Aviz privind susţinerea tezei de doctor habilitat în științe chimice

12.04.2024

În cadrul ședinței Comisiei de susținere publică, instituită în cadrul Univeristății de Stat din Moldova, va fi prezentată teza de doctor habilitat în științe chimice cu titlul: „Sinteza derivațiilor norlabdanici biologic activi cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale”, la specialitatea 143.04 chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi.

Autor: CIOCÂRLAN Alexandru

Consultant științific: ARÎCU Aculina, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător.

Data susținerii: 25 aprilie 2024

Ora: 14:00

Adresa: Institutul de Chimie, USM. Sala mică (bir. 349), etajul 3, str. Academiei 3, Chișinău, Republica Moldova MD-2028

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctor habilitat (aprobat de Consiliul Științific al USM din 27 iunie 2023):

  1. MACAEV Fliur, membru corespondent al AȘM, doctor habilitat în științe chimice, profesor cercetător, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova, președinte al Comisiei;
  2. ARÎCU Aculina, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova, consultant științific;
  3. BOBEICĂ Valentin, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, referent;
  4. DANAC Ramona, profesor doctor în științe chimice, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România, referent;
  5. CALALB Tatiana, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, referent;
  6. STURZA Rodica, membru corespondent al AȘM, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, referent;
  7. KULCIȚKI Veaceslav, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, Institutul de Chime, Universitatea de Stat din Moldova, secretar științific al Comisiei.

Teza de doctor habilitat și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Centrală USM, precum și pe pagina web a ANACEC: 

https://anacec.md/files/Ciocarlan_teza.pdfhttps://anacec.md/files/Ciocarlan_rezumat.pdfhttps://anacec.md/files/Ciocarlan_abstract.pdf

Avizele și comentariile la teza de doctor habilitat pot fi transmise la adresa electronică a secretarului științific ([email protected]).

Sunt invitați toți doritorii.

Sursa: