Cercetări avansate în chimia computațională și ecologică, identificarea procedeelor tehnologice de tratare, formare a calității și cantității apelor (ECOAQUA)

Prioritate strategică

III. Biotehnologii și protecția mediului

Direcție strategică

Securitatea ecologică: Impactul factorilor biotici și abiotici asupra mediului și societății

Cifru
010603
Perioada de realizare
2024-2027
Executori:
Acad., dr. hab., prof. Tudor LUPAȘCU Acad., dr. hab., prof Gheorghe DUCA Dr. SPĂTARU Petru Dr. GLADCHI Viorica
Dr. hab. CIOBANU Mihail Dr. GORINCIOI Natalia   Dr. SPĂTARU Tudor Dr. hab., prof. GONȚA Maria
Dr. NASTAS Raisa  Dr. hab. COVALIOVA Olga   Dr. ȘEPELI Diana Dr. BORODAEV Ruslan
Dr. ȚÎMBALIUC Nina Dr. BĂLAN Iolanta SPÎNU Oxana Dr. BUNDUCHI Elena
Dr. PETUHOV Oleg Dr. ANGHEL (CAZACU) Lilia PINTILIE Boris Dr. BLONSCHI Vladislav
Dr. CEBAN Irina Dr. GORBACIOV Mihai Dr. BOGDEVICI Oleg Dr. LIS Angela
BOLDURESCU Nina Dr. ROMANCIUC Lidia GRIGORAȘ Marina Dr. MATVEEVICI Vera
Dr. hab. GUȚANU Vasile  VICOL Crina CULIGHIN Elena Dr. MOCANU Larisa
Dr. BOTNARU Maria   NICOLAU Elena Dr. MEREUȚĂ Aliona
MITINA Tatiana   RUSU Maria Dr. CULEA Maria
BONDARENCO Nadejda   VIȘNEVSCHI Alexandru  
GRIGORAȘ Diana   CLIMOVA Ecaterina  
Rezumat

Subprogramul abordează cercetări inovatoare în chimia computațională și ecologie, precum și tehnologii de purificare a apei, cu un focus deosebit pe lichidele ionice antioxidante, compuși anti-poluanți promițători. Proiectul explorează efectele substanțelor antioxidante și biologic active asupra proceselor din apele naturale și  reziduale, concentrându-se pe oxidare și fermentare, cu o atenție specială pe bazinul fluviului Nistru.

Sinteza și caracterizarea compozitelor carbonice din surse regenerabile autohtone și polimerilor reticulați sunt elemente cheie. Se vor identifica și sintetiza compozite carbonice cu proprietăți catalitice și de adsorbție îmbunătățite, se va valida eficiența acestora în eliminarea poluanților din apele naturale  și potabilizarea ei, precum și dezvoltarea unor tehnologii inovatoare pentru tratarea apei, contribuind semnificativ la soluționarea problemelor legate de calitatea apei și protejarea mediului ambiant, cu un impact pozitiv în societate și diverse industrii.

În proiect se investighează calitatea și cantitatea apelor naturale și procesele fizico-chimice complexe în apele tehnologice, contribuind la gestionarea durabilă a resurselor acvatice în Republica Moldova. Subprogramul se axează pe cercetarea proceselor de epurare în stațiile biologice, analizând speciile biogene în funcție de compoziția chimică și alți parametri fizico-chimici. Analiza termodinamică și fizico-chimică a proceselor chimice complexe responsabile de reducerea speciilor toxice în sistemele acvatice este esențială. Modelele vor identifica zonele cu deficit de apă, oferind recomandări pentru gestionarea durabilă a resurselor acvatice. Analiza transformărilor speciilor de azot, fosfor și carbon în procesul de epurare a apelor uzate va contribui la dezvoltarea tehnologiilor avansate de epurare. Se propune, de asemenea, realizarea unui inventar tehnic și evaluarea condițiilor de funcționare ale stațiilor de epurare biologică din zona centrală a Republicii Moldova, cu accent pe compoziția chimică a apelor uzate și impactul lor asupra mediului acvatic.