Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică

Prioritate strategică

I. Sănătate

Direcție strategică

3. Preparate farmaceutice si nutraceutice

Cifru
ANCD/20.80009.8007.03
Perioada de realizare
2020-2023
Instituții
 1. Institutul de Chimie, Laboratorul Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi,
 2. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Laboratorul „Inginerie Tisulară și Culturi Celulare”, Catedra de Chimie Farmaceutică și Toxicologică, Catedra de Farmacognozie și Botanica Farmaceutica, Catedra de Ortopedie și Traumatologie
Rezumat

Ocrotirea sănătății reprezintă una din cele mai globale probleme cu care se confruntă omenirea. Industrializarea intensă a societății, schimbarea radicală a modului și practicilor de viață, precum și creșterea exponențială a populației a impus societății umane soluții de supraviețuire care deseori vin în contradicție cu o filosofie sustenabilă, mai ales în ceea ce ține de problemele sănătății globale. În acest context elaborarea remediilor cu efect preventiv și terapeutic în baza surselor vegetale accesibile reprezintă o soluție de compromis, care poate contribui la ocrotirea sănătății omului cu riscuri minime de efecte adverse și impact redus asupra mediului ambiant. Scopul fundamental al proiectului de cercetare înaintat reprezintă valorificarea surselor vegetale disponibile în Republica Moldova pentru elaborarea noilor remedii farmaceutice și nutraceutice.
Particularitatea specifică a cercetărilor propuse se bazează pe câțiva piloni de bază. În primul rand, vor fi abordate în mod prioritar sursele vegetale care reprezintăplante de cultură. Astfel, după utilizara acestora conform destinației economice principale, se generează deșeuri, care deseori conțin metaboliți secundari cu structură chimică complexă și efecte biologice relevante. La momentul de față, schemele de valorizare a acestor deșeuri sunt practic inexistente. Plantele din flora spontană la fel prezintă un interes în acest context, însă colectarea lor sau introducerea în cultură reprezintă un impediment în atingerea unor rezultate tangibile în cadrul de timp limitat al perioadei de derulare a proiectului. În al doilea rând, dat fiind faptul că metaboliții secundari naturali cu activități relevante sunt de regulă instabili chimic, iar conținutul lor în organismul gazdă este de regulă foarte mic, ne propunem în cadrul proiectului să dezvoltăm un amplu program de modificare structurală a compușilor disponibili în cantități preparative din surse locale în scopul generării unei diversități structurale mai largi și studiul proprietăților compușilor noi astfel obținuți. Preponderent vor fi abordați compuși cu structură terpenică, care sunt disponibili din diverse deșeuri vegetale locale. Strategia de studiu nu va fi una aleatorie, dar se va baza pe principiul utilizării grupelor farmacofore biomimetice. Combinarea acestora cu fragmentul compusului natural, va contribui la o biocompatibilitate mai avansată a compușilor sintetizați. În al treilea rând, pentru a demonstra viabilitatea utilizării materiilor prime locale pentru elaborarea și promovarea produselor farmaceutice sau nutraceutice, vor fi selectate câteva obiecte de studiu vegetale cu potențial înalt de valorizare, care vor fi studiate profund pentru a demonstra inofensivitatea și utilitatea produselor naturale intacte, izolate conform schemelor preparative performante în forma de amestecuri fracționate. Vor fi vizate câteva stări patologice, remedierea cărora se bazează pe efectul antimicrobian, antifungic, și antioxidant. În particular, acestea sunt leziunile cutanate, urmare a arsurilor sau intervențiilor chirurgicale, precum și a altor stări patologice cum ar fi ulcerațiile diabetice. În perspectivă apropiată vor fi abordate și maladiile degenerative ale sistemului nervos central, cum ar fi boala Alzheimer sau Parkinson.
Produsele finale vor fi elaborate ținând cont de facilitatea promovării lor ulterioare în diferite forme, inclusiv în calitate de nutraceutice sau mijloace de igienă personală. Activitățile din cadrul proiectului reprezintă un profund caracter interdisciplinar, care a solicitat formarea unui consorțiu între două instituții: Institutul de Chimie, MECC (IC) și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF). Astfel de proiecte colaborative au fost puțin valorificate de programele de cercetare din cadrul fostei Academii de Științe și în condițiile actuale reprezintă un mijloc eficient de a furniza soluții viabile la interfața dintre discipline conexe.

