantică
 • Chimia ecologică și a mediului
 • Chimia fizică și a sorbenților
 • Chimia organică
 • Cinetica chimică și cataliza
 • Educația chimică
 • Geochimia
 • Tehnologia chimică

Colaborarea internațională și națională

Societatea de Chimie din Republica Moldova promovează colaborarea cu societăți similare din întreaga lume, precum și cu federații, uniuni sau alte organisme internaționale din domeniul chimiei și științei în general.

În baza acordurilor de cooperare, Societatea de Chimie colaborează cu Societatea de Chimie din Belarus și Societatea de Chimie din Polonia, instituții de învățământ superior și instituții de cercetare de profil de peste hotare. Societatea de chimie este deschisă pentru cooperare în scopurile sus menționate.

Societatea de Chimie din Republica Moldova colaborează cu Academia de Științe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului, unități de învățământ și alte organizații științifice și instituții de cercetare naționale, cât și cu organizații din alte ramuri ale economiei naționale.

Societatea de Chimie din Republica Moldova a contribuit la organizarea și desfășurarea următoarelor manifestări științifice:

 • 9-11 octombrie, 2019 – Conferința internațională ”Realizări și perspective ale chimiei contemporane” dedicată aniversării a 60 de ani de la fondarea Institutului de Chimie, Chișinău, Republica Moldova (180 participanți din 16 țări);
 • 28-31 august, 2017 – Cea dea IV-a Conferinţă internațională ”Analiză Termică și Calorimetrie din Europa Centrală și de Est”,  Chișinău, Republica Moldova (peste 300 participanți din 35 țări);
 • 1-4 martie, 2017 – Cea de a VI-a Conferință internațională ”Chimia Ecologică și Chimia Mediului”, Chișinău, Republica Moldova (peste 400 participanți din 22 țări);
 • 8-9 octombrie, 2015 – Cea de a XVIII Conferință internațională ”Metode Fizice în Chimia Coordinativă și Supramoleculară”, Chișinău, Republica Moldova (peste 150 participanți din 12 țări);
 • 28-30 mai, 2014 – Conferința internațională dedicată jubileului de 55 de ani de la fondarea Institutului de Chimie  al AȘM, Chișinău, Republica Moldova (peste 150 participanți din 10 țări);
 • 24–26 octombrie, 2012 – Cea de-a XVII-a Conferinţă internaţională “Metode Fizice în Chimia Coordinativă și Supramoleculară”, Chișinău, Republica Moldova (peste 300 participanţi din 18 țări);
 • 1-4 martie, 2012 – Cea de a V-a Conferință internațională ”Chimia Ecologică”, Chișinău, Republica Moldova (150 participanți din 15 țări);
 • 5 mai, 2011 – Conferința chimiştilor din România şi Republica Moldova cu genericul “Chimia este viaţa noastră, viitorul nostru”, dedicat anului Internaţional al Chimiei, Chişinău, Republica Moldova (peste 150 participanţi din trei ţări).
 • 22–23 noiembrie, 2010 – Sesiunea ştiinţifică Chișinău-Iaşi “Chimia fără frontiere”, Chişinău, Republica Moldova (50 participanţi din România și Republica Moldova);
 • 26-28 mai, 2009 – Conferinţa internaţională jubiliară, dedicată celei de a 50-a aniversări de la fondarea Institutului de Chimie al AŞM, Chișinău, Republica Moldova (150 participanți din 14 țări);
 • 1-3 octombrie, 2007 – A II-a Conferință internațională a Societății de Chimie din Republica Moldova: ”Realizări şi perspective ale chimiei contemporane”, Chișinău, Republica Moldova (144 participanţi din 14 țări);
 •  27 septembrie - 1 Octombrie, 2006 – A XV - a Conferinţă internaţională „Metode Fizice în Chimia Coordinativă şi Supramoleculară” şi a XVII – a ”Lecturi în memoria academicianului A. Ablov”, Chişinău, Republica Moldova (250 participanţi din 15 țări);.
 • 10-12 octombrie, 2005 – Ediția a II-a Simpozionului Moldo-Polono-Ucrainean pe Chimia Coordinativă, Chișinău, Republica Moldova (peste 400 participanţi din 20 țări);
 • 20-24 iunie, 2005 – Cea de a XXII-a Conferință internațională pe Chimia Coordinativă ”I. Ciugaev”, Chișinău, Republica Moldova (peste 200 participanţi din 12 țări);
 • 20-21 mai, 2005 – A III-a Conferință internațională ”Chimia Ecologică”, Chișinău, Republica Moldova (470 participanți din 38 țări);
 • 6-8 octombrie, 2003 – Prima Conferință internațională a Societății de Chimie din Republica Moldova: ”Realizări şi perspective ale chimiei contemporane”, Chișinău, Republica Moldova (160 participanţi din 9 ţări).

Cum să deveniți membru

Membru al Societății poate fi orice cetățean al Republicii Moldova, precum și cetățeni străini, persoanele fără cetățenie, cu domiciliul în Republica Moldova, care recunosc și susțin obiectivele Societății. Candidatura viitorului membru, precum și retragerea din rândurile ei este discutată la ședința Consiliului de Administrare, în prezența obligatorie a candidatului respectiv. Decizia de acceptare sau de retragere a membrului va fi adusă ulterior la cunoștința Adunării Generale.