Optimizarea termodinamică a proceselor inovatoare elaborate pentru valorificarea deșeurilor industriale care conțin metale preţioase

Program

Programul pentru mobilitate Academia de Științe a Moldovei (AȘM) – Consiliul Național pentru Cercetare din Italia (CNCI)

Cifru
18.80013.5007.01/it
Perioada de realizare
2018-2019
Executori:

Acad. LUPAȘCU Tudor
Dr. SPĂTARU Petru
SPÎNU Oxana
BUZILA Silvia
VIERU Ecaterina

Rezumat

Au fost identificate metodologiile de investigare pentru dezvoltarea proceselor durabile de tratare a deșeurilor industriale, electrice și electronice. Au fost determinate din punct de vedere termodinamic condițiile optime ale leșierii aurului. A fost utilizată noțiunea de ecuație generalizată a procesului global pentru descrierea solubilizării aurului prin oxidare cu compușii cuprului (II) în prezența amoniacului și tiosulfatului. Cei mai buni parametri au fost aplicați pentru recuperarea peste 90% Au cu cost redus de tratament. Optimizarea circuitului integrat inovativ este caracterizat prin cel mai mic consum de energie și impact asupra mediului, cât și printr-un grad înalt de puritate a produselor obținute.

Rezultate, activități

Seminar științific, 4 decembrie 2018
 

 
 

A fost organizat un seminar științific în cadrul proiectului bilateral moldo-italian „Optimizarea termodinamică a proceselor inovatoare elaborate pentru valorificarea deșeurilor industriale care conțin metale preţioase”. Evenimentul a fost adresat unui larg cerc de cercetători, doctoranzi, masteranzi și studenți din diferite domenii ale chimiei.
Scopul principal al seminarului a fost de a familiariza audiența cu ultimele tendințe în valorificarea substanțelor prețioase din deșeurile miniere și industriale prin tehnici inovatoare.

Program:

 • Cuvânt de deschidere a seminarului. Dr. hab. Igor Povar, Institutul de Chimie
 • Comunicare  “Treatment of Secondary Raw Materials by Innovative Processes” Dr. Stefano Ubaldini, IGAG
 • Comunicare "Integrated multidisciplinary approach for reusing mining waste as resource ” Dr. Daniela Guglietta, IGAG
 • Comunicare „Thermodynamic analysis of the copper (I) and (II) homogeneous and heterogeneous speciation in ammonium thiosulfate leaching systems”. Dr. hab. Igor Povar, Institutul de Chimie.
Ubandini
Dr. Stefano Ubaldini

 

Gullietta
Dr. Daniela Guglietta

 

Povar
Dr. hab. Igor Povar

 

Masă rotundă, 
5-8 mai, 2019

A fost în vizită de lucru Dr. Stefano Ubaldini, conducătorul echipei de cercetare de la Institutul de Geologie și Geo-industrie de Mediu (Institute of Environmental Geology and Geoengineering, IGAG) din Italia, Roma.
În cadrul vizitei au fost organizate mese rotunde la care au fost discutate rezultatele teoretice şi experimentale preliminare obținute de ambele echipe pe parcursul anilor 2018-2019 în cadrul proiectului bilateral moldo-italian. De asemenea, s-a pus în discuţie şi s-a convenit privind la înaintarea propunerilor de proiecte pe tematici apropiate într-un şir de apeluri bilaterale și internaționale. 

Masă rotundă, 
8-12 octombrie 2019

Partener ii din Italia – Dr. Stefano Ubaldini, Dr. Francesca Trapasso și Dr. Daniela Guglietta au efectuat o vizită în R.Moldova pentru a participa la International Conference „Achievements and Perspectives of Modern Chemistry” dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistrycare a avut loc pe 9-11 Octombrie 2019 la Chișinău. La Conferința menționată Dr. Stefano Ubaldini a avut o prezentare plenară întitulată „Exploatation of secondary raw materials: application of innovative processes for valorization of mining wastes” și Dr. Francesca Trapasso a avut o comunicare orală întitulată „Strategies for classification and reuse of iron and manganese mining wastes”.