Rezultate, activități

A fost realizat studiul fitochimic al produselor vegetale extractive. Materii vegetale colectate, deșeuri: levănțică, floarea soarelui, măr, cătină albă, tutun, molid. Plante din cultură: mentă, melisă, rosmarin, oregan, salvie. Substanțe identificate: acizi oleanolic, ursolic, pomolic, rosmarinic, ent-kaurenoic, ent-trahilobanoic, ent-15-angeloiloxikaurenoic, solanesol, polifenoli, flavonoide. A fost realizată extracția metaboliților importanți, utilizând o procedură neconvenționale de extracție la iradiere cu ultrasunet. Au fost descoperite cantități majore de acidul pomolic în extractele de lavandă și șrot de măr și acidului rosmarinic în plantele Lamiaceae. S-au elaborarea scheme eficiente de fracționare și izolare preparativă a compușilor de interes din sursele studiate.

A fost realizată sinteza compușilor norlabdanici, homodrimanici, drimanici și iononici la degradarea oxidativă a sclareolului, inclusiv sinteza selectivă a manoiloxizilor și acizilor ent-gomerici care reprezintă compuși naturali. Au fost aplicate procese radicalice pentru sinteza derivaților terpenici funcționalizați cu grupe azide, lactame și pirolidine la carboazidarea radicalică a compușilor diterpenici și sesquiterpenici. Au fost realizate transformări bazate pe conversia grupelor funcționale pentru sinteza acilguanidinelor prenilate, sesterpenoidelor scalaranice funcționalizate în ciclurile C și D, derivaților terpenici cu structură hibridă terpenică și fragmente de amide și tioamide, heterocicluri benzotiazolinic, tiolactamic, aminobenzotiazolic, aminobenzimidazolic, benzimidazolic, fenotiazinic și 1,3,4-tiadiazolic.

Au fost realizate studiile activității fungicide și antimicrobiene a compușilor hibrizi terpenici-heterociclici, testările activității fungicide a uleiurilor esențiale oxidate, testările activității antimicrobiene și sinergistice a acilguanidinelor prenilate. Au fost realizate studiile activității citotoxice față de o serie de celule tumorale a compușilor diterpenici cu schelet ent-kauranic funcționalizați cu azide, amine, lactame, pirolidine. A fost realizată testarea activității de stimulare a multiplicării celulare a culturilor de fibroblaste și celule stem mesenchimale aunei serii de extracte vegetale obținute în cadrul proiectului. A fost realizată testarea activității antioxidante amajorității extractelor vegetale obținute în cadrul proiectului precum și a produșilor de aurooxidare a uleiurilor esențiale.

Experimentele de testare in vivo a produselor selectate din sursele vegetale au inclus studiul acțiunii de remediere a arsurilor în baza preformulărilor semisolide cu conținut de extracte de plante (4 mostre). A fost demonstrat efectul de remediere a arsurilor în baza studiilor histologice. A fost studiată acțiunea insecticidă a uleiurilor esențiale modificate chimic prin tionilare și oxidare. A fost realizat studiul toxicitatii cronice și acute, demonstrându-se lipsa toxicității la extractele de lavandă. Pentru a asigura standarizarea produselor extractive au fost realizate analiză cantitativă a acizilor triterpenici în extractul de lavandă și măr prin metoda qRMN, analiză cantitativă a acizilor triterpenici și a acidului rosmarinic în extractele de Lamiaceae prin metoda qRMN, analiza conținutului total de compuși fenolici în extractele de lavandă și cătină albă, analiza conținutului de flavonoide în extractele de lavandă și cătină albă.

