Aviz privind susținerea publică a tezei de doctorat

20.08.2021

Școala doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice anunță susținerea publică (în regim online) a tezei de doctorat cu titlul: "Evaluarea influenței chimiei suprafeței adsorbanților carbonici în procesul de adsorbție a poluanților”, elaborată de către studenta–doctorand GÎNSARI Irina, program de doctorat 144.01. Chimie fizică.
Conducător de doctorat: dr. în șt. chimice, conf. cerc. NASTAS Raisa
Data: 17 septembrie 2021, ora 14:00.
Localul: Universitatea de Stat din Moldova”, Biroul 18, str. Academiei, 3/2.

Link-ul pentru participare la ședință: https://us02web.zoom.us/j/81986455657?pwd=Tmx4NmdoQWJ1alVGN2ppU0NTbVVGUT09
Meeting ID: 819 8645 5657
Passcode: 967588

Comisia de doctorat:

1. DUCA Gheorghe, dr. habilitat, prof. univ., acad., Institutul de Chimie - președinte al Comisiei;
2. NASTAS Raisa, dr., conf. cerc., Institutul de Chimie - conducător de doctorat, membru;
3. LUPAȘCU Tudor, dr. habilitat, prof. cerc., acad., Institutul de Chimie - referent;
4. GONȚA Maria, dr. habilitat, prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova - referent;
5. DRUȚĂ Raisa, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei - referent;
6. ANGHEL Lilia, dr., Institutul de Chimie - secretar științific al Comisiei.

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Centrală USM, Biblioteca științifică ,,Andrei Lupan”, pe pagina web a ANACEC și pe pagina web a USM.

Avizele/comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronică: [email protected].

Sunt invitați toți doritorii!

Cuvinte-cheie: