Water isotopes in the critical zone: from groundwater recharge to plant transpiration (WATSON)

Program
Cifru
COST/CA19120
Perioada de realizare
2020-2024
Instituții

Institutul de Chimie

Executori:
Rezumat

Scopul principal al proiectului WATSON este de a colecta, integra și sintetiza cunoștințele științifice interdisciplinare actuale privind partiția și distribuția apei în zona critică, profitând de capacitatea unică de urmărire a izotopilor de apă. Aceste eforturi vor permite depășirea cunoștințelor actuale, oferind un cadru conceptual nou privind interacțiunile dintre reîncărcarea apei subterane, stocarea apei din sol și eliminarea prin intermediul vegetației, utilă pentru gestionarea resurselor de apă într-o varietate de condiții climatice.

Activitățile se bazează pe o colaborare între tinerii cercetători și oamenii de știință cu experiență din diverse domenii complementare, care sunt experți în utilizarea izotopilor de apă și agenții guvernamentale și companii private interesate din 19 țări COST și dintr-o țară vecină.

Întâlnirile și evenimentele de instruire vor implica oameni de știință și manageri din domeniul apei, facilitând comunicarea între mediul academic și părțile interesate, promovând transferul celor mai recente descoperiri științifice și contribuind la identificarea lacunelor de cercetare și a priorităților de gestionare. Scopul final al rețelei este de a construi capacități în utilizarea abordărilor izotopice robuste pentru gestionarea resurselor de apă. Livrabilele includ instrumente practice, cum ar fi hărțile reîncărcării apei subterane și sursele de apă utilizate de vegetație în diferite regiuni europene, care vor permite transformarea cunoștințelor științifice de ultimă generație în recomandări tangibile pentru a sprijini agențiile europene responsabile de gestionarea apei în sistemele agro-forestiere.