Manifestări științifice organizate

Seminar științific,
4 iunie 2021, 
în regim online
 

A fost organizat un seminar științific cu participare internațională NOI FRONTIERE ÎN CHIMIA COMPUŞILOR NATURALI,  ediția a VI-a, dedicat comemorării ilustrului chimist Pavel VLAD, care la 6 iunie 2021 ar fi împlinit vârsta de 85 ani. 
La eveniment au participat circa 60 de cercetători din 8 țări (Italia, Germania, România, Polonia, Franța, Elveția, Belgia și Republica Moldova).
Au fost prezentate 13 rapoarte științifice orale și 16 prezentări-poster, care au fost publicate în culegerea de lucrări, editată în format electronic.
Programul seminarului

Seminar științific cu participare internațională, în regim mixt,  cu genericul: NOI FRONTIERE ÎN CHIMIA COMPUŞILOR NATURALI, ediția a VII-a, 12-13 octombrie 2023

Seminarului științific NOI FRONTIERE ÎN CHIMIA COMPUŞILOR NATURALI este la a VII-a ediție, având ca scop primordial stabilirea unei comunicări eficiente între cercetătorii chimiei compușilor naturali la nivel național și internațional, precum și promovarea activă în societate a acestui domeniu fascinant al științei.

Programul seminarului va include prezentări orale ale cercetătorilor invitați de Comitetul Științific, precum și comunicări de stand (postere), care vor fi riguros selectate și adaptate la formatul unei ediții electronice.

În mod tradițional, la eveniment participă cercetători locali cu contribuții în domeniul chimiei compușilor naturali, precum și colegi din alte centre de cercetare europene, care manifestă interes în dezvoltarea proiectelor de colaborare cu echipele de cercetare din Republica Moldova.

Program
Book of abstracts                                                                                                                  

Rapoarte științifice

2020 2021 2022 2023 Final
Publicații

Capitole în monografii naționale/internaționale

 1. ARICU, A., CIOCARLAN, A., LUNGU, L., CUCICOVA, C., BLAJA, S., SECARA, E., UNGUR N. Synthesis of Biologically Active Nitrogen and Sulfur-Containing Terpenoids. In: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. IGI Global, 2023, 369-399.
 2. ARÎCU, A., KULCIŢKI, V., UNGUR, N. Sclareolul–materie primă sustenabilă pentru sinteza compușilor terpenici cu valoare adăugată înaltă. In: Chimie ecologică: istorie și realizări: Academicianul Gheorghe Duca, 70 ani de la naștere. Chişinău: 2022, 86-113. ISBN 978-9975-159-05-0. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/164444.
 3. ARÎCU, A., LUNGU, L., BLAJA, S., CUCICOVA, C., CIOCÂRLAN, A. Sinteza și studiul activității antimicrobiene a compușilor norlabdanici cu unități structurale heterociclice. In: Acad. A. Gulea - Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională: „Materiale Avansate în Biofarmaceutică şi Tehnică”, Chişnău, 2021, 10-34.
 4. UNGUR, N., MORARESCU, O. Sinteza dirijată a unor diterpenoide tetraciclice bioactive din acidul ent-kaur-16-en-19-oic. In: Acad. A. Gulea - Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională: „Materiale Avansate în Biofarmaceutică şi Tehnică”, Chişnău, 2021, 294-313.
   

Editor culegere de articole, materiale ale conferințelor naționale/internaționale

 1. ARÎCU, A., KULCIȚKI, V. eds. New frontiers in natural product chemistry. Scientific seminar with international participation, VI-th edition. Book of Abstracts. Chișinău, Institute of Chemistry, 2021. DOI: https://doi.org/10.19261/nfnpc.2021. IBN: https://ibn.idsi.md/ro/collection_view/1058
 2. ARÎCU, A., KULCIȚKI, V. eds. New frontiers in natural product chemistry. Scientific seminar with international participation, VII-th edition. Book of Abstracts. Chișinău, Institute of Chemistry, 2023. DOI: https://doi.org/10.19261/nfnpc.2023. IBN: https://ibn.idsi.md/ro/collection_view/2386