Publicații

Articole

 1. POVAR, I.; UBALDINI, S.; SPINU, O.; LUPASCU, T. Thermodynamic analysis of the copper (I) homogeneous and heterogeneous speciation in ammonium thiosulfate leaching systems. Canadian Journal of Chemistry. 2019, 97(9), 651-658. ISSN 0008-4042 (print) https://doi.org/10.1139/cjc-2018-0446(IF 1.084)
 2. POVAR, I.; SPINU, O.; ZINICOVSCAIA, I.; PINTILIE, B.; UBALDINI, S. Revised Pourbaix diagrams for the vanadium – water system. Journal of Electrochemical Science and Engineering. 2019, 9 (2), 75-84. ISSN 1847-9286. http://dx.doi.org/10.5599/jese.620.
 3. POVAR, I.; ZINICOVSCAIA, I.; SPINU, O.; PINTILIE, B. Thermodynamic Stability Areas of Polyvanadates of Alkaline Earth Metals. Journal of Chemistry. 2019, Article ID 7091781, 6 pages. ISSN: 2090-9071 (Online). https://doi.org/10.1155/2019/7091781.
 4. POVAR, I.; SPINU, O. Methods of extracting of the valuable metals from industrial wastewater. Lucrările Conferinței științifice internaționale „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 7 iunie, 2018, Cahul, Republica Moldova, 308-312. ISBN 978-9975-88-040-4. (in Russian)
 5. POVAR, I.; UBALDINI, S.; LUPASCU, T.; SPINU O.; PINTILIE, B. The solution chemistry of the Copper (II) - Ammonia - Thiosulfate aqueous system. Proceedings Book of the 21ST International Symposium “The Environment and Industry”, 20-21 September 2018, Bucharest, Romania, 162-169. ISSN-L: 1843-5831. http://doi.org/10.21698/simi.2018.fp20
 6. POVAR, I.; SPINU, O.; PINTILIE, B. Thermodynamic analysis of the degree of precipitation of poorly soluble hydroxides and salts in industrial waste water. Proceeding of the International Scientific Environmental Conference „Waste, the reasons of their education and prospects for use”, March 26-27, 2019, Krasnodar, Russia, 230-233.ISBN 978-5-00097-843-6
 7. POVAR, I.; SPINU, O. Studiul termodinamic al sistemului “Cu(II) – NH3 – S2O32- - H2O”. Lucrările Conferinței Științifice Naționale cu participare internațională „Știința și inovarea în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective” (ediția a treia), 20-21 iunie, 2019, Bălţi, Republica Moldova, 10-14. ISBN 978-9975-3316-1-6
 8. SPINU, O.; POVAR, I. Studiul Termodinamic al Sistemului “Cu(I) – NH3 – S2O32- - H2O”. Lucrările Conferinței Științifice Naționale cu participare internațională „Știința și inovarea în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective” (ediția a treia), 20-21 iunie, 2019, Bălţi, Republica Moldova, 14-18. ISBN 978-9975-3316-1-6.
   

Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale / internaţionale)

 1. POVAR, I.; SPINU, O. Thermodynamic analysis of removing the heavy metals by precipitation in industrial wastewaters. Book of Abstracts of the Republican Scientific Conference on Analytical Chemistry with international participation "Analytics RB - 2018", May 16-19, 2018, Minsk, Belarus, 275-276. (in Russian)
 2. POVAR, I.; ZINICOVSCAIA, I.; SPINU, O.;  UBALDINI,  S.; LUPASCU, T.; DUCA, GH. Equilibrium study of the removal of heavy metals from industrial effluents by chemical processes and biosorption. Abstracts of the 4th International Conference on Chemical Engineering „Innovative Materials and Processes for a Sustainable Development”, October 31-November 2, 2018, Iasi, Romania.
 3. UBALDINI, S.; POVAR, I.; LUPASCU, T.; SPINU, O.; TRAPASSO, F.; PASSERI, D.; CARLONI, S.; GUGLIETTA, D. Exploitation of secondary raw materials: application of innovative processes for valorization of mining wastes. Book of abstracts of the International Conference „Achievements and Perspectives of Modern Chemistry” dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry, October 9-11, 2019, Chisinau, Republic of Moldova, 26. ISBN 978-9975-62428-2