Susținerea publică a tezei de doctor în științe chimice

19.10.2022

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe chimice (în format mixt).

Candidat: GORINCIOI Viorina

Titlul tezei: ”Sinteza și studiul combinațiilor complexe polinucleare ale metalelor -s și -d cu acidul salicilic și derivații lui”

Specialitatea: 141.01. Chimie anorganică

Conducător științific:

TURTĂ Constantin, doctor habilitat în științe chimice, academician;

Consultant științific:

LOZAN Vasile, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător.

Data: 9 noiembrie 2022, ora: 14:00

Local: Institutul de Chimie, or. Chișinău, str. Academiei, 3, sala mică (et. 3, bir. 349).

Link-ul pentru vizionarea ședinței:

https://youtu.be/gQqagtWa9Ng

Link-ul pentru participare la ședință:

https://us02web.zoom.us/j/88499386108?pwd=aFlqd1hxQkFxeXFlbU43bElRbHVRQT09
Meeting ID: 884 9938 6108
Passcode: 135550

Consiliul ştiinţific specializat ad-hoc D 141.01-22-24 din cadrul Institutului de Chimie:

  1. BULHAC Ion - doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, Institutul de Chimie, preşedinte al Consiliului științific specializat;
  2. COCU Maria - doctor în științe chimice, conferențiar cercetător, Institutul de Chimie, secretar științific al Consiliului științific specializat;
  3. GULEA Aurelian - academician, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, membru al Consiliului științific specializat;
  4. BÎRCĂ Maria - doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, membru al Consiliului științific specializat;
  5. ȘOVA Sergiu - doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Institutul de Chimie Macromoleculară ”P. Poni”, Iași, România, membru al Consiliului Științific Specializat;
  6. CEPOI Liliana - doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, membru al Consiliului Științific Specializat.


Referenți oficiali:

  1. PUI Aurel - profesor universitar, doctor în științe chimice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,România.
  2. BULIMESTRU Ion – doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.


Teza de doctorat poate fi consultată online pe pagina web a ANACEC  (http://www.cnaa.md/thesis/58648/) și la Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.

Sunt invitați toți doritorii.