Tackling hazardous substances pollution in the Danube River Basin by Measuring, Modelling-based Management and Capacity building (Danube Hazard M3C)

Cifru
INTERREG/Danube Hazard M3C
Perioada de realizare
2020-2022
Instituții
 1. Institutul de Chimie
 2. TU Wien, Austria. Institute for Water Quality and Resource Manag
 3. National Administration „Romanian Waters”, Romania
 4. Environment Agency Austria
 5. International Commission for the Protection of the Danube River, Austria
 6. Budapest University of Technology and Economics, Hungary
 7. University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Croatia
 8. Water Research Institute, Slovakia
 9. Jozef Stefan Institute, Slovenia
 10. Bulgarian Water Association, Bulgaria
 11. Center for Ecotoxicological Research Podgorica, Montenegro
 12. Ukrainian Hydrometeorological Institute State Service on Emergencies and National Academy of Sciences, Ukraine
 13. Public Institution “Waters of Srpska”, Bosnia & Herzegovina
 14. Ministry of Environmental Protection, Serbia
 15. General Directorate of Water Management, Hungary
 16. German Environment Agency, Germany
 17. Institute of Hydrometeorology and Seismology, Montenegro
 18. International Association of Water Service Companies in the Danube River Catchment Area, Austria
 19. Ministry of Foreign Affairs and Trade, Hungary
 20. Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenia
 21. International Sava River Basin Commission, Croatia
 22. Ministry of the Environment of the Czech Republic
 23. Federal Ministry of Agriculture, Regions and Tourism, Austria
 24. Ministry of Economy and Sustainable Development Croatia
Rezumat

Conform Directivei-cadru UE privind apa, poluarea cu substanțe periculoase (SP) este o problemă majoră de calitate a apei care trebuie abordată în bazinul fluviului Dunărea (BRD). Acest lucru se aplică și statelor din afara UE, care s-au angajat să urmărească obiective similare în cadrul Comisiei Internaționale pentru protecția fluviului Dunărea (ICPDR). În ciuda riscului semnificativ de a nu atinge astfel de obiective, acest subiect este puternic subreprezentat în actualul plan de gestionare a districtului BRD (PGDBRD) și în planurile naționale, în principal din cauza lacunelor substanțiale de cunoștințe și a lipsei de înțelegere a sistemului, precum și a capacității instituționale în ceea ce privește căile de emisii și opțiunile de gestionare eficiente a substanțelor periculoase.

Proiectul își propune să realizeze un control transnațional durabil și eficient și reducerea poluării apei cu substanțele periculoase. Proiectul contribuie la obiectivul Programului Transnațional Dunărean de consolidare a abordărilor comune și integrate de conservare și gestionare a diversității activelor naturale din regiunea Dunării și la obiectivele domeniului prioritar 4 al Strategiei UE pentru regiunea Dunării.

Danube Hazard m3c se bazează pe cele trei elemente ale guvernanței apei (măsurare, modelare și management) completate de consolidarea capacităților. Mai exact, proiectul își propune să îmbunătățească cunoștințele și înțelegerea status quo-ului poluării apei cu substanțe periculoase în bazinul fluviului Dunărea, prin integrarea și armonizarea datelor disponibile existente privind nivelurile de concentrație a substanțelor periculoase și prin modelarea emisiilor la scara de captare în regiunile pilot. Deși nu este unul dintre obiectivele principale ale proiectului, este necesar de a desfășura campanii de măsurare direcționate pentru a umple golurile critice pentru a oferi o bază solidă de modelare și gestionare.

Un alt obiectiv este îmbunătățirea gestionării transnaționale a poluării apei cu substanțe periculoase, prin:

 1. Prioritizarea coordonată a măsurilor transnaționale cu luarea în considerare a nevoilor teritoriale, urmărită prin modelarea emisiilor la nivelul întregului bazin, evaluarea scenariilor de gestionare și elaborarea recomandărilor pentru PGBRD;
 2. Activități de instruire personalizate.