Articole în reviste științifice din bazele de date Web of Science și SCOPUS

 1. ANTOCI, V., CUCU, D., ZBANCIOC, Gh., MOLDOVEANU, C., MANGALAGIU, V., AMARIUCAI-MANTU, D., ARICU, A, MANGALAGIU I. I. Bis-(imidazole/benzimidazole)-pyridine derivatives: synthesis, structure and antimycobacterial activity. In: Future Medicinal Chemistry, Part XII, 2020, 12(3), 207-222. https://doi.org/10.4155/fmc-2019-0063 (FI 4.2).
 2. MORARESCU, O., GRINCO, M., KULCIŢKI, V., BARBA, A., GARBUZ, O., GUDUMAC, V., GULEA, A., UNGUR, N. A straightforward synthesis of natural oxygenated ent-kaurenoic acid derivatives. In: Synthetic communications, 2020, 50. https://doi.org/10.1080/00397911.2020.1821225 (FI 2.1).
 3. ZINICOVSCAIA, I., GUNDORINA, S., VERGEL, C., GROZDOV, D., CIOCARLAN, A., ARICU, A., DRAGALIN, I., CIOCARLAN, N. Elemental analysis of Lamiaceae medicinal and aromatic plants growing in the Republic of Moldova using neutron activation analysis. In: Phytochemistry Letters. 2020, 35, 119–127. https://doi.org/10.1016/j.phytol.2019.10.009 (FI 1.7).
 4. LUNGU, L., CIOCARLAN, A., SMIGON, C., OZER, I., SHOVA, S., GUTU, I., VORNICU, N., MANGALAGIU, I., D'AMBROSIO, M., ARICU, A. Synthesis and evaluation of biological activity of homodrimane sesquiterpenoids bearing 1,3,4-oxadiazole or 1,3,4-thiadiazole units. In: Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2020, 56(5), 578-585. https://doi.org/10.1007/s10593-020-02703-7 (FI 1.5).
 5. ARICU, A., KUCHKOVA, K., SECARA-CUSHNIR, E., BARBA, A., UNGUR, N., VORNICU, N. Synthesis and antimicrobial activity of new drimane and homodrinane sesquiterpenoids with oxadiazole and thiadiazole fragments. In: Chemistry of Natural Compounds, 2020, 56(4), 656-662. https://doi.org/10.1007/s10600-020-03115-x (FI 0.8).
 6. CIOCARLAN, A., LUNGU, L., BLAJA, S., DRAGALIN, I., ARICU, A. The use of some non-conventional methods in chemistry of bicyclohomofarnesenic methyl esters. In: Chemistry Journal of Moldova, 2020, 15(2), 69-77. https://doi.org/10.19261/cjm.2020.791. IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/118145
 7. CIOCARLAN, A., LUPASCU, L., ARICU, A., DRAGALIN, I., POPESCU, V., GEANA, E.I., IONETE, R.E., VORNICU, N., DULIU, O.G., HRISTOZOVA, G. AND ZINICOVSCAIA, I. Chemical composition and assessment of antimicrobial activity of lavender essential oil and some by-products. In: Plants, 2021, 10(9), 1829.  https://doi.org/10,3390/plants1091829 (FI 4.5). IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/138166
 8. PRUTEANU, E., GÎRBU, V., UNGUR, N., PERSOONS, L., DAELEMANS, D., RENAUD, P., KULCIȚKI, V. Preparation of antiproliferative terpene-alkaloid hybrids by free radical-mediated modification of ent-kauranic derivatives. In: Molecules, 2021, 26(15), 4549. https://doi.org/10.3390/molecules26154549 (FI 4.6).
