Steroizomerii spiro[ciclopropan-oxindolilor] cu activitate antivirală

Program

Proiecte pentru tineri cercetători, finanțat de CSȘDT
80.07 Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor medicale, în direcția strategică ”Sănătate şi biomedicină”

Cifru
ANCD/19.80012.50.05A
Perioada de realizare
2019
Instituții

Institutul de Chimie

Conducător
Executori:
Rezumat

Pentru prima dată au fost efectuate designul, sinteza şi caracterizarea structurii compușilor noi din grupul sprioxindolilor (circa 10 stereoizomeri ai spiro[ciclopropan-oxindolilor]). Au fost separaţi diastereomerii spiro[ciclopropan-oxindolilor] prin obţinerea derivaţilor peptidici. Structura compuşilor obţinuţi a fost confirmată prin variate metode de analiză fizico-chimică inclusiv cea de difractometrie cu raze X. Compușii au fost obținuți cu o puritate enantiomerică înaltă. A fost determinată activitatea antivirală şi citotoxicitatea stereoizomerilor spiro[ciclopropan-oxindolilor] obţinuţi.

Datele privind design și elaborare compușilor medicamentoși noi obţinuți în cadrul proiectului pot aduce un beneficiu industriei farmaceutice care poate îngloba metodele şi procesele elaborate în ciclul de producere industrială a remediilor deja existente sau poate prelua procesul de dezvoltare a remediilor noi de la nivelul studiilor preclinice care sunt prevăzute în cadrul proiectului. Pe termen lung, brevetarea remediilor şi tehnologiilor inventate poate aduce profit statului prin licenţierea ulterioară a invenţiei companiilor care se ocupă de dezvoltarea clinică a remediilor antivirale sau companiilor care se ocupă de producerea farmaceutică.

Utilizarea metodelor stereoselective de sinteză reduce formarea compușilor secundari și ca rezultat se reduce cantitatea de deșeurile chimice formate. În perspectivă astfel de metode vor reduce presiunea industriei chimice și farmaceutice asupra mediului ambiant

Publicații

În baza rezultatelor obţinute au fost publicate 9 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 articole şi 7 teze la conferinţe.