Nanocompozite multicomponente pentru stimularea creșterii plantelor agricole

Cifru
AȘM-ANSIIU/17.80013.5007.02/Ua
Perioada de realizare
2017-2018
Instituții
  1. Institutul de Chimie
  2. Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor
  3. ”O. O. Chuiko” Institute of Surface Chemistry of the National Academy of Sciences of Ucraine
Executori:
Dr. habilitat, conf. cerc. POVAR Igor
Dr. habilitat MIHNEA Nadejda
GAVZER Svetlana
Dr. LUPAȘCU Lucian

 

Rezumat

Tratarea boabelor de grâu durum de toamnă (soiul Arnăut 7) cu nanocompozitele obținute în cadrul proiectului a condus la stimularea creşterii rădăciniţei embrionare cu 53,4; 30,5; 21,2% şi a tulpiniţei cu 67,4; 32,6;  27,9% în raport cu martorul, respectiv, în variantele cu Enotanină + silicaţi, Enoxil + silicaţi, Ecoîngrăşăminte + silicaţi.

S-a constatat că genotipurile de tomate – soiurile Elvira, Mihaela şi Tomiş, în condiţii controlate au o reacţie diferenţiată a organelor de creştere (rădăcioară, tulpiniţă) la tratarea seminţelor cu amestec de nanocompozite şi oxizi de siliciu. Soiurile cu vigurozitate mai slabă – Elvira, Mihaela au manifestat o reacţie pozitivă în variantele cu Enotanină: +43,4%, +45,9% în cazul rădăcioarei şi +36,4%, +48,4% în cazul tulpiniţei (în raport cu martorul), iar soiul viguros Tomiş n-a manifestat reacţii semnificative la tratament.

Amestecurile de nanocompozite şi silicaţi, aplicate la tratarea seminţelor de tomate, au contribuit la majorarea unor importanţi indici ai productivităţii plantelor: numărului de fructe per plantă de 24,1; 11,3 şi 6,5% la soiurile Elvira, Mihaela, Tomiş, respectiv, în varianta Enoxil + silicaţi; masei fructului – de 10,3; 29,9; 38,9% la soiul Elvira sub acţiunea Enotaninei, Enoxilului, Ecoîngrăşămintelor, respectiv; +19,9 şi +23,4% la soiul Mihaela, în variantele Enotanină şi Enoxil. Cele mai înalte majorări ale masei fructelor per plantă s-au constatat la soiurile Elvira: +67,4% şi Mihaela: +56,1% în varianta Enoxil + silicaţi, urmate de +33,6% şi +51,2% la soiul Mihaela, în variantele Enotanină şi Ecoîngrăşăminte, respectiv. Datele obţinute denotă, că nanocompozitele Enotanină şi Enoxil în amestec cu silicaţii sunt exoinductori eficienţi ai stimulării şi măririi vigurozităţii plantelor de culturi cerealiere şi legumicole, ceea ce conduce la sporirea productivităţii plantelor (tomate).