 9. GEANĂ, E.-I., CIUCURE, C.T., IONETE, R.E., CIOCARLAN, A., ARICU, A., FICAI, A., ANDRONESCU, E. Profiling of phenolic compounds and triterpene acids in different apple (Malus domestica Borkh.) cultivars. In: Foods, 2021, 10(2), 267-282.  https://doi.org/10.3390/foods10020267 (FI 5.2).  IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/126448
 10. MORARESCU, O., GRINCO, M., KULCIŢKI, V., SHOVA, S., UNGUR, N. An Alternative Approach towards C-12 Functionalized Scalaranic Sesterterpenoids. Synthesis of 17-Oxo-20-norscalaran-12α,19-O-lactone. In: Marine Drugs, 2021, 19(11), 636.  https://doi.org/10.3390/md19110636 (FI 5.4).
 11. PRUTEANU, E., TAPPIN, N.D., GÎRBU, V., MORARESCU, O., DÉNÈS, F., KULCIŢKI, V., RENAUD, P. Forskolin Editing via Radical Iodo-and Hydroalkylation. In: Synthesis, 2021, 53(07), 1247-1261. https://doi.org/10.1055/s-0040-1706003 (FI 2.6). IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/125941
 12. BLAJA, S.P., LUNGU, L.V., KUCHKOVA, K.I., CIOCARLAN, A.G., BARBA, A.N., VORNICU, N., ARICU, A.N. Norlabdane Compounds Containing Thiosemicarbazone or 1,3-Thiazole Fragments: Synthesis and Antimicrobial Activity. In: Chemistry of Natural Compounds, 2021, 57(1), 101-110. https://doi.org/10.1007/s10600-021-03292-3 (FI 0.8). IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/126852
 13. ARÎCU, A. The natural product chemistry of terpenoids - a tribute to the remarkable legacy of academician Pavel Vlad. In: Chemistry Journal of Moldova. 2021, 16(1), 8-29. https://doi.org/10.19261/cjm.2021.856. IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/134250
 1. CIOCARLAN A., LUPASCU L., ARICU A., DRAGALIN I., CIOCARLAN N., ZINICOVSCAIA I., SLANINA V., YUSHIN N. Chemical composition of the essential oil and antimicrobial properties of crude extract from Tanacetum corymbosum (L.). In: Chemistry Journal of Moldova, 2021, 16(2), 83-90. https://doi.org/10.19261/cjm.2021.877.
 2. CIOCARLAN, A. (+)-Larixol and larixyl acetate: syntheses, phytochemical studies and biological activity assessments. In: Chemistry Journal of Moldova. 2021, 16(1), 30-45. https://doi.org/10.19261/cjm.2021.836 IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/134251
 3. MORARESCU, O., TRAISTARI, M., BARBA, A., DUCA, G., UNGUR, N. AND KULCIȚKI, V. One-step selective synthesis of 13-epi-manoyl oxide. In: Chemistry Journal of Moldova, 2021, 16(1), 99-104. http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2021.820.
 4. MORARESCU, O., GRINCO, M., KULCITKI, V. et al. Synthesis of highly functionalized biologically active tetracyclic diterpenoids from ent-kaur-16-en-19-oic acid under modified Prévost-Woodward reaction conditions. In: Russian Journal of Organic Chemistry, 2021, 57, 1931–1939. https://doi.org/10.1134/S1070428021120058 (FI 0.8).
