Studierea complexă a mediului geologic pentru prevenirea poluării și utilizarea rațională a resurselor minerale

Program

Proiect instituțional, finanțat de CSȘDT,
18.02. Cercetări ştiinţifice aplicate cu destinaţie generală în direcţia strategică "Materiale, tehnologii şi produse inovative"

Cifru
CSSDT/15.817.02.19A
Perioada de realizare
2015-2019
Instituții

Institutul de Chimie

Rezumat

Studierea surselor de poluare la nivelul național este foarte importantă pentru elaborarea strategiei naționale pe diminuarea impactului negativ la mediului și sănătatea populației. Determinarea spectrului și nivelului de poluare cu substanţe toxice a fost efectuată în baza metodelor analitice moderne, care au fost implementate în practica laboratorului acreditat. În procesul de cercetare au fost utilizate metodologii internaţionale standardizate privind pregătirea probelor şi efectuarea analizelor chimice. Asigurarea calităţii analizelor a fost efectuată prin participarea în încercări inter-laboratoare, utilizarea etaloanelor corespunzătoare, relaţiilor de colaborare cu laboratoarele de profil din ţară şi de peste hotare.

Aspectul transfrontalier și internațional al proiectului constă în cooperarea cu instituţii şi grupuri ştiinţifice care activează în analiza calităţii mediului din ţările bazinelor Dunării şi Nistru pentru stabilirea metodelor comune de monitoring a stării mediului şi implementarea standardelor europene din domeniu. Rezultatele obținute au fost utilizate pentru elaborarea proiectelor internaționale în cadrul diferitor programe Europene: ORIZONT2020, Programul Comun Operațional România - Republica Moldova 2014 – 2020, Programul Comun Operațional Bazinului Mării Negre, etc.

În scopul elaborării proiectelor de remediere a loturilor poluate au fost studiate cinci loturi poluate utilizând metodologii elaborate pentru evaluarea riscurilor pentru mediu și sănătatea populației.

Publicații

În perioada 2015-2019, în baza rezultatelor obţinute au fost publicate 42 lucrări ştiinţifice, inclusiv 1 manual; 2 capitole în monografii; 1 articol în revistă cu factor de impact; 4 articole în reviste naționale; 34 rezumate la conferințe internaţionale.