Seminar științific cu participare internațională NOI FRONTIERE ÎN CHIMIA COMPUŞILOR NATURALI

12-13 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova
eveniment în regim mixt
 https://meet.google.com/qtb-syhy-qju

                  (ora locală Chișinau UTC/GMT +3 ore)                 

                                                                                                                                             Book of abstracts
                                                                                                                               Program
                                                                                                                               Postere  


Prezentare

Comitetul științific

Programul seminarului

Înregistrare

Date de contact

Seminarului științific NOI FRONTIERE ÎN CHIMIA COMPUŞILOR NATURALI este la a VII-a ediție, având ca scop primordial stabilirea unei comunicări eficiente între cercetătorii chimiei compușilor naturali la nivel național și internațional, precum și promovarea activă în societate a acestui domeniu fascinant al științei.

Seminarul este adresat unui cerc larg de cercetători, doctoranzi, masteranzi și licențiați din diferite domenii ale chimiei, biologiei, farmaciei, precum și specialiștilor ce activează în sfera de cercetare-dezvoltare a întreprinderilor cu profil chimico-farmaceutic.

Lucrările seminarului se vor desfășura în format flexibil pentru o comunicare cât mai eficientă. Limbile de lucru sunt Engleza și Româna.

Participarea la seminar este gratuită.

Dr. habilitat Aculina ARÎCU, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Chimie, Chișinău,
R. Moldova

Dr. Marianna CARBONEICB, Napoli, Italia

Dr. Margherita GAVAGNINICB, Napoli, Italia

Dr. habilitat Veaceslav KULCIȚKIUniversitatea de Stat din Moldova, Institutul de Chimie, Chișinău, R. Moldova

Membru corespondent, dr. habilitat, profesor Fliur MACAEVUniversitatea de Stat din Moldova, Institutul de Chimie, Chișinău, R. Moldova

Profesor Ionel MANGALAGIUUniversitatea “Al. I. Cuza”, Iași, Romania

Membru corespondent, dr. habilitat Nicon UNGURUniversitatea de Stat din Moldova, Institutul de Chimie, Chișinău, R. Moldova

 

Programul seminarului va include prezentări orale ale cercetătorilor invitați de Comitetul Științific, precum și comunicări de stand (postere), care vor fi riguros selectate și adaptate la formatul unei ediții electronice.

În mod tradițional, la eveniment participă cercetători locali cu contribuții în domeniul chimiei compușilor naturali, precum și colegi din alte centre de cercetare europene, care manifestă interes în dezvoltarea proiectelor de colaborare cu echipele de cercetare din Republica Moldova.

Pentru ziua a doua a evenimentului este planificata o masă rotundă de discuții și schimb de opinii.

Înregistrarea participanților este obligatorie și urmeaza a fi realizată online. Vă rugăm să accesați conexiunea de mai jos pentru înregistrare:

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE


Publicarea rezumatelor


Rezumatele redactate pe o pagină în limba engleză conform modelului anexat urmează a fi trimise în adresa Comitetului Științific până la 18 septembrie 2023.

Rezumatele vor fi publicate într-o ediție electronică cu atribuirea cifrului ISBN și codurilor DOI pentru fiecare rezumat.

ABSTRACT TEMPLATE

Pentru comunicare și informații suplimentare apelați direct:
Dr. habilitat Veaceslav KULCIȚKI
Email:
[email protected] Tel.: +373 696 03857

 


Evenimentul este organizat în cadrul proiectului din Program de Stat 2020-2023: “Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică” (20.80009.8007.03).