 5. CIOCARLAN A., HRISTOZOVA G., ARICU A., DRAGALIN I., ZINICOVSCAIA I., YUSHIN N., GROZDOV D., POPESCU V. Determination of the elemental composition of aromatic plants cultivated industrially in the Republic of Moldova using neutron activation analysis. In: Agronomy, 2021, 11(5), 1011-1030. https://doi.org/10.3390/agronomy11051011 (FI 3.7).
 6. LUNGU, L., CUCICOVA, C., BLAJA, S., CIOCARLAN,  A., DRAGALIN,  I., VORNICU,  N., GEANA, E., MANGALAGIU, I.I., ARICU, A. Synthesis of homodrimane sesquiterpenoids bearing 1,3-benzothiazole unit and their Antimicrobial activity evaluation. In: Molecules, 2022, 27, 5082-5096. https://doi.org/10.3390/molecules27165082 (FI 4.6).
 7. CIOCARLAN, A., DRAGALIN, I., ARICU, A., LUPASCU, L., CIOCARLAN, N., VERGEL, K., DULIU, O.G., HRISTOZOVA, G., ZINICOVSCAIA, I. Chemical profile, elemental composition, and antimicrobial activity of plants of the Teucrium (Lamiaceae) genus growing in Moldova. In: Agronomy, 2022, 12(4), 772-788. https://doi.org/10.3390/agronomy12040772 (FI 3.7).
 8. CIOCARLAN, A. From (-)-sclareol to norlabdane heterocyclic hybrid compounds. In: Chemistry Journal of Moldova, 2022, 17(2), 30-45. http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2022.958.
 9. GIRBU, V., ORGAN, A., GRINCO, M., COTELEA, T., UNGUR, N., BARBA, A., KULCITKI, V. Identification, Quantitative Determination and Isolation of Pomolic Acid from Lavender (Lavandula Angustifolia Mill.) Wastes. In: Sustainable Chemistry and Pharmacy, 2023, 33, 101140. https://doi.org/10.1016/j.scp.2023.101140 (FI 6.0).
 10. BLAJA S., LUNGU L., CIOCARLAN A., VORNICU N., ARICU A. Synthesis and evaluation of antimicrobial activity of tetranorlabdane compounds bearing 1,3,4-thiadiazole units. In: Chemistry Journal of Moldova, 2023, 18(1), 86-91.   https://doi.org/10.19261/cjm.2022.1026.
 11. LUNGU, L, BLAJA, S., CUCICOVA, C., CIOCARLAN, A., BARBA, A., KULCIȚKI, V. SHOVA, S., VORNICU, N., GEANA, E.-I., MANGALAGIU, I.I., ARICU, A. Synthesis and antimicrobial activity evaluation of homodrimane sesquiterpenoids with benzimidazole unit. In: Molecules, 2023, 28(3), 933, 1-14. https://doi.org/10.3390/molecules28030933 (FI 4.6).
 12. GRINCO, M., MORARESCU, O., LEMBO, F., UNGUR, N., TURCO, L., CORETTI, L., CARBONE, M., CELENTANO, C., CIAVATTA, M. L., MOLLO, E., KULCITKI, V., BUOMMINO, E. Synthesis and antimicrobial properties of guanidine-functionalized labdane type diterpenoids. In: European Journal of Medicinal Chemistry, 2024, 264, 115981. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2023.115981 (FI 6.7).


