Aviz privind susținerea publică a tezei de doctorat

21.06.2021

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe chimice, în regim online

Candidat:  VITIU Aliona

Titlul tezei: ”Compuşi coordinativi ai unor metale tranziţionale cu liganzi polidentaţi
                   ce conţin azot, oxigen şi sulf. Sinteză, arhitectură structurală, proprietăţi”

Specialitatea: 141.01. Chimie anorganică

Conducători științifici:

  1. BOUROȘ Pavlina, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător
  2. COROPCEANU Eduard, doctor în științe chimice, profesor universitar


Data: 2 iulie 2021, ora: 14:00

Local: sala de ședințe (bir. 349, et. 3), Institutul de Chimie, str. Academiei, 3, or. Chișinău.

Link-ul pentru participare la ședință:
https://us02web.zoom.us/j/85044636301?pwd=YXJCbUlUcmFCUEhDZmlHKzZtV3FCdz09

Meeting ID: 850 4463 6301 
Passcode: 555873

Consiliul ştiinţific specializat D 141.01-21-14 din cadrul Institutului de Chimie:

  1. BULHAC Ion - doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, Institutul de Chimie, preşedinte al Consiliului științific specializat;
  2. COCU Maria - doctor în științe chimice, conferențiar cercetător, Institutul de Chimie, secretar științific al Consiliului științific specializat;
  3. GULEA Aurelian - academician, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, membru al Consiliului științific specializat;
  4. LOZAN Vasile - doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, Institutul de Chimie, membru al Consiliului științific specializat;
  5. BÎRCĂ Maria - doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, membru al Consiliului științific specializat;


 Referenți oficiali:

  1. SPÎNU Cezar Ionuț - doctor în științe exacte, domeniul chimie, profesor universitar, Rector al Universității din Craiova, România;
  2. ȚAPCOV Victor - doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.


Teza de doctorat poate fi consultată online pe pagina web a ANACEC  (http://www.cnaa.md/thesis/57195/) și la Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.

Sunt invitați toți doritorii

Cuvinte-cheie: