Lupașcu Lucian

Titlul: Doctor în științe medicale
Funcția: Cercetator știițific coordonator
Laboratoare: Sinteza Organică
Chimie Ecologică
Birou:  312A
Telefon/fax: (+373 22) 73 99 92
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Profil/cont personal:

ORCID
Google scholar
ResearchGate
SCOPUS
LinkedIn
AGEPI
IBN

Domeniul de cercetare
 • Selectarea preparatelor cu cele mai înalte proprietăți inhibitorii pentru bacterii și fungi, comparabile sau mai active decât preparatele antibiotice și antifungice de referință.
 • Studierea unor mecanisme de acțiune ale celor mai eficiente preparate (stabilirea modificărilor structurale aparute în celulele microbiene în urma acțiunii substanțelor chimice)
 • Stabilirea relației structură-activitate pentru preparatele cu potențial antibacterian și antifungic (selectarea preparatelor în baza particularităților de structură chimică și activitate a lor).
 • Stabilirea timpului eficient de acțiune pentru preparatele cu potențial antimicrobian înalt (timpul în care preparatele își manifestă proprietățile sale bactericide sau fungicide în concentrațiile sale inhibitorii).
Publicații relevante
Proiecte

Articole științifice

 1. Stingaci, E.; Zveaghinteva, M.; Pogrebnoi, S.; Lupascu, L.; Valica,V.; Uncu, L.; Smetanscaia, A.; Drumea, M.; Petrou, A.; Ciric, A.; Glamoclija, J.; Sokovic, M.;  Kravtsov, V.; Geronikaki, A.; Macaev, F. New vinyl-1,2,4-triazole derivatives as antimicrobial agents: Synthesis, biological evaluation and molecular docking studies. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. 2020, 30 (17), 127368.
 2. Zinicovscaia I., Ciocarlan A., Lupascu L., Aricu A., Dragalin I., Ciocarlan N. & Yushin N. Chemical analysis of Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. using neutron activation analysis. Journal of  Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2019, 321 (3), 349.
 3. Kozakevych R., Bolbukh Y., Lupascu L., Lupascu T., Tertykh V. Polymeric Composite Films with Controlled Release of Natural Antioxidant Enoxil.  Selected Proceedings of the 5th International Conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO2017), August 23-26, 2017, Chernivtsi, Ukraine. In: Nanochemistry, Biotechnology, Nanomaterials, and Their Applications, Springer book 2018, P.149-164,
 4. Ciocarlan A., Dragalin I., Aricu A., Lupascu L., Ciocarlan N., Popescu V. Chemical composition and biological evaluation of Levisticum officinalew.d.j. Koch essential oil. Chemistry Journal of Moldova, 2018, 2(13), 63.
 5. Lupaşcu L., Lupaşcu G., Țîmbaliuc N., Şubina V., Magher M. Activitatea antimicrobiană in vitro a taninurilor intacte şi oxidate, izolate din nuc (juglans regia l.). Buletinul Academiei de Stiințe a Moldovei , 2018, 2, 113. 
 6. Grigorcea S., Lupaşcu L., Țîmbaliuc N., Lupaşcu G. Activitatea antifungică a taninurilor  oxidate, extrase din lemnul de stejar. Intellectus, 2017,3, 94.
 7. Lupașcu  L., Grigorcea  S., Lupașcu  G.,  Țîmbaliuc  N. Noi compuși taninici din stejar și proprietățile lor antimicrobiene in vitro. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, 2 (332), 139.
 8. Lupaşcu T., Ţîmbaliuc N., Lupaşcu L. Obţinerea şi caracterizarea compuşilor bioactivi extraşi din produse vegetale forestiere. Akademos, 2017, 4(47), 45.
 9. Lupaşcu L.; Rudic V.; Lupaşcu T.; Gonța A.; Țîmbaliuc N. Oportunităţi de utilizare a taninurilor vegetale intacte şi modificate la tratarea afecţiunilor de origine microbiană. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, 2 (329), 125.
 10. Lupașcu L.; Lupașcu T.; Gonța A.; Țîmbaliuc N. Compus autohton de origine taninică cu proprietăți antioxidante. Intellectus, 2016, 3, 94. 


Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale/ internaţionale)

 1. Lupascu L., Volodina G., Rusu M., Cuba L. Water-soluble complexes of Cu(II) with semicarbazone ligands: IR spectroscopy and antimicrobial properties. International Conference “Achievements and perspectives of modern chemistry”, p. 88, Chisinau, octombrie 9-11, 2019
 2. Jovmir T., Lupascu L. Six decades: Review of patent portofolio of the Institute of Chemistry. International Conference “Achievements and perspectives of modern chemistry”, p. 116, Chisinau, octombrie 9-11, 2019
 3. Jovmir T., Popa T., Greta B., Burduniuc O., Lupascu L., Gulea A., Lozan V. Water-soluble complex having antimicrobial activity. International Conference “Achievements and perspectives of modern chemistry”, p. 117, Chisinau, octombrie 9-11, 2019
 4. Lupascu L. Antimicrobial properties of intact and oxidized extracts isolated from commercial green and black tea. International Conference “Achievements and perspectives of modern chemistry”, p. 178, Chisinau, octombrie 9-11, 2019
 5. Timbaliuc N., Lupascu L., Lupascu L. The characterization of the extracts obtained from chestnut seeds. International Conference “Achievements and perspectives of modern chemistry”, p. 196, Chisinau, octombrie 9-11, 2019 
 6. Dragalin I., Lupascu L., Ciocarlan A, Aricu A., Ciocarlan N., Filip F. Chemical composition of essential oil and antimicrobial assessment of extract from Lonicera japonica. International Conference “Achievements and perspectives of modern chemistry”, p. 218, Chisinau, octombrie 9-11, 2019 
 7. Лупашку Л., Цымбалюк Н., Лупашку Г., Слэнинэ В. Антимикробная активность экстрактов танинов из черного чая.  «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», c. 262-263, June 7, 2019 , V Міжнародної науково-практичної конференції . Матеріали конференції. Kiev,
 8. Lupascu L., Timbaliuc  N., Petrov N., Lupascu T. Antimicrobial activity of extracts from forestry wastes. The 6th International Conference Ecological & Environmental Chemistry-2017, 2-3 march 2017, p. 55.
 9.  Timbaliuc  N., Lupascu T., Petrov N., Lupascu L.  The optimization of the obtaining conditions of the extract from forestry wastes. The 6th International Conference "Ecological & enviromental chemistry"- 2017. March 2-3, 2017, Chisinau, Republic of Moldova, p. 179.
 10.  Lupascu T., Goncear V., Duca Gh., Lupascu L., Timbaliuc N. New compounds for environmental protection and for the human health obtained from the wine secondary products. The 6th International Conference"Ecological & enviromental chemistry"- 2017. March 2-3, 2017, Chisinau, Republic of Moldova, p. 183.
 11. Petrov N., Lupascu T., Timbaliuc N., Lupascu L. Study of the antioxidant properties of the extracts from secondary forest products by chemiluminescence method. The 6th International Conference ECOLOGICAL & ENVIROMENTAL CHEMISTRY- 2017. March 2-3, 2017, Chisinau, Republic of Moldova, p. 222.
 12. Gonta A., Lupascu L., Timbaliuc N., Lupascu T. Investigation of chitosan-based nanocomposits with immobilized natural bactericides. Ukrainian Conference with International participation. 24-25 mai 2017 Kiev, Ukraine, p. 67.
 13. Lupascu T., Timbaliuc N., Lupascu L, Spinu O., Povar I. Research on obtaining enotannins from Moldovan grape seeds. “New trends and strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, technique and environmental protection”, Timisoara, 10-th edition, 8-9 June, 2017
 14. Lupascu T., Timbaliuc N., Lupascu L., Spinu O., Povar  I. Health significance of the Enoxil preparation. Proceeding of IX-th International Conference in Chemistry. Kyiv-Toulouse, June 4-9, 2017, p.196.
 15. Lupașcu, T.; Lupașcu, L.; Țîmbaliuc, N.; Spînu, O.; Povar, I. Obținerea și aplicarea preparatului Enoxil în agricultură și medicină. Lucrările Conferinței Ştiințifice Internaționale „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European  al Cercetării și Educației”, 7 iunie, 2017, Cahul, Republica Moldova, 246-250. ISBN 978-9975-88-019-0 


Brevete de invenție

 1. Turov V., Lupascu T., Bogatyrev V., Krupska T., Galaburda M., Lupașcu L., Povar I., Kokosha N. Material polimeric cu proprietăți antimicrobiene. Brevet de invenție № 4607(MD) din 2017.12.04
 2. Lupaşcu L., Jovmir T., Popa T., Lozan V. Aplicare a 2,6-bis (S-metilizotiosemicarbazidometiliden)-4-metilfenolato-tricloro-dicupru hidrat în calitate de remediu contra bacteriilor fitopatogene. Brevet de invenție № 4663 (MD) din 2019.01.28