Articole în alte reviste naționale

 1. COJOCARU-TOMA, M., ANCUCEANU, R., DINU, M., CIOBANU, N., CIOBANU, C., COTELEA, T., JIAN, M., COBZAC, V., NACU, V., TOMA, M. M. Viability and cytotoxicity evaluation on isolated hepatocytes of some species rich in polyphenolic compounds. In: Advansed Nano-Bio Materials and Devices –AdvNanoBioM&D, 2020, 4(2), 580-585. ISSN: 2559-1118
 2. DRAGALIN, I., MELNIC, V., PELEAH, E. Polichimismul intraspecific mentha spicata. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe reale şi ale naturii. 2020, 6 (136), 60-63. https://doi.org/10.5281/zenodo.4431568. IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/120149
 3. ORGAN, A., GÎRBU, V., COJOCARU-TOMA, M., KULCIŢKI, V., COTELEA T., UNGUR, N. Therapeutic potential and preventive effects of major triterpenic secondary metabolites from Lavandula angustifolia. In: Revista Farmaceutică a Moldovei, 2021, 45(1), 79-81. IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/138710


Brevete de invenție

 1. KULCIŢKI, V., GIRBU, V., PRUTEANU, E., RENAUD, PH., DAELEMANS, D., MOLLO, E., DEFRANOUX, F., UNGUR, N. Metil ent-17-amino-kauran-19-oat cu activitate citotoxică selectivă. Brevet de invenție MD 4718 B1. In: BOPI, 10/2020, p. 47-48. http://agepi.gov.md/ro/bopi/10-2020.
 2. ARÎCU, A., CIOCARLAN, A., LUNGU, L., BLAJA, S., VORNICU, N.  5-(Homodrim-6,8-dien-11-il)-1,3,4-tiadiazol-2(3 H )-imină cu proprietăţi antifungice. Brevet de invenție 4765 B1, In: BOPI, 08/2021, p. 58-59. http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_08_2021.pdf
 1. ARÎCU, A., CIOCÂRLAN,  A.,  LUNGU, L., BLAJA, S., VORNICU, N. (Z/E )-2-(1-((1R,2R,8aS)-2-hidroxi-2,5,5,8a-tetrametildecahidronaftalen-1-il)propan-2-iliden)hidrazincarbotioamidă pentru utilizare în calitate de remediu antifungic. Brevet de invenție 4769. B1. In: BOPI, 10/2021, p. 44-45. http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_10_2021.pdf 
 2. KULCIŢKI, V., GIRBU, V., PRUTEANU, E., RENAUD, PH., DAELEMANS, D., UNGUR, N. Metil ent-15-hidroxi-16-azido-17-carboximetoximetilkauranoat cu activitate citotoxică selectivă. Brevet de invenție MD4785 (13) B1. In: BOPI, 2022, (1), p. 47-48. https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_01_2022.pdf#page=7.
 3. KULCIŢKI V., GÎRBU V., PRUTEANU E., RENAUD P., DAELEMAS D., UNGUR N. Noi spiro γ-lactame, derivate ale acidului ent-kaurenoic, cu activitate citotoxică selectivă. Brevet de invenție MD4786 (13) B1. In: BOPI, 2022, (1), p. 48-49. https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_01_2022.pdf#page=7.
 4. KULCIŢKI, V., GIRBU, V., PRUTEANU, E., RENAUD, PH., DAELEMANS, D., UNGUR, N. Ester metilic al acidului (16R)-spiro[pirolidin-2´, 16-ent-17-norkauran]-19-oic cu activitate citotoxică selectivă. Brevet de invenție MD4792 (13) B1. In: BOPI, 2022, (2), p. 57-58. https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_02_2022.pdf#page=7.
 5. KULCIŢKI, V., GIRBU, V., PRUTEANU, E., RENAUD, PH., DAELEMANS, D., UNGUR, N. Utilizarea metil ent-16-azido-17-carboxietoximetilkauranoatului în calitate de inhibitor selectiv al proliferării limfomului non-Hodgkin. Brevet de invenție MD4805 (13) B1. In: BOPI, 2022, (5), p. 55-56.
  https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_05_2022.pdf#page=7.
 6. LUNGU, L., CIOCARLAN, A., CUCICOVA, C., BLAJA, S., ARICU, A., VORNICU, N. 2-Amino-1-∆8,9-biciclohomofarnesenoil)-benzimidazol pentru utilizare în tratamentul afecțiunilor provocate de fungi și bacterii. Hotărâre AGEPI de acordare a BI nr. 10344 din 2023.10.25).
 7. KULCIŢKI, V., UNGUR, N., GRINCO, M., BUOMMINO E., LEMBO, F. Derivați guanidinici ai acizilor ent-gomerici cu proprietăți antimicrobiene și efect sinergistic în terapia combinată. Cerere de brevet de invenție (7114/2022.11.18)
 8. CIOCARLAN, A., POPESCU, V., LUPAȘCU, L., DRAGALIN, I., LUNGU, L., BLAJA, S., ARICU, A. Forma oxidată a uleiului volatil de coriandru cu proprietăți antifungice și antibacteriene. Cerere de brevet de invenție (7168/11.04.2023).
 9. CIOCARLAN, A., POPESCU, V., LUPAȘCU, L., DRAGALIN, I., LUNGU, L., BLAJA, S., ARICU, A., LUPAŞCU, G., GAVZER, S. Utilizarea formei oxidate a uleiului volatil de coriandru în calitate de inhibitor contra fungilor Fusarium avenaceum şi Fusarium equiseti. Cerere de brevet de invenție (7250/06.10.2023).